Epirubicin "medac"

L01DB03
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat, C-4 epimer af doxorubicin. 

Anvendelsesområder

Maligne lidelser, især brystkræft. 

Intravesikalt mod blærecancer. 

 

Epirubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg epirubicinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Individuel og afhængig af kombinationsbehandling med andre cytostatika.
 • For at mindske risikoen for kardiomyopati bør den kumulative totaldosis sjældent overstige 900-1.000 mg/m2 legemsoverflade (se bivirkninger).

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis nedsættes til 50 % af normaldosis ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Dosis nedsættes til 25 % af normaldosis ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Alvorlige arytmier
 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Akut systemisk infektion.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under behandlingen.
 • Forsigtighed ved tidligere behandling med antracyclinderivater eller tidligere mediastinal bestråling.
 • Vaccination med en levende vaccine bør undgås.
 • Udtalt vævsirriterende effekt, doseres derfor bedst intravenøst i løbende drop. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan. Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg.
 • Natriumindhold:
  1 ml indeholder 0,15 mmol natrium, som svarer til ca. 9,0 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Øjne Conjunctivitis, Keratitis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Temperaturstigning
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hæmoragisk cystitis
Nyrer og urinveje Misfarvning af urinen
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Hud og subkutane væv Alopeci, Hudnekrose
Vaskulære sygdomme Flebitis Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Hæmoragi
Hjerte AV-blok, Bradykardi, Grenblok, Hjerteinsufficiens Takykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera Smerter i mundhulen, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Nyrer og urinveje Hæmaturi Dysuri, Hyppig vandladning
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Hyperpigmentering
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Akut leukæmi
Vaskulære sygdomme Tromboemboli, Tromboflebitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Kardiomyopati
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (efter intravesikal administration), Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Ekg-forandringer, Forhøjet serum-urat
Nervesystemet Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Oligospermi
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pigmentering af mundslimhinden
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi, Overfølsomhed for strålebehandling  (hud)
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Cellulitis, Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps, Septisk shock

Patienten bør informeres om, at urinen kan blive rødfarvet i døgnet efter indgiften af epirubicin. 

Intravesikal indgift: Da kun en mindre del absorberes, er alvorlige systemiske reaktioner sjældne. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød. 

Farmakokinetik

 • Bindes hurtigt i vævene efter i.v. indgift, hvorfor plasmakoncentrationen hurtigt aftager.
 • Passerer ikke intakt blod-hjernebarriere.
 • Metaboliseres i leveren. Nedsat leverfunktion resulterer i en langsommere udskillelse og dermed øget retention og kumulation i plasma og væv.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Ca. 6 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Udskilles med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af epirubicin bør der udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Forligelighed ved infusion 

 • Kan fortyndes med isotonisk natirumchlorid- eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Gives i infusionsslangen (infusionstid 3-20 min.) med løbende isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Bemærk: Må ikke indgives sammen med heparin.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8°C).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 147853
25 ml
686,85 27,47
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 147875
100 ml
2.696,85 26,97

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

03.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...