Dolenio

M01AX05
 
 
Middel til lindring af symptomer ved osteoartrose.

Anvendelsesområder

Mulig lindring af symptomer ved let til moderat osteoartrose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1.178 mg glucosamin (som glucosaminsulfatnatriumchlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 1.178 mg 1 gang dgl. 

  

Bemærk: Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

  • GFR 0-90 ml/min.

    Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Skaldyrsallergi, da glucosamin er udvundet fra skaldyr.

Forsigtighedsregler

Natriumindhold. 1 tablet indeholder 6,5 mmol natrium, som svarer til 380 mg natriumchlorid.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Erytem.
Ikke kendt Ødemer.
Hyperkolesterolæmi.
Svimmelhed.
Angioødem.

Interaktioner

Der er set stigning i INR ved samtidig brug af vitamin K-antagonister. Forsigtighed tilrådes, når glucosaminbehandling initieres eller afsluttes. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 4122, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter indtagelse af store doser er glucosamin næsten umålelig i plasma. Samtidig er biotilgængeligheden meget lav, og det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Glucosamin har ingen eller kun beskeden effekt på smerter ved knæartrose. 

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 25% pga. first pass-metabolisme i leveren.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) filmovertrukne tabletter 1.178 mg (kan dosisdisp.) 061122
30 stk.
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 1.178 mg (kan dosisdisp.) 061134
90 stk.
ikke fast pris

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1.178 mg  (delekærv for nemmere indtagelse)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,2 x 24,3
filmovertrukne tabletter 1.178 mg (delekærv for nemmere indtagelse)
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4122 Sivojelezova A, Koren G, Einarson A Glucosamine use in pregnancy: an evaluation of pregnancy outcome J Womens Health (Larchmt) 2007 16 345-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17439379

 
 

Revisionsdato

2019-02-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...