Oracea

J01AA02
 
 

Middel til systemisk behandling af rosacea. 

Anvendelsesområder

Reducering af papulopustulære læsioner hos voksne patienter med rosacea i ansigtet. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler med modificeret udløsning, hårde. 1 kapsel indeholder 40 mg doxycyclin (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne. 40 mg 1 gang dgl. om morgenen. 

Behandlingen bør evalueres efter 6 uger, og ved udebleven effekt bør behandlingen seponeres. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Doxycyclin må ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Kapslerne bør indtages om morgenen på tom mave, fortrinsvis mindst én time før eller to timer efter måltidet.

Kontraindikationer

 • Tetracyclinallergi.
 • Doxycyclin må ikke anvendes til børn < 12 år.
 • Patienter med manifest eller mistænkt aklorhydri, eller som har gennemgået gastrisk bypass.
 • Samtidig behandling med isotretinoin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion.
 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Indeholder doxycyclin i en formulering, der er beregnet til at producere anti-inflammatoriske plasmaniveauer under den antimikrobielle grænse. Må ikke anvendes til behandling af infektioner, der er forårsaget af organismer, der kan påvirkes af (eller som mistænkes at kunne påvirkes af) doxycyclin.
 • Kan forværre myasthenia gravis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Mundtørhed.
Infektioner.
Forhøjede levertransaminaser.
Hyperglykæmi.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Angst.
Rhinitis, Sinuitis.
Hypertension.
Ikke kendt Jarisch-Herxheimers reaktion.
Benign intrakraniel trykstigning.

Andre tetracyclin-associerede bivirkninger vil teoretisk set kunne forekomme.  

Interaktioner

 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider.
 • Antacida, jernpræparater, obstipantia og mineralpræparater, der indeholder calcium, magnesium, aluminium eller zink, hæmmer absorptionen af doxycyclin. Er indgift af sådanne præparater nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af doxycyclin på mindst 3 timer sikres. Mælkeprodukter hæmmer også absorptionen af doxycyclin, dog ikke væsentligt.
 • Isotretinoin øger i kombination med doxycyclin risikoen for benign intrakraniel trykstigning.
 • Phenobarbital kan nedsætte plasmahalveringstiden for doxycyclin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for næsten 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. 

Referencer: 3711, 3716, 3730

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. I modsætning til andre tetracycliner binder modermælk kun i mindre grad doxycyclin, men teoretisk er der risiko for indbygning i barnets tænder og knogler. Der er dog ingen meddelelser om dette eller andre bivirkninger hos barnet. Som en forholdsregel bør amning undgås ved behandling ud over 1 uge. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Virkemåden kendes ikke, men doxocyclins hæmning af neutrofil aktivitet og proinflammatoriske reaktioner kan spille en rolle. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Biotilgængeligheden nedsættes ca. 20% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 22 timer.
 • 40-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kapsler med modificeret udløsning 40 mg 029800
56 stk. (blister)
357,65 15,97

Foto og identifikation

Kapsler med modificeret udløsning  40 mg

Præg:
GLD 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
kapsler med modificeret udløsning 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3730. Cross R, Line C, Day NF et al. Revisiting doxycycline in pregnancy and early childhood-time to rebuild its reputation?. Expert Opin Drug Saf. 2016; 15(3):367-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26680308 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

24.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...