Selincro®

N07BB05
 
 

Opioidantagonist med antagonistisk virkning på μ- og δ-receptorerne samt partiel agonistisk virkning på қ-receptorerne. 

Anvendelsesområder

Reduktion af alkoholforbruget ved alkoholafhængighed og  stort alkoholforbrug uden fysiske abstinenser og behov for akut afrusning. Bør kun anvendes i kombination med psykosocial behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

1 tablet efter behov 1-2 timer før forventet alkoholindtag. Højst 1 tablet dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Behandling bør kun indledes ved fortsat stort alkoholforbrug (> 60 g alkohol dgl. for mænd og > 40 g dgl. for kvinder) 2 uger efter første vurdering.
 • Ved indtag af alkohol, hvor dosis ikke er taget 1-2 timer før, kan 1 tablet tages så hurtigt som muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. øget risiko for ophobning af hovedsageligt inaktive metabolitter. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Risiko for ophobning af hovedsageligt inaktive metabolitter. Hyppig monitorering anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Nylig eller samtidig indtag af opioider
 • Opioidafhængighed
 • Akut opioidabstinens
 • Nylig akut alkoholabstinensreaktion.

Forsigtighedsregler

 • Ingen erfaring ved psykiatrisk komorbiditet
 • Tidligere kramper
 • Ældre over 65 år
 • Fravær af opioider kan evt. verificeres med en urintest for opioider.
 • Patienten bør advares om, at forsøg på at omgå nalmefens blokerende virkning ved indtag af opioider kan resultere i akut opioidforgiftning, som kan være livstruende.
 • Patienten bør bære et kort på sig, der anfører, at vedkommende har fået ordineret nalmefen og kan være under påvirkning af stoffet. Det bør desuden sikres, at patienten er klar over vigtigheden af at oplyse tidspunktet for sidste indtag af nalmefen, hvis behandling med opioid bliver nødvendig.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens Rastløshed, Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Ikke kendt hyppighed
Øjne Synstab  (oftest forbigående)
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Psykiske forstyrrelser Dissociative symptomer, Hallucinationer
Det reproduktive system og mammae Priapisme
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt

Interaktioner

Anden medicin sammen med Selincro®

Nalmefen seponeres 1 uge før opioidbehandling. Ved akut behov for opioider under behandling med nalmefen kan der være behov for øget opioiddosis for at opnå den ønskede effekt. Patienten overvåges nøje for symptomer på opioidforgiftning. 

Ingen interaktion med alkohol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne). Obs. Indikation.

Alkohol

Alkohol: Da Selincro® bruges til at nedsætte trangen til alkohol, bør patienten nedsætte sit forbrug af alkohol.

Da Selincro® bruges til at nedsætte trangen til alkohol, bør patienten nedsætte sit forbrug af alkohol. 

Farmakodynamik

Modvirker trangen til fortsat at indtage alkohol (craving), muligvis gennem påvirkning af det kortikomesolimbiske system og dermed alkohols belønningseffekt. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 ½ time.
 • Metaboliseres i leveren til hovedsageligt inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • < 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 18 mg, Lundbeck  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, hvis ansøgningen indeholder information om:  

 • Patientens diagnose (alkoholafhængighed)
 • Patientens forsøg på at reducere alkoholforbruget i 14 dage (uden medicin) inden behandlingsstarten med nalmefen
 • Effekten af nalmefenbehandlingen (dvs. reduktion i antal genstande pr. dag/uge)
 • Fremtidig behandlingsplan med psykosocial støtte.

 

Bevillingen er normalt tidsbegrænset til initialt 6 måneder. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 18 mg (kan dosisdisp.) 580104
14 stk. (blister)
556,30 39,74 39,74
(A) filmovertrukne tabletter 18 mg (kan dosisdisp.) 138603
28 stk. (blister)
1.090,15 38,93 38,93

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  18 mg

Præg:
S
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 8,9
filmovertrukne tabletter 18 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...