Buscopan®

A03BB01
 
 
Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 10 mg hyoscinbutylbromid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg hyoscinbutylbromid. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 10-20 mg 3-5 gange dgl.
 • Bemærk:
  • Tabletterne kan knuses.
  • Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
  • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

 

Parenteralt 

 • Voksne. 20 mg s.c., i.m. eller langsomt i.v. Døgndosis bør ikke overstige 100 mg.
 • Bemærk:
  • Må ikke gives i.m. ved samtidig antikoagulationsbehandling pga. risiko for intramuskulært hæmatom.

Kontraindikationer

 • Megacolon
 • Mekanisk stenose
 • Paralytisk eller obstruktiv ileus
 • Hiatus hernie
 • Ikke-kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning
 • Myasthenia gravis
 • Ubehandlet snævervinklet glaukom
 • Takykardi
 • Prostatahyperplasi.

Forsigtighedsregler

 • Tendens til takyarytmi
 • Hjertesygdomme
 • Tendens til tarm- eller urinvejsobstruktion
 • Risiko for intraokulær trykstigning ved udiagnostiseret snævervinklet glaukom.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Hyoscin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke kendt hyppighed
Øjne Forhøjet intraokulært tryk Pupildilatation
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudreaktioner, Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension

Interaktioner

 • Antihistaminika, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.
 • Samtidig behandling med metoclopramid kan ophæve virkningen af begge lægemidler.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.

Indholdsstoffer

Hyoscinbutylbromidovertrukne tabletter  10 mg  (Nordic Prime) injektionsvæske, opl.  20 mg/ml  (Nordic Prime)

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime)
Andre:
Macrogoler : overtrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime)
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 20 mg/ml  (Nordic Prime)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 20 mg/ml  (Nordic Prime)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 10 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 138901
100 stk. (blister)
353,40 3,53 21,20
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml  (Nordic Prime) 570787
6 x 1 ml
286,10 47,68 143,05

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Overtrukne tabletter  10 mg  (Nordic Prime)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
overtrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

30.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...