Acnatac

D10AF51
 
 

Kombinationspræparat til behandling af acne vulgaris. Retinoid og antibiotikum.  

Anvendelsesområder

Acne vulgaris, når der forekommer komedoner, papler og pustler hos voksne og børn over 12 år. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 10 mg clindamycin (som phosphat) og 0,25 mg tretinoin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. Påsmøres én gang dgl. ved sengetid. En lille mængde gel (på størrelse med en ært) duppes på hagen, kinderne, næsen og panden, hvorefter den forsigtigt smøres ind i hele området med acne. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør ikke vare mere end 12 uger i træk uden evaluering.
 • Terapeutisk forbedring ses muligvis først adskillige uger efter behandlingsstart.
 • Ved glemt dosis skal den næste dosis påføres på det sædvanlige tidspunkt.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 12 år.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for de aktive stoffer clindamycin og/eller tretinoin eller et eller flere af hjælpestofferne. 
 • Regional enteritis, colitis ulcerosa, eller tidligere tilfælde af antibiotika-associeret colitis.
 • Tidligere tilfælde af hudkræft, eller hvis der har været tilfælde af hudkræft i familien.
 • Akut eksem, rosacea og perioral dermatitis.
 • Pustulær og dyb, nodulo-cystisk acne (acne conglobata og acne fulminans).

Forsigtighedsregler

Forsigtighed bør udvises ved: 

 • tilfælde af fortsat eller signifikant diarré, eller hvis patienten lider af abdominalsmerter. Behandlingen bør seponeres med det samme, da symptomerne kan være tegn på antibiotika-associeret colitis.
 • brug af andre topikale præparater (herunder kosmetik) på grund af mulig uforligelighed og interaktion med tretinoin. Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af keratolytiske stoffer såsom svovl, salicylsyre, benzoylperoxid eller resorcinol og kemiske slibemidler. Hvis patienten har været behandlet med sådanne præparater, skal virkningen af disse fortage, inden behandlingen påbegyndes.
 • atopisk dermatitis.
 • solbadning eller brug af solarium. Soleksponering bør generelt undgås.
 • folliculitis.
 • samtidig brug af andre orale eller topikale antibiotika.

 

Kontakt med mund, øjne, øjenlåg, læberne og næseborene bør undgås. Efter appliceringen skal patienten vaske hænder. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (brændende fornemmelse, dermatitis, erytem, tørhed)
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Fotosensibilitet Acne, Hudkløe, Hududslæt, Seborré, Tør hud
Sjældne (0,01-0,1 %)
Det endokrine system Hypotyroidisme
Øjne Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Gastroenteritis, Kvalme
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes simplex
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Dermatitis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Acnatac, komb.
 • Samtidig brug af topikale lægemidler, medicinske sæber og rensepræparater med en kraftig udtørrende virkning og produkter med høje koncentrationer af alkohol samt adstringerende midler bør ske med forsigtighed.
 • Samtidig behandling med kortikosteroider bør undgås.
 • Tretinoin medfører øget permeabilitet for andre topikalt administrerede lægemidler.
 • Clindamycin har antagonistisk effekt med makrolider.
 • Clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere.
 • Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet.    

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er ingen data for lokal anvendelse af kombinationspræparatet. For lokale retinoider er der data for 650 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader dog ikke at udelukke en øget risiko. 

Da retinoider ved oral anvendelse er meget potente teratogene lægemidler, bør også lokalbehandling undgås og seponeres ved indtrådt graviditet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3715, 3716, 3966, 4054

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

I tilfælde af overdosering kan topikal påført clindamycin blive absorberet i tilstrækkeligt store mængder til at fremkalde systemiske virkninger. Gastro-intestinale bivirkninger, herunder abdominalsmerter, kvalme, opkastning og diarré, kan forekomme. 

Farmakodynamik

Clindamycin 

 • Virker bakteriostatisk over for bl.a. anaerobe grampositive bakterier som Cutibacterium acnes.

Tretinoin 

 • Har både komedolytisk og antiinflammatorisk virkning.

 

 

Farmakokinetik

Tretinoin 

 • Den systemiske absorption er ringe.

Clindamycin 

 • Clindamycinphosphat omdannes i huden til clindamycin.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares højst 3 måneder i tætlukket tube. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) gel 10 mg/g+0,25 mg/g 457238
30 g
225,70 7,52

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 22. februar 2022)


4054. Kaplan YC, Ozsarfati J, Etwel F. Pregnancy outcomes following first-trimester exposure to topical retinoids: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2015; 173(5):1132-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26215715 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3715. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361(9362):983-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660054 (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

11.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...