Magnesium Diasporal

A12CC04
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse og behandling af magnesiummangel. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 brev indeholder magnesiumcitrat svarende til 400 mg magnesium. 

Granulat til oral opløsning. 1 brev indeholder magnesiumcitrat svarende til 300 mg magnesium. 

Doseringsforslag

Voksne. 300-400 mg dgl. 


Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 17 år. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for ophobning af magnesium. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Ledningsforstyrrelser i hjertet, der kan forårsage bradykardi.  

Forsigtighedsregler

 • Ved bivirkninger seponeres behandlingen midlertidigt. Når bivirkningerne er aftaget, kan behandlingen genoptages med nedsat dosis.
 • Kaliumindhold
  Pulver til oral opløsning: 1 dosis indeholder 4,43 mmol kalium, som svarer til 173 mg kalium.
 • Natriumindhold
  Granulat til oral opløsning: 1 dosis indeholder 1,75 mmol natrium, som svarer til 102 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
 • Initialt ses forbigående diarré.
 • Træthed kan optræde efter længere tids indtagelse.

Interaktioner

 • Magnesium kompleksbinder:
  • dasatinib
  • fluorquinoloner
  • jern
  • tetracycliner.

Der er således risiko for en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift af magnesium. Midlerne og magnesium bør derfor gives forskudt med et tidsinterval på mindst 2 timer.  

 • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
 • Magnesium nedsætter AUC for sotalol.
 • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.
 • Amilorid øger plasmakoncentrationen af magnesium, og monitorering af magnesium er nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk mineral. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Forgiftning

 • Magnesiumforgiftning ses primært efter overdosis af laksantia: Hæmmet neuromuskulær overledning, respirationsdepression, CNS-depression, hypotension, bradykardi og hæmmet kardial overledning. 
 • Toksisk dosis er variabel og afhænger bl.a. af nyrefunktion. Tegn på hypermagnesiæmi kan ses ved S-magnesium > 2 mmol/l.
 • Behandling: Magnesium bindes ikke til aktivt kul. I.v. calcium og hæmodialyse ved alvorlig forgiftning.

Farmakodynamik

Magnesium

 • Virker som en fysiologisk calciumantagonist.
 • Stabiliserer fosfolipiderne i cellemembranen.
 • Hæmmer neuromuskulære transmission.

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt og ufuldstændigt primært fra tyndtarmen.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af oral opløsning 

Pulveret/granulatet i et brev opløses i ½ glas (ca. 1,25 dl) postevand. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) pulver til oral opløsning 400 mg 561202
50 stk.
ikke fast pris
(HF) granulat til oral opløsning 300 mg 409335
50 stk.
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

24.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...