OsvaRen®

V03AE04
 
 

Calcium- og magnesiumsalt til behandling af hyperfosfatæmi. Kombination af calciumacetat og magnesiumcarbonat. 

Anvendelsesområder

Hyperfosfatæmi ved nyreinsufficiens. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 435 mg calciumacetat (sv. til 110 mg calcium) og 235 mg magnesiumcarbonat (sv. til 60 mg magnesium). 

Doseringsforslag

Initialt 3 tabletter dgl. i forbindelse med måltiderne. Derefter individuelt ud fra p-fosfat, dog højst 12 tabletter i døgnet. 


Bemærk: 

 • P-fosfat, -calcium og -magnesium bør kontrolleres jævnligt.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

 • Alvorlig hypercalcæmi og hypercalciuri, fx ved hyperparatyroidisme, hypermagnesiæmi, vitamin D-overdosering og decalcificerende tumorer (myelomatoser og knoglemetastaser)
 • Myasthenia gravis
 • AV-blok af 3. grad.

Forsigtighedsregler

Natriumindhold 

 • 1 tablet indeholder højest 0,24 mmol natrium, som svarer til 5,6 mg natrium.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Obstipation.
Hypercalcæmi, Hypermagnesiæmi, Mæthedsfornemmelse, Nedsat appetit.

Interaktioner

 • Calcium og magnesium kompleksbinder estramustin, fluorchinoloner, jern og tetracycliner, så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.
 • Calcium kan nedsætte absorptionen af levothyroxin.
 • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
 • Magnesium nedsætter AUC for sotalol med 20%.
 • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis præparatet indtages som andet end kosttilskud.

Farmakodynamik

Danner med fosfat i tarmen uopløselige fosfatforbindelser, der udskilles med fæces.  

 

Farmakokinetik

Overskydende magnesium- eller calciumioner absorberes fra tarmen. 

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 435+235 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 530876
180 stk.
543,05

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...