Ruconest

B06AC04
 
 

Anvendelsesområder

Akut anfald af hereditært angioødem hos voksne og unge med C1-esterase-inhibitormangel. 

 

Conestat alfa bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse og dens behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.100 enheder rekombinant conestat alfa. 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.100 enheder rekombinant conestat alfa. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 2 år med legemsvægt < 84 kg. 50 enheder/kg legemsvægt i.v.
 • Voksne og børn ≥ 2 år med legemsvægt > 84 kg. 4.200 enheder i.v. Indgives langsomt over ca. 5 minutter.
 • Ved utilstrækkeligt klinisk respons:
  • efter 120 minutter kan gives én ekstra dosis til voksne og unge
  • efter 60 minutter kan gives én ekstra dosis til børn
  • maksimalt 2 doser pr. døgn.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

Kontraindikationer

Kendt eller mistanke om allergi over for kaniner. 

Forsigtighedsregler

 • Patienten spørges om tidligere kontakt med kaniner og om tegn og symptomer, der kan tyde på allergisk reaktion.
 • Forsigtighed ved klinisk allergi over for komælk, da krydsallergi ikke kan udelukkes. En priktest kan udføres for at udelukke krydsreaktivitet mellem komælk og kaninmælk.

    

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Ødemer i øret
Mave-tarm-kanalen Diarré, Gastro-intestinale gener
Immunsystemet Urticaria
Nervesystemet Hypæstesi, Oral paræstesi, Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Halsirritation

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Analog til human C1-inhibitor, og udøver en hæmmende virkning på C1’er, kallikrein, faktor XIIa og faktor XIa i kontakt- og komplementsystemerne. 

Farmakokinetik

 • Conestat alfa elimineres fra blodet via receptormedieret endocytose efterfulgt af komplet hydrolyse/degradering i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 1 enhed conestat alfa-aktivitet svarer til den C1-esterasehæmmende aktivitet, der findes i 1 ml normalt humant plasma.
 • pH efter opløsning ca 7.

 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i 14 ml sterilt vand eller i 14 ml af medfølgende solvens (sterilt vand).
 • Koncentrationen er herefter 150 E/ml.
 • Se også medfølgende brugsvejledning.


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8 ºC), men bør anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 2100 U 414351
1 htgl
12.832,60 12.832,60 8.555,07
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2100 E 489981
1 stk.
12.832,60 12.832,60 21.387,67
 
 

Revisionsdato

29.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...