Ruconest

B06AC04
 
 

Anvendelsesområder

Akut anfald af hereditært angioødem hos voksne og unge med C1-esterase-inhibitormangel. 

 

Conestat alfa bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse og dens behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.100 enheder rekombinant conestat alfa. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 2 år med legemsvægt < 84 kg. 50 enheder/kg legemsvægt i.v.
 • Voksne og børn ≥ 2 år med legemsvægt > 84 kg. 4.200 enheder i.v. Indgives langsomt over ca. 5 minutter.
 • Ved utilstrækkeligt klinisk respons:
  • efter 120 minutter kan gives én ekstra dosis til voksne og unge
  • efter 60 minutter kan gives én ekstra dosis til børn
  • maksimalt 2 doser pr. døgn.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

Kontraindikationer

Kendt eller mistanke om allergi over for kaniner. 

Forsigtighedsregler

 • Patienten spørges om tidligere kontakt med kaniner og om tegn og symptomer, der kan tyde på allergisk reaktion.
 • Forsigtighed ved klinisk allergi over for komælk, da krydsallergi ikke kan udelukkes. En priktest kan udføres for at udelukke krydsreaktivitet mellem komælk og kaninmælk.

    

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Hypæstesi, Oral paræstesi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Analog til human C1-inhibitor, og udøver en hæmmende virkning på C1’er, kallikrein, faktor XIIa og faktor XIa i kontakt- og komplementsystemerne. 

Farmakokinetik

 • Conestat alfa elimineres fra blodet via receptormedieret endocytose efterfulgt af komplet hydrolyse/degradering i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 1 enhed conestat alfa-aktivitet svarer til den C1-esterasehæmmende aktivitet, der findes i 1 ml normalt humant plasma.
 • pH efter opløsning ca 7.

  

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i 14 ml sterilt vand.
 • Koncentrationen er herefter 150 E/ml.


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8 ºC), men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 2100 U 414351
1 htgl
12.880,40 8.586,93
 
 

Revisionsdato

27.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...