Minodiab

A10BB07
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg glipizid. 

Doseringsforslag

 

Voksne 

 • Individuelt.
 • Initialt 2,5 mg dgl. stigende med 2,5 mg hver 3.-5. dag.
 • Vedligeholdelsesdosis. 2,5-15 mg dgl.
 • Døgndoser > 15 mg deles i 2 doser, som tages morgen og aften.
 • Døgndoser > 15 mg giver sjældent yderligere effekt.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal tages 30 minutter før et måltid.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Øget risiko for hypoglykæmi. 

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet.
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste.
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Lever og galdeveje Kolestase Icterus
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Hud og subkutane væv Eksem, Erytem
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Øjne Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverinsufficiens
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi, Porfyri
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Allergiske hudreaktioner, Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Dermatitis
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2 %.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang forekommer.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Minodiab
 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsaligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for glipizid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Minodiab. Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Minodiab kan ændres.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Minodiab.  

Blodsukkeret påvirkes, og behovet for Minodiab kan ændres.  

 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 5 mg, Parallelimport (2care4)  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages ½ time før et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 5 mg  (2care4)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 172896
100 stk. (blister)
271,40 2,71 5,43
(B) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 122419
300 stk. (blister)
681,15 2,27 4,54

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  5 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...