Meropenem "Fresenius Kabi"

J01DH02
 
 

Carbapenem, bredspektret β-laktamantibiotikum. 

Anvendelsesområder

 • Alvorlig pneumoni
 • Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Komplicerede intraabdominale infektioner
 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Sepsis
 • Meningitis forårsaget af meropenemfølsomme bakterier, hvor mindre bredspektrede antibiotika ikke kan anvendes.

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg eller 1.000 mg meropenem. 

Doseringsforslag

Alvorlig pneumoni, komplicerede urinvejsinfektioner, komplicerede intraabdominale infektioner og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 500 mg - 1.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 10-20 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose, sepsis og akut bakteriel meningitis 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 2.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 40 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

Bemærk: 

 • Gives som i.v. injektion i løbet af 5 min. eller som i.v. infusion i løbet af 15-30 min.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 3 mdr. Farmakokinetiske data indikerer dog, at 20 mg/kg legemsvægt hver 8. time kan være en passende dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Halv dosis hver 24. time. 

 • GFR 10-25 ml/min.

  Halv dosis hver 12. time. 

 • GFR 25-50 ml/min.

  Normal dosis hver 12. time. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af bilirubin og transaminaser tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed for penicilliner og cefalosporiner, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%). Ved alvorlig penicillin- eller cefalosporinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Natriumindhold
  500 mg henholdsvis 1.000 mg pulver indeholder 2 mmol henholdsvis 4 mmol natrium, som svarer til 117 mg henholdsvis 234 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Trombocytose.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Smerter.
Infektioner.
Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet basisk fosfatase.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Colitis  (antibiotika-assicieret), Oral candidiasis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Paræstesier.
Erythema multiforme.
Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Kramper.
Delirium.
Ikke kendt Agranulocytose.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Ved tegn og symptomer på alvorlige kutane bivirkninger skal behandlingen straks seponeres. 

Interaktioner

 • Meropenem kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100% i løbet af to dage. Kombination er kontraindiceret.
 • Udskillelsen gennem nyrerne hæmmes af probenecid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Binder sig til de enzymer (penicillinbindende proteiner) i bakteriernes periplasmatiske rum, som er nødvendige for opbygningen af bakteriernes cellevæg.
 • Meropenem har højere affinitet end de øvrige β-laktamer til de fleste af disse proteiner, især protein 2 og 3.
 • Effekten viser sig ved dannelsen af sfæriske protoplaster, der er meget labile og let lyserer. Derfor virker det hurtigt baktericidt på bakterier i vækst.
 • Pga. sidekædens struktur og placering er β-laktamringen effektivt beskyttet mod den nedbrydende effekt af bakteriernes β-laktamaser.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Meropenem har et meget bredt spektrum omfattende næsten alle grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe, dog ikke over for Stenotrophomonasmaltophilia og har ringe effekt op enterokokker.
  • Øvre grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 4 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 

Håndtering 

 • Tilberedning af injektionsvæske
  • Til i.v. injektion opløses 500 mg eller 1.000 mg pulver i 20 ml sterilt vand.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  • 500 mg eller 1.000 mg pulver opløses i isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Forligelighed ved infusion
  • Blandbar med isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske
  • Kan opbevares i højst 3 timer ved højst 25°C eller i højst 12 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes straks.
  • Brugsfærdig infusionsvæske
   • Tilberedt med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 3 timer ved højst 25°C med legemsvægt i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes straks.
   • Tilberedt med isotonisk glucose-infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 1 time ved 25°C eller i højst 8 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes straks.

Indholdsstoffer

Meropenempulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  500 mgpulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1000 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumcarbonat : pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1000 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg 407740
10 stk.
312,30 31,23 187,34
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1000 mg 438641
10 stk.
487,15 48,72 146,16
 
 

Revisionsdato

12.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...