Leuprorelin "Sandoz"

L02AE02
 
 

Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.  

Anvendelsesområder

 • Fremskreden hormonfølsom prostatacancer.

Leuprorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Dispenseringsform

Implantat. 1 implantat indeholder 5 mg leuprorelin (som acetat). 

Doseringsforslag

5 mg s.c. hver 12. uge.  

 

Bemærk 

 • Implantatet injiceres på abdomen.
 • Behandlingseffekten bør kontrolleres klinisk og endokrinologisk (ved kontrol af serum-testosteron).

Forsigtighedsregler

 • Der er rapporteret ændringer i glucosetolerancen, og patienter med diabetes bør monitoreres hyppigere.
 • Der er rapporteret om øget risiko for myokardieinfarkt, apopleksi og pludselig hjertedød, og patienter med kardiovaskulære risikofaktorer bør evalueres, før leuprorelinbehandling initieres, og bør monitoreres for kardiovaskulær sygdom under behandlingen.
 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med leuprorelin påbegyndes.
 • Der er rapporteret om idiopatisk intrakraniel hypertension (pseudotumor cerebri) under behandlingen. Patienterne advares om symptomer som svær eller gentagen hovedpine, synsforstyrrelser og tinnitus. Ved symptom forekomst, skal seponering overvejes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter
Det reproduktive system og mammae Impotens, Testikelatrofi Nedsat libido
Hud og subkutane væv Erytem, Purpura Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat eller øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hypæstesi, Myasteni, Paræstesier Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Oliguri Dysuri, Nykturi
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti, Infertilitet, Vandladningsbesvær
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Tørre slimhinder
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Testikelsmerter
Hud og subkutane væv Tør hud
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Hyper- eller hypoglykæmi
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Alopeci
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Lungeemboli, Trombose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Vaskulære sygdomme Apopleksi*
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Fald i knoglemineraltætheden, Forlænget QT-interval
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Benign intrakraniel trykstigning
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom

* Der er set tilfælde af hypofysær apopleksi efter den indledende administration af leuprorelin hos patienter med hypofyseadenom. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Leuprorelin "Sandoz"

Kombinationsbehandling med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje. 

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Doping

Restriktioner

Anvendelse af Leuprorelin "Sandoz" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence (kønsbestemt, gælder kun mænd). 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Leuprorelin "Sandoz" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Leuprorelin "Sandoz" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end naturligt GnRH.
 • Når leuprorelin gives kontinuerligt, supprimeres hypofysens gonadotropinsekretion og hormonproduktionen i testes.

Farmakokinetik

Leuprorelin til prostatacancer behandling findes i dispenseringsformer som injektionsvæske og implantat.  

 • Parenteral administration. Efter s.c. injektion danner den injicerede opløsning et depot, hvorfra leuprorelin afgives kontinuerligt over et længere tidsrum (se doseringsforslag). Efter initiale stigning er serumkoncentration relativt konstant efter hver injektion, med plateaufasen fra 3 - 168 dage efter hver dosis.
 • Implantat. Efter s.c. injektion frigøres leuprorelin kontinuerligt i op til 26 uger. Selve implantatet absorberes.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) implantat, inj.sprøjte 5 mg
Leuprorelin "Sandoz"
069017
1 stk.
2.222,25 2.222,25 26,67

Foto og identifikation

Foto

Implantat, inj.sprøjte  5 mg

Leuprorelin "Sandoz" implantat 5 mg
 
 
 
 
 
Leuprorelin "Sandoz" implantat 5 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...