Cefotaxim "MIP"

J01DD01
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefotaximfølsomme bakterier, fx sepsis hos penicillinallergikere

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 2 g cefotaxim (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 1 g i.v. eller i.m. 2 gange i døgnet.
 • Børn < 12 år. 50-150 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-4 doser.
 • Nyfødte og præmature. Højst 50 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-4 doser.


Ved livstruende infektioner 

 • Voksne. Dosis kan øges til 12 g i.v. i døgnet.
 • Børn. Dosis kan øges til 150-200 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Nyfødte 8 dage-1 md. Højst 50 mg/kg legemsvægt i.v. hver 8. time.
 • Nyfødte 0-7 dage. Højst 50 mg/kg legemsvægt i.v. hver 12. time.

 

Bemærk: 

 • I.m. injektion bør pga. den lokalirriterende virkning kun anvendes undtagelsesvis og ikke i større doser end 1 g.
 • I.m. injektion bør ikke anvendes til børn under 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Der gives normaldosis som første dosis. Efterfølgende doser nedsættes til 50% af normaldosis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas indeholder:
  • 1 g pulver: 2,1 mmol natrium, som svarer til 123 mg natriumchlorid,
  • 2 g pulver: 4,2 mmol natrium, som svarer til 246 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Jarisch-Herxheimers reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Tromboflebitis
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Neutropeni
Hjerte Arytmier  (efter for hurtig bolus-injektion via centralt venekater)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Pseudomembranøs colitis Kvalme, Opkastning
Lever og galdeveje Hepatitis  (evt. også icterus)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Superinfektion
Nervesystemet Encefalopati, Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

 • Cefotaxims baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som erythromycin og tetracyclin.
 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefotaxim. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefotaxims nefrotoksicitet.

Graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrologisk virkningsspektrum
  • Cefotaxim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Staphylococcus aureus
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Visse Enterobacter spp.
    • Branhamella catarrhalis
    • Hæmophilus influenzae
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter (i.v.) og 30 minutter (i.m.).
 • Metaboliseres i leveren til aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 60 % udskilles uomdannet gennem nyrerne. Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,5. 

 

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske:
 

 • Til i.v. injektion opløses
  • 1 g henholdsvis 2 g pulver til injektions-/infusionsvæske opløses i mindst 4 ml henholdsvis 10 ml sterilt vand.
  • Injiceres i løbet af 3-5 min.
  • I.v. injektion bør foretrækkes.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Til i.m. injektion
  • Voksne. 1 g pulver til injektions-/infusionsvæske opløses i 4 ml 1 % lidocainchlorid-injektionsvæske. Injektionerne gives dybt intraglutealt, og der injiceres højst 1 g. Denne opløsning må ikke gives i.v.
  • Børn over 30 mdr. 1 g pulver til injektionsvæske opløses i 2 ml 0,5 % lidocainchlorid-injektionsvæske. Injektionerne gives dybt intraglutealt, og der injiceres højst 1 g. Denne opløsning må ikke gives i.v.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 1 g henholdsvis 2 g pulver til injektions-/infusionsvæske opløses i 40-50 ml henholdsvis 100 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Gives som hurtig eller langsom infusion:
  • Hurtig: I.v. infusion i løbet af 20 minutter.
  • Langsom: I.v. infusion i løbet af 50-60 minutter.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Forligelighed 

Injektionsvæsken er forligelig med de almindeligt anvendte infusionsvæsker undtagen alkaliske infusionsvæsker med pH > 7,5, fx natriumhydrogencarbonat-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 3 timer ved stuetemperatur (højst 25 °C) og 6 timer i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 573007
10 stk.
472,45 47,25 188,98
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g 165046
10 stk.
780,65 78,07 156,13
 
 

Revisionsdato

16.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...