Sylvant

L04AC11
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof, der bindes specifikt til interleukin-6 (IL-6). 

Anvendelsesområder

 • Behandling af multicentrisk Castlemans sygdom.

  

Patienten skal være testet negativ for HIV og Herpesvirus 8 (HHV-8) før behandlingsstart. 

Siltuximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg siltuximab. 

Doseringsforslag

Voksne. 11 mg/kg legemsvægt i.v. hver 3. uge indtil behandlingssvigt. Gives som i.v. infusion over 1 time. 

  

Bemærk: 

 • Udsættelse af behandlingen kan være nødvendig ud fra hæmatologiske parametre (hæmoglobin, neutrofil- og trombocyttal), se produktresumé.
 • Behandlingen bør ligeledes pauseres ved svær infektion eller svære ikke-hæmatologiske bivirkninger.
 • Præmedicinering med antipyretikum (fx paracetamol), glukokortikoid og antihistamin kan dæmpe infusionsrelaterede reaktioner.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Forsigtighedsregler

Vaccinationer bør afsluttes mindst 4 uger før siltuximab administreres første gang. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Orale ulcera.
Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Forhøjet serum-urat, Vægtøgning.
Hypertriglyceridæmi.
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion.
Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter.
Eksem, Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension, Ødemer.
Almindelige (1-10%) Anafylaktisk reaktion.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Hyperkolesterolæmi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Siltuximab binder sig til interleukin-6 (IL-6) og hæmmer derved dennes binding til IL-6-receptorer.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 12-20 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses ved tilsætning af 5,2 ml sterilt vand. Dette koncentrat indeholder 20 mg/ml.
 • Ved dosis over 100 mg gentages proceduren med endnu et hætteglas med pulver.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.
 • Samlet mængde koncentrat fortyndes med isotonisk glucose-infusionsvæske til slutvolumen på 250 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 161783
1 stk.
5.111,00 1.890,86
 
 

Revisionsdato

25.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...