Buscopan®

A03BB01
 
 
Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 10 mg hyoscinbutylbromid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg hyoscinbutylbromid. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 10-20 mg 3-5 gange dgl.
 • Bemærk:
  • Tabletterne kan knuses.
  • Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
  • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

 

Parenteralt 

 • Voksne. 20 mg s.c., i.m. eller langsomt i.v. Døgndosis bør ikke overstige 100 mg.
 • Bemærk:
  • Må ikke gives i.m. ved samtidig antikoagulationsbehandling pga. risiko for intramuskulært hæmatom.

Kontraindikationer

 • Megacolon
 • Mekanisk stenose
 • Paralytisk eller obstruktiv ileus
 • Hiatus hernie
 • Ikke-kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning
 • Myasthenia gravis
 • Ubehandlet snævervinklet glaukom
 • Takykardi
 • Prostatahyperplasi.

Forsigtighedsregler

 • Tendens til takyarytmi
 • Hjertesygdomme
 • Tendens til tarm- eller urinvejsobstruktion
 • Risiko for intraokulær trykstigning ved udiagnostiseret snævervinklet glaukom.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Hyoscin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke kendt hyppighed
Øjne Forhøjet intraokulært tryk* Pupildilatation
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudreaktioner, Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Buscopan®
 • Antihistaminika, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.
 • Samtidig behandling med metoclopramid kan ophæve virkningen af begge lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Antikolinergikum. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
overtrukne tabletter 10 mg, Parallelimport (Nordic Prime)  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 138901
100 stk. (blister)
497,45 4,97 29,85
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml  (Nordic Prime) 570787
6 x 1 ml
430,70 71,78 215,35

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Overtrukne tabletter  10 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
overtrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...