Vancocin®

A07AA09
 
 

Anvendelsesområder

Clostridioides difficile-infektion (CDI), (antibiotika-associeret colitis forårsaget af Clostridioides difficile). 

Bemærk: Oralt administreret vancomycin er ikke effektivt til behandling af andre typer infektioner. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 125 mg eller 250 mg vancomycinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Lokalbehandling af Clostridioides difficile-infektion (CDI)  

Voksne og børn > 12 år 

 • 1. episode
  • 125 mg hver 6. time i 10 dage.
  • Dosis kan øges til 500 mg hver 6. time i 10 dage.
  • Højst 2 g i døgnet.
 • Senere episoder
  • 125 mg 4 gange dgl. i 10 dage.
  • Derefter gradvis nedsat dosis til 125 mg dgl. eller et pulsregime, dvs. 125-500 mg/dag hver 2.-3. dage i mindst 3 uger.

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke åbnes.
 • Kapslerne kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-60 ml/min.

  Ved svær colitis risiko for absorption af vancomycin. Tæt monitorering af plasmakoncentrationen anbefales ved samtidig nedsat nyrefunktion og svær colitis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Kendt overfølsomhed over for teicoplanin, da kryds-overfølsomhedsreaktioner inkl. anafylaktisk shock med letalt udfald kan forekomme.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal, så der overdoseres. Nyresvigt.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Stridor
Hud og subkutane væv Eksem, Red man-syndrom Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension, Tromboflebitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Høretab, Ototoksicitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever Kuldegysninger
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Hjertestop
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Eksfoliativ dermatitis, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Nyrer og urinveje Renal tubulær nekrose
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af methotrexat skal der være ekstra opmærksomhed mht. methotrexats virkning og bivirkninger.
 • Risikoen for ototoksicitet og nefrotoksicitet er øget ved samtidig brug af aminoglykosider og furosemid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4157

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Vancomycin absorberes dårligt fra gastro-intestinalkanalen, og betydende systemisk eksponering af barnet er ikke sandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg. Virker derfor baktericidt på bakterier i vækstfasen.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Vancomycin virker på grampositive kokker, især:
   • Staphylococcus aureus
   • Staphylococcus epidermidis
   • Streptokokker inkl. pneumokokker og enterokokker
  • Virker også på grampositive stave, specielt:
   • Corynebakterier
   • Listeria spp.
   • Clostridioides difficile.
  • Gramnegative mikroorganismer er resistente.

Farmakokinetik

 • Absorberes normalt ikke fra mave-tarmkanalen, men ved inflammatorisk tarmsygdom kan ses en vis absorption.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer (voksne), 2-3 timer (børn) og 6-10 timer (nyfødte).

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 125 mg, Strides Nordic  
hårde kapsler 250 mg, Strides Nordic  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 125 mg (kan dosisdisp.) 424875
30 stk. (blister)
1.490,85 49,70 795,12
(B) hårde kapsler 250 mg (kan dosisdisp.) 044517
30 stk. (blister)
2.964,85 98,83 790,63

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  125 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå, Rosa
Mål i mm: 6,3 x 17,3
hårde kapsler 125 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Brun
Mål i mm: 7,6 x 21
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4157. Bookstaver PB, Bland CM, Griffin B et al. A Review of Antibiotic Use in Pregnancy. Pharmacotherapy. 2015; 35:1052-62, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26598097 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

12.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...