Berinert®

B06AC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af akut anfald, og forebyggelse af anfald før indgreb, af hereditært angioødem type I og II hos patienter med C1-esteraseinhibitormangel.
 • Profylakse mod tilbagevendende anfald af hereditært angioødem type I og II.

 

C1-esteraseinhibitor bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse og dens behandling. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1.500 IE, 2.000 IE eller 3.000 IE C1-esteraseinhibitor, human. 

Pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 IE C1-esteraseinhibitor, human. 

Doseringsforslag

Injektions- og infusionsvæske (500 IE/1.500 IE)  

 • Behandling af akutte anfald af angioødem
  • Voksne og børn. 20 IE/kg legemsvægt i.v.
 • Profylakse før medicinsk/kirurgisk indgreb eller tandbehandling
  • Voksne. 1.000 IE i.v. < 6 timer før indgrebet.
  • Børn. 15-30 IE/kg legemsvægt i.v. < 6 timer før indgrebet.

 

Injektionsvæske til subkutan brug (2.000 IE)  

 • Profylakse mod anfald af angioødem
  • Voksne og unge. 60 IE/kg legemsvægt s.c. 2 gange ugentligt.

 

Bemærk: 

 • S.c. gives i abdominalområdet.
 • I.v. gives langsomt eller som infusion (4 ml/min.).

Instruktioner

Instruktionsfilm kan ses på indlægssedlen

Forsigtighedsregler

 • Ved disposition for allergi bør antihistaminer og kortikosteroider gives profylaktisk.
 • Tæt observation tilrådes ved larynxødem.
 • Patienter med kendt risiko for trombose bør monitoreres omhyggeligt.

Bivirkninger

Bivirkninger set ved subkutan administration. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Almindelige (1-10 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (urticaria, hudkløe, hududslæt)
Nervesystemet Svimmelhed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning*
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion  (fx takykardi, hyper- eller hypotension, dyspnø, flushing)*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps*

* Disse bivirkninger er set ved langsom i.v.- eller infusionsbehandling.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk molekyle, og risikoen for uønsket fosterpåvirkning skønnes lav. Kan anvendes ved alvorligt angioødem. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4354

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælken. Der er tale om et fysiologisk molekyle, og risikoen for uønsket påvirkning af det ammede barn skønnes lav.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Substituerer manglende C1-esteraseinhibitoraktivitet.
 • C1-esteraseinhibitor er en serinproteaseinhibitor (serpin), som hæmmer komplementaktivering via C1 i den klassiske aktiveringsvej.
 • Desuden hæmmer C1-esteraseinhibitor kontaktaktivering af koagulation og fibrinolyse ved inaktivering af koagulationsfaktor XIIa og kallikrein, hvorved dannelse af det vasoaktive peptid bradykinin modvirkes.

Farmakokinetik

I.v. -administration 

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 0,8 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 36 timer, lidt kortere hos børn og patienter med alvorlige anfald.

 

S.c. -administration 

 • Absorberes langsomt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 59 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 69 timer
 • Steady state efter ca. 3 ugers behandling.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

C1-esteraseinhibitor  

Total protein  

Dispenseringsform 

Pulver 

Brugsfærdig opløsning 

Brugsfærdig opløsning 

Pulver og solvens til injektionsvæske 

1.500 IE 

500 IE/ml 

65 mg/ml 

Pulver og solvens til injektionsvæske 

2.000 IE 

500 IE/ml 

65 mg/ml 

Pulver og solvens til injektionsvæske 

3.000 IE 

500 IE/ml 

65 mg/ml 

Pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 

500 IE 

50 IE/ml 

6,5 mg/ml 

 

Håndtering

Tilberedning af injektionsvæske (1.500 IE/2.000 IE/3.000 IE pr. htgl.) 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens ved brug af medfølgende Mix2Vial-sæt.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.
 • Den brugsfærdige opløsning indeholder 500 IE pr. ml C1-esteraseinhibitor.

 

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske (500 IE pr. htgl.) 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens ved brug af medfølgende Mix2Vial-sæt.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.
 • Den brugsfærdige opløsning indeholder 50 IE pr. ml C1-esteraseinhibitor.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker.


Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske og infusionsvæske kan opbevares i hætteglasset i højst 8 timer ved stuetemperatur (højst 30°C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1500 IE 451428
1 stk.
23.453,45 23.453,45 21.898,65
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE 439419
1 stk.
31.265,65 31.265,65 21.879,39
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE 464620
1 stk.
46.890,05 46.890,05 21.880,56
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 500 IE 168119
1 stk.
7.829,05 7.829,05 21.930,11

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4354. Hakl R, Kuklínek P, Krmová I et al. Treatment of Hereditary Angioedema Attacks with Icatibant and Recombinant C1 Inhibitor During Pregnancy. J Clin Immunol. 2018; 38:810-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30280305 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

14.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...