Buscopan®

Udgået: 30.11.2020
A03BB01
 
 
Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (sukkerovertrukne) indeholder 10 mg hyoscinbutylbromid.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg hyoscinbutylbromid. 

Doseringsforslag

Oralt 

Voksne. 10-20 mg 3-5 gange dgl. 


Parenteralt 

Voksne. 20 mg s.c., i.m. eller langsomt i.v. Døgndosis bør ikke overstige 100 mg. 


Bemærk. Må ikke gives i.m. ved samtidig antikoagulationsbehandling pga. risiko for intramuskulært hæmatom. 

Kontraindikationer

 • Megacolon
 • Mekanisk stenose
 • Paralytisk eller obstruktiv ileus
 • Hiatus hernie
 • Ikke-kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning
 • Myasthenia gravis
 • For parenteral administration endvidere:
  • Ubehandlet snævervinklet glaukom
  • Takykardi
  • Prostatahyperplasi.

Forsigtighedsregler

 • Tendens til takyarytmi
 • Hjertesygdomme
 • Tendens til tarm- eller urinvejsobstruktion
 • Risiko for intraokulær trykstigning ved udiagnostiseret snævervinklet glaukom.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Hyoscin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Takykardi.
Akkommodationsbesvær  (ved parenteral administration).
Mundtørhed.
Svimmelhed  (ved parenteral administration).
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Urinretention.

Der er set hypotension ved parenteral administration. Der er endvidere set dyspnø og anafylaktisk reaktion. Frekvens ukendt. 

Interaktioner

 • Antihistaminika, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.
 • Samtidig behandling med metoclopramid kan ophæve virkningen af begge lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Injektionsvæske 

pH 3,7-5,5.  

Indholdsstoffer

Hyoscinbutylbromidovertrukne tabletter  10 mginjektionsvæske, opl.  20 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 10 mg
Andre:
Macrogoler : overtrukne tabletter 10 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 20 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 20 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 064732
100 stk. (blister)
Udgået 30-11-2020
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 058164
5 amp. a 1 ml
Udgået 30-11-2020

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
overtrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

01.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...