Fluorouracil "Accord"

L01BC02
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, især brystkræft og gastro-intestinal cancer.

Fluoruracil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg fluoruracil (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Individuel.
 • Sædvanligvis 10-15 mg/kg legemsvægt (400-600 mg/m2) i.v. givet 1 gang ugentlig eller i serier på få dage hver 3.-4. uge, i reglen som led i kombinationsbehandling, se speciallitteratur.
 • Behandlingen skal foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt lever- og nyrefunktion.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosisreduktion kan være påkrævet. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Knoglemarvsinsufficiens induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Kendt fuldstændig DPD-mangel (dihydropyrimidin-dehydrogenase).
 • Svær overfølsomhedsreaktion på capecitabin pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Patienter med delvis mangel på enzymet dihydropyrimidin-dehydrogenase (DPD) har øget risiko for alvorlig toksicitet. Det anbefales at foretage fænotype- og genotypetestning inden behandling med fluoropyrimidiner.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forkert indstillet infusionshastighed på grund af forveksling af mg og ml. I stedet for 50 mg/t gives 50 ml/t (2500 mg). Overdosering. Indlæggelse med knoglemarv-stimulerende indsprøjtninger, modtager antidot (Uridine Triacetate) og må pausere kemo- og strålebehandling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Agranulocytose, Anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Proktitis, Stomatitis, Øsofagitis.
Mucositis, Sårhelingskomplikationer, Træthed.
Infektioner.
Ekg-forandringer, Forhøjet serum-urat, Iskæmiforandringer i ekg.
Nedsat appetit.
Bronkospasme, Epistaxis, Pharyngitis.
Alopeci, Dermatitis, Hududslæt, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Almindelige (1-10 %) Angina pectoris.
Feber.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hæmolytisk anæmi.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Kardiogent shock, Myocarditis, Myokardieiskæmi.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Synsforstyrrelser.
Gastro-intestinal blødning.
Svimmelhed.
Hepatotoksicitet.
Sepsis.
Dehydrering.
Cerebrale og især cerebellare udfaldssymptomer, Ekstrapyramidale gener, Neuropati, Parkinsonisme.
Eufori, Somnolens.
Eksem, Erytem, Fotosensibilitet.
Hypotension, Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Myokardieinfarkt.
Opticus neuritis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Dyspnø.
Cerebral iskæmi, Perifer iskæmi, Raynauds syndrom, Tromboemboli.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hjertestop.
Levercellenekrose.
Kramper.
Ataksi, Koma, Leukoencefalopati  (reversibel), Myasteni.
Dysartri, Konfusion, Talebesvær.
Ikke kendt hyppighed Blødning.
Melæna.
Systemisk lupus erythematosus.
Epilepsilignende anfald.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia kan øge den antikoagulerende effekt (INR kan stige til 10). Hyppig kontrol af INR anbefales under behandlingen.
 • Metronidazol kan øge bivirkningerne af fluoruracil.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Uracilanalog, som intracellulært omdannes til 5-fluoro-2'-deoxyuridin, et nukleotid, der dels kan hæmme enzymet thymidylat direkte, dels omdannes til fluorouridin-trifosfat og 5-fluoro-2'-deoxyuridin-5'trifosfat. Disse metabolitter inkorporeres i DNA og fører til DNA-skader og funktionel inaktivering.

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift fordeles fluoruracil i vandfasen.
 • Metaboliseres hurtigt, især i leveren.
 • Plasmahalveringstid 10-12 minutter efter i.v. indgift.
 • Metabolitterne udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH 8,6-9,4.

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller ved temperaturer over 25 °C.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart. Lavere temperatur bør undgås pga. evt. udfældning.


Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af fluoruracil bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 068671
10 ml
111,00 11,10
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 382001
50 ml
285,85 5,72
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 565141
100 ml
554,85 5,55

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

22.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...