Lipidem

B05BA02
 
 

Parenteralt ernæringspræparat, der indeholder triglycerider med langkædede og middelkædede fedtsyrer. 

Anvendelsesområder

Intravenøs ernæring.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, emulsion 20 %. 1 liter indeholder 20 g omega-3-syretriglycerider, 80 g sojaolie, renset og 100 g triglycerider, middelkædelængde. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt, sædvanligvis 1-2 g fedt/kg legemsvægt i.v. i døgnet.
 • Infusionshastigheden bør være så lav som muligt og ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • De første 15 minutter af infusionen maksimalt 0,075 mg fedt/kg legemsvægt/time.

  

Børn 

 • Individuelt, sædvanligvis med trinvis stigning på 0,5-1 g fedt/kg legemsvægt i.v. i døgnet.
 • Højst 2-3 g fedt/kg legemsvægt i døgnet.
 • Hos nyfødte og mindre børn bør daglig dosis af fedt gives som kontinuerlig i.v. infusion over 24 timer.
 • Infusionshastigheden bør være så lav som muligt og ikke overstige 0,15 g fedt/kg legemsvægt/time.
 • De første 15 minutter af infusionen maksimalt 0,075 mg fedt/kg legemsvægt/time.


Bemærk: 

 • Plasma-triglycerid bør kontrolleres 1-2 gange om ugen, hvis der er mistanke om nedsat fedtelimination, fx ved nyreinsufficiens. 
 • Hvis plasma-triglycerid er forhøjet (> 3 mmol/l), bør dosis reduceres, eller infusionstiden øges.
 • Behandlingens varighed bør sædvanligvis ikke overstige 1 uge. Længerevarende behandling skal pga. begrænset erfaring ske under nøje overvågning.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Kontraindiceret ved alvorlig nyreinsufficiens uden samtidig renal substitutionsbehandling (fx hæmodialyse, hæmofiltrering).
  • Ved mistanke om nedsat fedtelimination, bør plasma-triglycerid indledningsvis kontrolleres 1-2 gange om ugen.

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig hyperlipidæmi eller fedtemboli
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Dysreguleret diabetes mellitus
 • Shocktilstande
 • Akut myokardieinfarkt, apopleksi eller anden tromboembolisk sygdom

Forsigtighedsregler

 • Hyperlipidæmi
 • Tilstande med risiko for lipidforstyrrelser
 • Forstyrrelser i blodkoagulationen
 • Infusionsvæsken indeholder fiske-, soja- eller æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for disse proteiner.
 • Beskyttelse mod lys er påkrævet:
  • Ved administration til nyfødte og børn < 2 år beskyttes både beholder (pose) med infusionsvæske og administrationssæt mod lys, for at reducere risikoen for alvorlige bivirkninger hos præmature nyfødte, som anses for at have høj risiko for oxidativt stress relateret til flere risikofaktorer, fx iltbehandling, lysbehandling, svagt immunsystem og inflammatorisk respons med nedsat oxidantforsvar. Data omfatter primært præmature nyfødte, men beskyttelse mod lys bør også anvendes hos mature nyfødte og børn < 2 år.
  • Dette gælder for al parenteral ernæring med indhold af aminosyrer og/eller lipider, især i blandinger med vitaminer og/eller sporstoffer, fordi der dannes peroxider og andre nedbrydningsprodukter ved eksponering for lys.

Natriumindhold
1 l infusionsvæske indeholder 2,6 mmol natrium, som svarer til ca. 152 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Rygsmerter
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Koagulationsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Metabolisme og ernæring Acidose*, Fedtoverbelastningssyndrom, Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi* Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cyanose, Hypertension, Hypotension
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Lever og galdeveje Kolestase

*Disse bivirkninger er dosisafhængige. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. Der er data for omkring 100 1. trimester eksponerede for ernæringspræparater uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Tilfører essentielle fedtsyrer til energistofskiftet.
 • Triglycerider hydrolyseres til glycerol og fedtsyrer. Begge inkorporeres i fysiologiske processer til energiproduktion, syntese af biologisk aktive molekyler, glukoneogenese og re-syntese af lipider.

Farmakokinetik

30-70 % af de infunderede lipider oxideres inden for 24 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Osmolalitet: Ca. 410 mosmol/kg
 • Energiindhold/l: Ca. 7.990 kJ (1.910 kcal)
 • pH 6,0-8,5

 

Håndtering 

Bemærk: 

 • Infusionsvæsken skal omrystes forsigtigt inden brug.
 • Kan gives som både central og perifer i.v. infusion.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart.
 • Under administration til præmature nyfødte og børn < 2 år: Beholder (pose) og administrationssæt skal være beskyttet mod lys, se Forsigtighedsregler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, emulsion 20% 024032
10 x 500 ml
4.318,65 0,86

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...