Trajenta

A10BH05
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2:  

 • Som monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance.
 • I kombination med metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin og sulfonylurinstof, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse i kombinationsbehandling sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med insulin (med eller uden metformin), når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med insulin (med eller uden metformin) sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg linagliptin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 5 mg 1 gang dgl.
 • Ved kombination med sulfonylurinstof eller insulin kan lavere dosis af sulfonylurinstof eller insulin overvejes.

 

Bemærk

 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer. 

Forsigtighedsregler

 • Må ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling af diabetisk ketoacidose.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal linagliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Ved mistanke om bulløs pemfigoid skal behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10%) Forhøjet plasma-lipase.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Angioødem.
Bulløs pemfigoid.

* Hypoglykæmi forekommer ved anvendelse i kombination med et sulfonylurinstof. Dosisreduktion af sulfonylurinstof kan være nødvendig for at reducere risikoen for hypoglykæmi. 

Interaktioner

 • Rifampicin reducerer AUC for linagliptin med ca. 40%, og dermed reduceres effekten af linagliptin formentlig. Andre potente induktorer af CYP3A4/P-glykoprotein kan muligvis have lignende effekt.
 • Øget risiko for hypoglykæmi ved kombination med sulfonylurinstof og insulin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Linagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 30%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5 time.
 • Metaboliseres kun i ringe grad til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen er trifasisk med terminal plasmahalveringstid >100 timer.
 • Effektiv plasmahalveringstid ca. 12 timer ved steady state.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne, resten med fæces.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 091493
30 stk. (blister)
433,80 14,46
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 413759
60 stk. (blister) (Paranova)
934,60 15,58
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 518897
90 stk. (blister)
1.267,00 14,08
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 592537
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.258,00 13,98
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 379190
100 stk. (blister) (2care4)
1.408,00 14,08

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
D5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

19.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...