Galieve®

Galieve Cool Mint, Galieve Forte, Galieve Peppermint
A02BX13
 
 

Antirefluksmiddel til behandling af gastro-øsofageal refluks.  

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

 • Galieve® Peppermint, tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 80 mg calciumcarbonat, 250 mg natriumalginat og 133,5 mg natriumhydrogencarbonat.
 • Galieve® Cool Mint, oral suspension. 10 ml indeholder 160 mg calciumcarbonat, 500 mg natriumalginat og 267 mg natriumhydrogencarbonat.
 • Galieve® Forte, oral suspension, brev. 10 ml indeholder 325 mg calciumcarbonat, 500 mg natriumalginat og 213 mg natriumhydrogencarbonat.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 2-4 tyggetabletter eller 10-20 ml oral suspension efter et måltid samt lige før sengetid, højst 4 gange dgl.

 

Børn ≤ 12 år 

 • Bør kun anvendes efter lægens anvisning.

 

Bemærk: 

 • Hvis der ikke ses en bedring efter 7 dage, bør behandlingen revurderes.

 

Indtagelse: 

 • Tyggetabletterne skal tygges grundigt.
 • Tyggetabletterne må ikke synkes hele.
 • Tyggetabletterne tages efter et måltid.
 • Tyggetabletterne kan knuses. Knuste tyggetabletter kan kommes på kold, blød mad.

Kontraindikationer

Tyggetabletter indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom). 

Forsigtighedsregler

Natriumindhold: 

 • 1 tyggetablet indeholder 2,75 mmol natrium, som svarer til ca. 160 mg natriumchlorid,
 • 10 ml oral suspension indeholder 6,2 mmol natrium, som svarer til ca. 360 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget sjældne (< 0,01 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Diarré*, Gastro-øsofageal refluks*, Opkastning*
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Hududslæt  (kløende)
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Obstipation*

* Er kun set med Galieve® Forte. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Galieve®, komb.

Calcium kompleksbinder fx digoxin, fluorquinoliner, jern, ketoconazol, tetracycliner, thyroideahormoner og β-blokkere, da der er risiko for en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Alginsyre danner en viskøs opløsning med næsten neutral pH-værdi. Opløsningen ligger som et beskyttende lag oven på ventrikelindholdet og nedsætter herved tilbageløb til øsofagus. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Oral suspension 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tyggetabletter 250+133,5+80 mg, Reckitt Benckiser  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages efter et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Må ikke synkes hele.

Tygges.

OBS

Skal tygges grundigt. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) tyggetabletter 250+133,5+80 mg 571524
24 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tyggetabletter 250+133,5+80 mg 572798
48 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) oral suspension 500+267+160 mg/10 ml 565306
300 ml
ikke fast pris
(HF) oral suspension, breve 500+213+325 mg/10 ml 463218
12 stk.
ikke fast pris

Foto og identifikation

Foto

Tyggetabletter  250+133,5+80 mg

Præg:
G, 250,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige, Spættet
Mål i mm: 13 x 13
tyggetabletter 250+133,5+80 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...