Efedrin "Aguettant"

C01CA26
 
 

Karkontraherende sympatomimetisk amin, som virker direkte på α- og β-receptorer og indirekte ved at stimulere frigørelsen af noradrenalin. CNS-stimulerende. 

Anvendelsesområder

Hypotension, specielt i forbindelse med spinal, epidural eller generel anæstesi. Shockbehandling

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 3 mg ephedrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 
 • 3-6 mg (højst 9 mg) i.v. hvert 3.-4. minut efter behov til højst 30 mg.
 • Maksimal døgndosis 150 mg.

 

Børn < 12 år.  

 • 0,5-0,75 mg/kg legemsvægt i.v. hvert 3.-4. minut.

  

Bemærk: Gives som langsom i.v. injektion. 

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • hjerte-kar-sygdomme, fx hypertension, iskæmisk hjertesygdom, arytmi, takykardi, aneurisme eller arteriosklerose.
 • hyperthyroidisme
 • diabetes mellitus
 • snævervinklet glaukom
 • prostatahypertrofi.

 

Natriumindhold 

1 ml indeholder 0,144 mmol natrium, som svarer til 8,5 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Konfusion, Nervøsitet Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier
Nyrer og urinveje Urinretention
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Angina pectoris, Hjertestop, Refleksbradykardi
Øjne Glaukom
Mave-tarm-kanalen Øget spytsekretion
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Påvirkning af plasmaglucose
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Psykose
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Hypotension

Interaktioner

 • Må ikke anvendes til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvis virkning forstærkes og forlænges kraftigt.
 • Ved samtidig behandling med indirekte virkende sympatomimetika (fx phenylephrin) kan vasokonstriktion og/eller akut hypertension forekomme.
 • Samtidig brug af visse antidepressiva (fx imipramin og venlafaxin) og efedrin kan medføre paradoksymal hypertension og arytmier.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter systemisk administration af ephedrin er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Doping

Ikke tilladt i konkurrencer, hvis koncentrationen af ephedrin i urinen overstiger 10 mikrogram pr. ml. 

Forgiftning

Overdosering kan medføre hjertestop. 

Farmakodynamik

Ephedrin er CNS-stimulerende. Stimulerer også det kardiovaskulære og respiratoriske system samt lukkemusklerne i fordøjelses- og urinvejssystemet. 

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer afhængigt af urinens pH, idet basisk urin forlænger virkningen af ephedrin.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4,5 - 5,5.

 

Håndtering 

 • Sprøjte med injektionsvæske håndteres jf. medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Injektionsvæsken skal anvendes straks.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 3 mg/ml 191665
10 x 10 ml
727,05 7,27 121,18

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  3 mg/ml

Farve: Lyserød
Mål i mm: 194 x 27
Efedrin "Aguettant" inj. v. i sprøjte 3 mg/ml
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

21.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...