Trajenta

A10BH05
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Overdosering ved kombination med andre antidiabetika. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2:  

 • Som monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance.
 • I kombination med metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin og sulfonylurinstof, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i kombinationsbehandling sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med insulin (med eller uden metformin), når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med insulin (med eller uden metformin) sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg linagliptin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 5 mg 1 gang dgl.
 • Ved kombination med sulfonylurinstof eller insulin kan lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes.

 

Bemærk

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer. 

Forsigtighedsregler

 • Må ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling af diabetisk ketoacidose.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal linagliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Ved mistanke om bulløs pemfigoid skal behandlingen seponeres.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering med orale antidiabetika kan være livstruende. Patienten bliver overdoseret, fordi man overser, at patienten i forvejen får behandling med orale antidiabetika med et andet handelsnavn. Alvorlig hypoglykæmi
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi*
Almindelige (1-10 %)
Undersøgelser Forhøjet plasma-lipase
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Forhøjet plasma-amylase
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nasopharyngitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Hud og subkutane væv Bulløs pemfigoid

* Hypoglykæmi forekommer ved anvendelse i kombination med et sulfonylurinstof. Dosisreduktion af sulfonylurinstof kan være nødvendig for at reducere risikoen for hypoglykæmi. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Trajenta
 • Rifampicin reducerer AUC for linagliptin med ca. 40 %, og dermed reduceres effekten af linagliptin formentlig. Andre potente induktorer af CYP3A4/P-glykoprotein kan muligvis have lignende effekt.
 • Øget risiko for hypoglykæmi ved kombination med sulfonylurinstof og insulin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Linagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 30 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5 time.
 • Metaboliseres kun i ringe grad til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen er trifasisk med terminal plasmahalveringstid >100 timer.
 • Effektiv plasmahalveringstid ca. 12 timer ved steady state.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne, resten med fæces.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 5 mg, Boehringer Ingelheim  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 091493
30 stk. (blister)
386,60 12,89 12,89
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 095526
30 stk. (blister) (Orifarm)
420,80 14,03 14,03
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 566249
30 stk. (blister) (2care4)
426,65 14,22 14,22
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 127619
90 stk. (blister) (Abacus)
1.159,60 12,88 12,88
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 518897
90 stk. (blister)
1.100,80 12,23 12,23
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 592537
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.195,00 13,28 13,28
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 379190
100 stk. (blister) (2care4)
1.353,95 13,54 13,54

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
D5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...