Tivicay

J05AX12
 
 

Anvendelsesområder

HIV-1-inficerede voksne, unge og børn fra 6-årsalderen i kombination med andre antiretrovirale midler. Se kombinationsbehandling i Midler mod HIV

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 25 mg eller 50 mg dolutegravir (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 

Uden dokumenteret eller klinisk formodet resistens over for integrasehæmmere 

 • Voksne og børn > 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg
  • 50 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.
 • Børn 6-12 år med legemsvægt ≥ 40 kg
  • 50 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.
 • Børn 6-12 år med legemsvægt 30-40 kg
  • 35 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.
 • Børn 6-12 år med legemsvægt 20-30 kg
  • 25 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.
 • Børn 6-12 år med legemsvægt 15-20 kg
  • 20 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.
 • Bemærk:
  • Erfaring savnes vedr. børn < 6 år og børn med legemsvægt < 15 kg.

 

Med dokumenteret eller klinisk formodet resistens over for integrasehæmmere  

 • Voksne og børn > 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg
  • 50 mg 2 gange dgl. sammen med mad.
  • Ved dokumenteret resistens antyder modeller, at en øget dosis kan overvejes til patienter med begrænsede behandlingsmulighder pga. fremskreden multiklasseresistens.
 • Bemærk:
  • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år og børn med legemsvægt < 40 kg.

 

Ved samtidig administration af fx efavirenz, nevirapin eller rifampicin 

 • Voksne og børn > 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg
  • Uden integraseresistens skal dosis øges til 50 mg 2 gange dgl.
  • Med integraseresistens skal dolutegravir undgås.


Bemærk - generelt: 

 • Glemt dosis kan tages indtil 4 timer før næste dosis.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år. Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • fampridin
 • naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Flatulens, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Abnorme drømme.
Angst, Depression, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Hypersensitivitet, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.
Artralgi.
Suicidale tanker eller adfærd*.
Sjældne (0,01-0,1%) Fulminant leversvigt.

* Sucidale tanker eller adfærd ses Især ved anamnese med depression eller anden psykisk sygdom. 

 

Dolutegravir giver anledning til en stigning i P-kreatinin på 10-15% pga. nedsat tubulær sekretion via en hæmning af renale transportere. Der er altså ikke tale om nedsættelse af GFR.  

Interaktioner

 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon er kontraindiceret pga. forventet kraftigt nedsat virkning af dolutegravir.
 • Samtidig brug af fampridin og dolutegravir kan forårsage anfald pga. øget plasmakoncentration af fampridin via hæmning af OCT2-transportør. Kombination er kontraindiceret.
 • Kombination med lægemidler, der reducerer koncentrationen af dolutegravir, skal om muligt undgås hos patienter med resistens over for integraseklassen, fx kombination med efavirenz, nevirapin eller rifampicin, og hos patienter uden resistens skal dosis i disse tilfælde forøges til 50 mg x 2 dgl.
 • Generelt kan lægemidler, der inducerer CYP3A4, UGT1A3, UGT1A9, P-gp eller BCRP, nedsætte plasmakoncentrationen af dolutegravir, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Da dolutegravir binder polyvalente ioner, skal aluminium-/magnesiumholdige antacida, calcium- /jerntilskud eller multivitaminer administreres mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af dolutegravir.
 • Forsigtighed og evt. nedsat dosis af dolutegravir ved nedsat nyrefunktion og samtidig behandling med metformin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV-infektioner
Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Dolutegravir 

Der er data (oftest kombinationsbehandling) for omkring 400 1. trimester (omkring 1.800 uanset tidspunktet i graviditeten) eksponerede uden tegn på generel øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. En præliminær delanalyse af et nyt afrikansk studie (som leverer størstedelen af de ovenstående 400 eksponerede) gav mistanke om øget risiko for neuralrørsdefekt, som fandtes blandt 4 ud af 426 eksponerede på et eller andet tidspunkt i graviditeten. Disse data undergår aktuelt en detaljeret evaluering i EMA.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 3698, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-integrasehæmmer.
 • Hindrer integration af HIV-genomet i værtsgenomet og dermed virusreplikationen.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Mad øger absorptionsgraden og nedsætter absorptionshastigheden.
 • Fordelingsvolumen 0,24-0,29 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Dolutegravirfilmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  25 mgfilmovertrukne tabletter  50 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 10 mg 513851
30 stk.
1.115,65 185,94
(BEGR) filmovertrukne tabletter 25 mg 450211
30 stk.
2.763,95 184,26
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 563600
30 stk.
5.511,05 183,70

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
SV, 572, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
SV, 572, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Offwhite
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
SV, 572, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3698. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative safety of dolutegravir-based or efavirenz-based antiretroviral treatment started during pregnancy in Botswana: an observational study. Lancet Glob Health. 2018; 6(7), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29880310 (Lokaliseret 18. juni 2018)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

29.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...