Vancocin®

A07AA09
 
 

Anvendelsesområder

Clostridioides difficile-infektion (CDI), (antibiotika-associeret colitis forårsaget af Clostridioides difficile). 

Bemærk: Oralt administreret vancomycin er ikke effektivt til behandling af andre typer infektioner. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 125 mg eller 250 mg vancomycinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Lokalbehandling af Clostridioides difficile-infektion (CDI)  

Voksne og børn > 12 år 

 • 1. episode
  • 125 mg hver 6. time i 10 dage.
  • Dosis kan øges til 500 mg hver 6. time i 10 dage.
  • Højst 2 g i døgnet.
 • Senere episoder
  • 125 mg 4 gange dgl. i 10 dage.
  • Derefter gradvis nedsat dosis til 125 mg dgl. eller et pulsregime, dvs. 125-500 mg/dag hver 2.-3. dage i mindst 3 uger.

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-60 ml/min.

  Ved svær colitis risiko for absorption af vancomycin. Tæt monitorering af plasmakoncentrationen anbefales ved samtidig nedsat nyrefunktion og svær colitis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Kendt overfølsomhed over for teicoplanin, da kryds-overfølsomhedsreaktioner inkl. anafylaktisk shock med letalt udfald kan forekomme.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal, så der overdoseres. Nyresvigt.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Mucositis.
Urticaria.
Kramper.
Nyrefunktionspåvirkning.
Dyspnø, Stridor.
Eksem, Hudkløe, Red man-syndrom.
Hypotension, Tromboflebitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Høretab, Ototoksicitet.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Tinnitus.
Drug fever, Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner.
Muskelkramper, Rygsmerter.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis.
Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hjertestop.
Pseudomembranøs colitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Bulløs dermatitis, Eksfoliativ dermatitis.
Ikke kendt hyppighed Renal tubulær nekrose.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af methotrexat skal der være ekstra opmærksomhed mht. methotrexats virkning og bivirkninger.
 • Risikoen for ototoksicitet og nefrotoksicitet er øget ved samtidig brug af aminoglykosider og furosemid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3711, 4157

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Vancomycin absorberes dårligt fra gastro-intestinalkanalen, og betydende systemisk eksponering af barnet er ikke sandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg. Virker derfor baktericidt på bakterier i vækstfasen.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Vancomycin virker på grampositive kokker, især:
   • Staphylococcus aureus
   • Staphylococcus epidermidis
   • Streptokokker inkl. pneumokokker og enterokokker
  • Virker også på grampositive stave, specielt:
   • Corynebakterier
   • Listeria spp.
   • Clostridioides difficile.
  • Gramnegative mikroorganismer er resistente.

Farmakokinetik

 • Absorberes normalt ikke fra mave-tarmkanalen, men ved inflammatorisk tarmsygdom kan ses en vis absorption.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer (voksne), 2-3 timer (børn) og 6-10 timer (nyfødte).

Indholdsstoffer

Vancomycinhårde kapsler  125 mghårde kapsler  250 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Azorubin (carmoisin) (E122) : hårde kapsler 125 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 125 mg, hårde kapsler 250 mg
Patent Blue V (E131) : hårde kapsler 125 mg
Quinolingult (E104) : hårde kapsler 125 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 125 mg, hårde kapsler 250 mg
Andre:
Macrogoler : hårde kapsler 125 mg, hårde kapsler 250 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 125 mg (kan dosisdisp.) 424875
30 stk. (blister)
1.496,35 49,88 798,05
(B) hårde kapsler 250 mg (kan dosisdisp.) 044517
30 stk. (blister)
2.975,85 99,20 793,56

Foto og identifikation

Hårde kapsler  125 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå, Rosa
Mål i mm: 6,3 x 17,3
hårde kapsler 125 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Brun
Mål i mm: 7,6 x 21
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4157. Bookstaver PB, Bland CM, Griffin B et al. A Review of Antibiotic Use in Pregnancy. Pharmacotherapy. 2015; 35:1052-62, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26598097 (Lokaliseret 23. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

12.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...