Oracea

J01AA02
 
 

Middel til systemisk behandling af rosacea. 

Anvendelsesområder

Reducering af papulopustulære læsioner hos voksne patienter med rosacea i ansigtet. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler med modificeret udløsning, hårde. 1 kapsel indeholder 40 mg doxycyclin (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 40 mg 1 gang dgl. om morgenen. 

Behandlingen bør evalueres efter 6 uger, og ved udebleven effekt bør behandlingen seponeres. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Doxycyclin må ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Kapslerne bør indtages om morgenen på tom mave, fortrinsvis mindst én time før eller to timer efter måltidet.

Kontraindikationer

 • Tetracyclinallergi.
 • Doxycyclin må ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Patienter med manifest eller mistænkt aklorhydri, eller som har gennemgået gastrisk bypass.
 • Samtidig behandling med isotretinoin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion.
 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Indeholder doxycyclin i en formulering, der er beregnet til at producere anti-inflammatoriske plasmaniveauer under den antimikrobielle grænse. Må ikke anvendes til behandling af infektioner, der er forårsaget af organismer, der kan påvirkes af (eller som mistænkes at kunne påvirkes af) doxycyclin.
 • Kan forværre myasthenia gravis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Mundtørhed.
Infektioner.
Forhøjede levertransaminaser.
Hyperglykæmi.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Angst.
Rhinitis, Sinuitis.
Hypertension.
Ikke kendt hyppighed Jarisch-Herxheimers reaktion.
Benign intrakraniel trykstigning.

Andre tetracyclin-associerede bivirkninger vil teoretisk set kunne forekomme.  

Interaktioner

 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider.
 • Antacida, jernpræparater, obstipantia og mineralpræparater, der indeholder calcium, magnesium, aluminium eller zink, hæmmer absorptionen af doxycyclin. Er indgift af sådanne præparater nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af doxycyclin på mindst 3 timer sikres. Mælkeprodukter hæmmer også absorptionen af doxycyclin, dog ikke væsentligt.
 • Isotretinoin øger i kombination med doxycyclin risikoen for benign intrakraniel trykstigning. Kombination er kontraindiceret.
 • Phenobarbital kan nedsætte plasmahalveringstiden for doxycyclin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for næsten 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 

Referencer: 3711, 3716, 3730

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. I modsætning til andre tetracycliner binder modermælk kun i mindre grad doxycyclin, men teoretisk er der risiko for indbygning i barnets tænder og knogler. Der er dog ingen meddelelser om dette eller andre bivirkninger hos barnet. Som en forholdsregel bør amning undgås ved behandling ud over 1 uge. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Virkemåden kendes ikke, men doxocyclins hæmning af neutrofil aktivitet og proinflammatoriske reaktioner kan spille en rolle. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Biotilgængeligheden nedsættes ca. 20% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer.
 • 40-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) kapsler med modificeret udløsning 40 mg 029800
56 stk. (blister)
357,65 6,39 15,97

Foto og identifikation

Kapsler med modificeret udløsning  40 mg

Præg:
GLD 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
kapsler med modificeret udløsning 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3730. Cross R, Line C, Day NF et al. Revisiting doxycycline in pregnancy and early childhood-time to rebuild its reputation?. Expert Opin Drug Saf. 2016; 15(3):367-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26680308 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

09.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...