Fluorouracil "Accord"

L01BC02
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, især mammacancer og gastro-intestinal cancer.

Fluoruracil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg fluoruracil (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Individuel. Sædvanligvis 10-15 mg/kg legemsvægt (400-600 mg/m2) i.v. givet 1 gang ugentlig eller i serier på få dage hver 3.-4. uge, i reglen som led i kombinationsbehandling, se speciallitteratur. Behandlingen skal foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt lever- og nyrefunktion. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosisreduktion kan være påkrævet. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, der er induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed på grund af forveksling af mg og ml. I stedet for 50 mg/t gives 50 ml/t (2500 mg). Overdosering. Indlæggelse med knoglemarv-stimulerende indsprøjtninger, modtager antidot (Uridine Triacetate) og må pausere kemo- og strålebehandling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Proktitis, Stomatitis, Øsofagitis.
Bronkospasme, Ekg-forandringer, Epistaxis, Iskæmiforandringer i ekg, Pharyngitis.
Agranulocytose, Anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Trombocytopeni.
Forhøjet serum-urat.
Alopeci, Dermatitis, Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Sårhelingskomplikationer.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Feber.
Angina pectoris.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Hepatotoksicitet.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Hypotension, Kardiogent shock, Myocarditis, Myokardieiskæmi, Tromboflebitis.
Hæmolytisk anæmi.
Dehydrering.
Cerebrale og især cerebellare udfaldssymptomer, Ekstrapyramidale gener, Eufori, Neuropati, Parkinsonisme, Somnolens, Svimmelhed.
Eksem, Erytem, Fotosensibilitet.
Sepsis.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Cerebral iskæmi, Dyspnø, Myokardieinfarkt, Perifer iskæmi, Raynauds syndrom, Tromboemboli.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Neuritis optica.
Meget sjældne (< 0,01%) Levercellenekrose.
Hjertestop.
Ataksi, Dysartri, Koma, Konfusion, Kramper, Leukoencefalopati  (reversibel), Myasteni, Talebesvær.
Ikke kendt Melæna.
Blødning.
Epilepsilignende anfald.
Systemisk lupus erythematosus.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia kan øge den antikoagulerende effekt (INR kan stige til 10). Hyppig kontrol af INR anbefales under behandlingen.
 • Metronidazol kan øge virkningen af fluoruracil.
 • Samtidig anvendelse af clozapin bør undgås pga. øget risiko for agranulocytose. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2955, 691, 2954, 4388, 4269, 4264, 4267, 2789, 4270, 2790, 4268, 692

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Uracilanalog, som intracellulært omdannes til 5-fluoro-2'-deoxyuridin, et nukleotid, der dels kan hæmme enzymet thymidylat direkte, dels omdannes til fluorouridin-trifosfat og 5-fluoro-2'-deoxyuridin-5'trifosfat. Disse metabolitter inkorporeres i DNA og fører til DNA-skader og funktionel inaktivering.

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift fordeles fluoruracil i vandfasen.
 • Metaboliseres hurtigt, især i leveren.
 • Plasmahalveringstid 10-12 minutter efter i.v. indgift.
 • Metabolitterne udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH 8,6-9,4.

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller ved temperaturer over 25 °C.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart. Lavere temperatur bør undgås pga. evt. udfældning.


Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af fluoruracil bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 068671
10 ml
111,50
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 382001
50 ml
287,35
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 565141
100 ml
557,85

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...