C1-inhibitorer

B06AC

Revideret: 28.05.2020

C1-inhibitor er et glykoprotein, der findes i plasma i en koncentration på ca. 0,25 mg/ml svarende til 1 IE/ml. C1-inhibitor er en serinproteaseinhibitor (serpin), som hæmmer aktivering af komplementsystemet via den klassiske aktiveringsvej og desuden blokerer for kontaktfaktoraktivering af koagulation og fibrinolyse ved inaktivering af koagulationsfaktor XII og kallikrein. Herved modvirkes dannelse af det vasoaktive peptid bradykinin.  

  

Ved hereditært angioødem, som skyldes mangel på C1-inhibitor, ses effekt af substitutionsbehandling i løbet af ½-2 timer. 

  

C1-inhibitor fremstilles dels som plasmaderiveret koncentrat, dels som et rekombinant produkt (conestat alfa), der udvindes af mælken fra transgene kaniner. 

Anvendelsesområder

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
C1-inhibitor (human) Berinert®
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IE 1 stk.   21.980,30
C1-inhibitor (human) Berinert®
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 stk.   21.960,99
C1-inhibitor (human) Berinert®
CSL Behring
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  500 IE 1 stk.   22.011,76
C1-inhibitor (human) Cinryze
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 enheder 2 stk.   21.873,18
Conestat alfa Ruconest
Swedish Orphan Biovitrum
pulver til injektionsvæske, opl.  2100 U 1 htgl   8.586,93

Referencer

3141. Bork K. A Decade of Change: Recent Developments in Pharmacotherapy of Hereditary Angioedema (HAE). Clin Rev Allergy Immunol. 2016; 51(2):183-92, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27207174 (Lokaliseret 27. marts 2017)

 
 
 
Gå til toppen af siden...