diTeBooster®

J07AM51
 
 

Anvendelsesområder

Voksne og børn ≥ 5 år: 

 • Aktiv immunisering mod difteri og tetanus.
 • Revaccination mod difteri og tetanus.
 • Primær vaccination ved manglende, ufuldstændig eller ukendt primær vaccination.
 • Profylakse mod tetanus ved større sår eller andre hudlæsioner, der kan medføre risiko for smitte med tetanus.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte. En dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • ≥ 2 IE ~ 6,25 Lf difteritoksoid
 • ≥ 20 IE ~ 6,25 Lf tetanustoksoid.

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 5 år 

 • 0,5 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært, helst i deltamusklen.

 

Beskyttelse 

 • Efter revaccination anses beskyttelsen at vare mindst 10 år.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 5 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Alvorlige bivirkninger efter tidligere vaccination med vaccinen. Se endvidere vacciner.

Forsigtighedsregler

 • Udskydelse af vaccination
  • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
  • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Kompromitteret immunfunktion eller immunsuppressiv behandling
  • Der kan ses reduceret antistofrespons.
 • Trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser
  • Forsigtighed, da blødning og hæmatom generelt ses efter i.m. injektion.
 • Risiko for granulomer

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Utilpashed
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Dermatitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet  (herunder anafylaktisk reaktion) Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Granulomer på indstiksstedet
Meget sjældne (< 0,01 %)
Vaskulære sygdomme Synkope

*Rødme og hævelse på indstiksstedet ses hyppigere hos børn end hos voksne.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde eksponerede i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risikofyldt eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4359

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Kort tid efter revaccination dannes antistoffer mod begge antigener i vaccinen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

 • Difteri- og tetanustoksinerne, udvundet ved dyrkning af Corynebacterium diphtheriae og Clostridium tetani. De to toksoider er adsorberet til aluminiumoxidhydrat.
 • pH 7.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 041332
5 x 0,5 ml
666,75 266,70

Referencer

4359. McMillan M, Clarke M, Parrella A et al. Safety of Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review. Obstet Gynecol. 2017; 129:560-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28178054 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

23.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...