Vipidia

A10BH04
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2:  

 • I kombination med andre antidiabetika, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 6,25 mg, 12,5 mg eller 25 mg alogliptin (som benzoat).  

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg 1 gang dgl. som: 

 • Supplement til metformin, pioglitazon, sulfonylurinstof eller insulin
 • Trestofkombination med metformin og pioglitazon eller insulin.

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 6,25 mg 1 gang dgl. (inkl. dialysepatienter). 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 12,5 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Må ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus.
 • Må ikke anvendes til behandling af diabetisk ketoacidose.
 • Ved supplement til sulfonylurinstof, insulin eller i kombination med pioglitazon og metformin bør nedsat dosis af disse overvejes pga. forhøjet risiko for hypoglykæmi.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter med jævne mellemrum.
 • Observation for mulig påvirkning af leverfunktion.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal alogliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Ved mistanke om bulløs pemfigoid skal behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Gastro-øsofageal refluks.
Infektion i øvre luftveje.
Hypoglykæmi.
Hovedpine.
Rhinitis.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke kendt hyppighed Pancreatitis.
Leverinsufficiens  (herunder leversvigt).
Angioødem, Hypersensitivitet.
Interstitiel nefritis.
Bulløs pemfigoid, Eksfoliativ dermatitis  (herunder, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Alogliptin er en kraftig og selektiv hæmmer af dipeptidylpeptidase-4, og dermed hæmmes enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca.100%.
 • Fordelingsvolumen ca. 6 l/kg.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer.
 • 60-70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Alogliptinfilmovertrukne tabletter  6,25 mgfilmovertrukne tabletter  12,5 mgfilmovertrukne tabletter  25 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 6,25 mg, filmovertrukne tabletter 12,5 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 6,25 mg, filmovertrukne tabletter 12,5 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 12,5 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 6,25 mg (kan dosisdisp.) 507653
28 stk. (blister)
312,60 11,16 44,66
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 027710
28 stk. (blister)
312,60 11,16 22,33
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 506877
98 stk. (blister)
1.051,55 10,73 21,46
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 096094
28 stk. (blister)
312,60 11,16 11,16
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 419098
98 stk. (blister)
1.051,55 10,73 10,73

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  6,25 mg

Præg:
TAK, ALG-6.25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 5,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 6,25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  12,5 mg

Præg:
TAK, ALG-12.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
TAK, ALG-25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...