diTeBooster®

J07AM51
 
 

Anvendelsesområder

Voksne og børn ≥ 5 år: 

 • Aktiv immunisering mod difteri og tetanus.
 • Revaccination mod difteri og tetanus.
 • Primær vaccination ved manglende, ufuldstændig eller ukendt primær vaccination.
 • Profylakse mod tetanus ved større sår eller andre hudlæsioner, der kan medføre risiko for smitte med tetanus.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte. En dosis (0,5 ml) indeholder: 

 • ≥ 2 IE ~ 6,25 Lf difteritoksoid
 • ≥ 20 IE ~ 6,25 Lf tetanustoksoid.

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 5 år 

 • 0,5 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært, helst i deltamusklen.

 

Beskyttelse 

 • Efter revaccination anses beskyttelsen at vare mindst 10 år.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 5 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Alvorlige bivirkninger efter tidligere vaccination med vaccinen. Se endvidere vacciner.

Forsigtighedsregler

 • Udskydelse af vaccination
  • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.
  • Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Kompromitteret immunfunktion eller immunsuppressiv behandling
  • Der kan ses reduceret antistofrespons.
 • Trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser
  • Forsigtighed, da blødning og hæmatom generelt ses efter i.m. injektion.
 • Risiko for granulomer

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Træthed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Feber, Svimmelhed, Utilpashed.
Myalgi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypersensitivitet  (herunder anafylaktisk reaktion).
Granulomer på indstiksstedet.
Meget sjældne (< 0,01 %) Synkope.

*Rødme og hævelse på indstiksstedet ses hyppigere hos børn end hos voksne.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde eksponerede i graviditeten uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risikofyldt eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 4359

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Kort tid efter revaccination dannes antistoffer mod begge antigener i vaccinen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

 • Difteri- og tetanustoksinerne, udvundet ved dyrkning af Corynebacterium diphtheriae og Clostridium tetani. De to toksoider er adsorberet til aluminiumoxidhydrat.
 • pH 7.

  

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 041332
5 x 0,5 ml
614,00 245,60

Referencer

4359. McMillan M, Clarke M, Parrella A et al. Safety of Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review. Obstet Gynecol. 2017; 129:560-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28178054 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

23.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...