Miacalcic®

H05BA01
 
 
Calciumstofskifteregulerende middel. Plasmacalciumsænkende polypeptidhormon.

Anvendelsesområder

 • Hypercalcæmi ved malign sygdom
 • Forebyggelse af akut knogletab ved immobilisering - fx ved nylig fraktur pga. osteoporose
 • Ostitis deformans (Pagets knoglesygdom) hvor anden behandling er utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig.

 

Bemærk: Behandling af ostitis deformans (Pagets knoglesygdom) bør indledes på sygehusafdelinger med særlig erfaring inden for dette område (Regionsfunktion). 

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 IE calcitonin (som syntetisk laksecalcitonin). 

Doseringsforslag

Hypercalcæmi ved malign sygdom 

 • Individuelt. Sædvanligvis initialt 100 IE hver 6.-8. time i.m. eller s.c. Kan administreres i.v. efter rehydrering. Efter 1-2 dage kan dosis øges til højst 400 IE hver 6.-8. time og i svære tilfælde til 10 IE/kg. givet i 500 ml isotonisk NaCl-opløsning som i.v. infusion over 6 timer.

 

Forebyggelse af akut knogletab 

 • 100 IE 1 gang dgl. eller 50 IE 2 gange dgl. Ved påbegyndt remobilisering kan dosis reduceres til 50 IE 1 gang dgl. Gives i.m. eller s.c. Behandlingsvaringhed sædvanligvis 2 uger og højst 4 uger.

 

Ostitis deformans (Pagets knoglesygdom) 

 • Individuelt. Sædvanligvis 100 IE dgl., men effekt er også set ved 50 IE 3 gange ugtl. Gives i.m. eller s.c. Behandlingsvarighed normalt højst 3 mdr. og i særlige tilfælde maksimalt 6 mdr.

 

Bemærk: 

 • Administration ved sovetid kan mindske risikoen for kvalme og opkastning.
 • Behandlingsvarigheden bør være så kort som muligt pga. øget risiko for maligne sygdomme.
 • Manglende erfaring vedr. brug til børn.

Kontraindikationer

Hypocalcæmi.

Forsigtighedsregler

Ved mistanke om overfølsomhed for calcitonin bør der udføres hudtest før behandlingen. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme, Opkastning.
Rødme.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed, Træthed.
Artralgi, Myalgi.
Malign sygdom  (ved langtidsbehandling).
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Synsforstyrrelser.
Hypersensitivitet.
Hypertension, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypocalcæmi  (forbigående).
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Ikke kendt Tremor.

Interaktioner

 • Dosisjustering af calciumantagonister og digoxin kan være nødvendig pga. calcitonins effekt på calciumniveauet.
 • Samtidig brug af bisfosfonater kan øge den calciumsænkende virkning.
 • Calcitonin kan reducere plasmakoncentrationen af lithium.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Absorption er usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Bindes til specifikke membranreceptorer lokaliseret i skelettet, i nyrerne og i CNS og øger udskillelsen af calcium.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 23 minutter (s.c.) og 1 time (i.m.).
 • Biotilgængelighed 71% (s.c.) og 66% (i.m.).
 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer (s.c.) og ca. 1 time (i.m.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 4,2. 

  

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Fortyndes med 500 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C). Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 IE/ml 159605
5 x 1 ml
2.639,60 527,92

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 100 IE/ml
Calcitonin "2care4" (Parallelimport), Calcitonin, injektions- og infusionsvæske, opl. 100 IE/ml
 
 
 

Revisionsdato

30.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...