Ixiaro

J07BA02
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv immunisering mod japansk encephalitis hos voksne og børn fra 2-måneders-alderen. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 dosis (0,5 ml) indeholder 6 antigenenheder inaktiveret japansk encephalitisvirus SA14-14-2, svarende til ≤ 460 nanogram ED50

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 3 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 28 dage.

 

Børn ≥ 2 mdr. og < 3 år 

 • 0,25 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 28 dage.

 

Hurtig vaccination af voksne i alderen 18-65 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 7 dage.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.

 

Bemærk: 

 • Kan anvendes samtidig med hepatitis A-vaccine ved injektion i separate sprøjter.
 • Ved samtidig injektion af andre vacciner skal der også anvendes separate sprøjter samt injektionssteder på modsatte sider eller evt. i samme side med mindst 2,5 cm's afstand mellem injektionsstederne.


Beskyttelse: 

 • Både ved 28-dages- og 7-dages-vaccinationsforløb skal 2. dosis gives mindst 1 uge før forventet eksposition.
 • 2. dosis givet op til 11 mdr. efter 1. dosis giver høje serokonverteringsrater.
 • Boosterdosis skal gives 12-24 mdr. efter primær vaccination.
 • Ønskes fuld beskyttelse op til boostervaccination, anbefales boostervaccination 12 mdr. efter primær vaccination.
 • Beskyttelsen efter boostervaccination vurderes på baggrund af data for serobeskyttelse at være 10 år.
 • Varighed af beskyttelse er usikker hos ældre > 65 år. Derfor bør boosterdosis overvejes inden eksposition.
 • Et studie viser, at Ixiaro booster primærvaccination med den tidligere anvendte vaccine mod japansk hjernebetændelse op til 20 år efter primærvaccination.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer og reststoffer fra produktionen (protamin, formaldehyd, bovin albumin, natriummetabisulfit samt værtscelle-DNA og -protein). Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Akut alvorlig sygdom ledsaget af feber.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med immundefekt kan muligvis have utilstrækkeligt immunrespons.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

 • Bivirkninger ses hyppigt de første tre dage efter vaccination.
 • De er normalt milde og forsvinder i løbet af få dage.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kuldegysninger, Utilpashed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Migræne, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Neuritis, Paræstesier
Hud og subkutane væv Erytem
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ixiaro
 • Patienter i immunsuppressiv behandling kan muligvis have utilstrækkeligt immunrespons.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger risiko for væsentlig eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ixiaro påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ixiaro påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen for vacciner mod japansk encefalitis kendes ikke i detaljer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret japansk encefalitisvirus fremstillet i veroceller.
 • Japansk encefalitisvirus er adsorberet på aluminiumhydroxid.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brugen.
 • Må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektionsvæske, susp. 6 antigen enheder 157068
0,5 ml
946,65 1.893,30
(A) injektionsvæske, susp. 6 antigen enheder 384788
0,5 ml (Orifarm)
832,00 1.664,00
(A) injektionsvæske, susp. 6 antigen enheder 536398
0,5 ml (Paranova)
849,85 1.699,70
(A) injektionsvæske, susp. 6 antigen enheder 569890
0,5 ml (2care4)
813,35 1.626,70
 
 

Revisionsdato

24.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...