Monoprost

S01EE01
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning, endosis. 1 ml indeholder 50 mikrogram latanoprost. 

Doseringsforslag

Børn og voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring med aldersgruppen < 1 år.
 • Hos børn (0-3 år), som lider af primær kongenit glaukom (PCG), er operation (fx trabekulotomi/goniotomi) stadig førstevalgsbehandling.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • På grund af manglende erfaring bør latanoprost anvendes med forsigtighed ved:
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulært og inflammatorisk glaukom
  • kronisk lukketvinklet glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
 • Svær eller ustabil astma
 • Herpetisk keratitis i anamnesen
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Okulær hyperæmi, Ændring af øjenvipper, Øget irispigmentering, Øjenirritation.
Almindelige (1-10%) Blefaritis, Conjunctivitis, Fotofobi, Keratitis, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris.
Maculaødem, Sløret syn, Uveitis.
Svimmelhed.
Artralgi.
Astma, Dyspnø.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*, Corneaødem, Distichiasis, Herpetisk keratitis, Iritis.
Periorbitalt ødem.
Iriscyste.
Meget sjældne (< 0,01%) Forværring af angina pectoris.

* Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. 

 

 • Tilfælde af corneal forkalkning er i meget sjældne tilfælde blevet indberettet i forbindelse med brugen af øjendråber, der indeholder phosphat. Hos nogle patienter har dette givet signifikante skader på hornhinden.

Interaktioner

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter 3-4 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Latanoprost er en prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive latanoprostsyre.
 • Maksimal koncentration i kammervæsken efter ca. 2 timer.
 • Absorberes systemisk i nogen grad.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Holdbarhed højst 7 dage efter anbrud af brevet ved højst 25ºC.
 • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.

Indholdsstoffer

Latanoprostøjendråber, endosis  50 mikrogram/mløjendråber, endosis  50 mikrogram/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Carbomer 974P : øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml
Dinatriumedetat : øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml
Sorbitol : øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml
Sterilt vand : øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml 419222
30 x 0,2 ml
111,00 3,70
(B) øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml  (2care4) 564618
30 x 0,2 ml
Udgået 27-07-2020
(B) øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml 030519
90 x 0,2 ml
258,95 2,88
(B) øjendråber, endosis 50 mikrogram/ml  (2care4) 524057
90 x 0,2 ml
Udgået 27-07-2020

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...