Ixiaro

J07BA02
 
 

Anvendelsesområder

Aktiv immunisering mod japansk encephalitis hos voksne og børn fra 2-måneders-alderen. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 dosis (0,5 ml) indeholder 6 antigenenheder inaktiveret japansk encephalitisvirus SA14-14-2, svarende til ≤ 460 nanogram ED50

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 3 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 28 dage.

 

Børn ≥ 2 mdr. og < 3 år 

 • 0,25 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 28 dage.

 

Hurtig vaccination af voksne i alderen 18-65 år 

 • 0,5 ml i.m.
 • Dosis gentages efter 7 dage.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.

 

Bemærk: 

 • Kan anvendes samtidig med hepatitis A-vaccine ved injektion i separate sprøjter.
 • Ved samtidig injektion af andre vacciner skal der også anvendes separate sprøjter samt injektionssteder på modsatte sider eller evt. i samme side med mindst 2,5 cm's afstand mellem injektionsstederne.


Beskyttelse: 

 • Både ved 28-dages- og 7-dages-vaccinationsforløb skal 2. dosis gives mindst 1 uge før forventet eksposition.
 • 2. dosis givet op til 11 mdr. efter 1. dosis giver høje serokonverteringsrater.
 • Boosterdosis skal gives 12-24 mdr. efter primær vaccination.
 • Ønskes fuld beskyttelse op til boostervaccination, anbefales boostervaccination 12 mdr. efter primær vaccination.
 • Beskyttelsen efter boostervaccination vurderes på baggrund af data for serobeskyttelse at være 10 år.
 • Varighed af beskyttelse er usikker hos ældre > 65 år. Derfor bør boosterdosis overvejes inden eksposition.
 • Et studie viser, at Ixiaro booster primærvaccination med den tidligere anvendte vaccine mod japansk hjernebetændelse op til 20 år efter primærvaccination.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer og reststoffer fra produktionen (protamin, formaldehyd, bovin albumin, natriummetabisulfit samt værtscelle-DNA og -protein). Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Akut alvorlig sygdom ledsaget af feber.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med immundefekt kan muligvis have utilstrækkeligt immunrespons.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

 • Bivirkninger ses hyppigt de første tre dage efter vaccination.
 • De er normalt milde og forsvinder i løbet af få dage.
Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kvalme.
Temperaturstigning, Træthed.
Influenzalignende symptomer.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Artralgi.
Migræne.
Sjældne (0,01-0,1%) Trombocytopeni.
Smerter i ekstremiteter.
Neuritis, Paræstesier.
Erytem.
Perifere ødemer.

Interaktioner

 • Patienter i immunsuppressiv behandling kan muligvis have utilstrækkeligt immunrespons.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger risiko for væsentlig eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen for vacciner mod japansk encefalitis kendes ikke i detaljer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret japansk encefalitisvirus fremstillet i veroceller.
 • Japansk encefalitisvirus er adsorberet på aluminiumhydroxid.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes kraftigt før brugen.
 • Må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, susp. 6 antigen enheder 157068
0,5 ml
868,20
(A) injektionsvæske, susp. 6 antigen enheder 384788
0,5 ml (Orifarm)
438,80
(A) injektionsvæske, susp. 6 antigen enheder 536398
0,5 ml (Paranova)
848,10
(A) injektionsvæske, susp. 6 antigen enheder 569890
0,5 ml (2care4)
433,80
 
 

Revisionsdato

24.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...