Sylvant

L04AC11
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof, der bindes specifikt til interleukin-6 (IL-6). 

Anvendelsesområder

 • Behandling af multicentrisk Castlemans sygdom.

  

Patienten skal være testet negativ for HIV og Herpesvirus 8 (HHV-8) før behandlingsstart. 

Siltuximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg siltuximab. 

Doseringsforslag

Voksne. 11 mg/kg legemsvægt i.v. hver 3. uge indtil behandlingssvigt. Gives som i.v. infusion over 1 time. 

  

Bemærk: 

 • Udsættelse af behandlingen kan være nødvendig ud fra hæmatologiske parametre (hæmoglobin, neutrofil- og trombocyttal), se produktresumé.
 • Behandlingen bør ligeledes pauseres ved svær infektion eller svære ikke-hæmatologiske bivirkninger.
 • Præmedicinering med antipyretikum (fx paracetamol), glukokortikoid og antihistamin kan dæmpe infusionsrelaterede reaktioner.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Forsigtighedsregler

Vaccinationer bør afsluttes mindst 4 uger før siltuximab administreres første gang. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Orale ulcera.
Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Forhøjet serum-urat, Vægtøgning.
Hypertriglyceridæmi.
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion.
Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter.
Eksem, Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension, Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Anafylaktisk reaktion.
Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner.
Hyperkolesterolæmi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Siltuximab binder sig til interleukin-6 (IL-6) og hæmmer derved dennes binding til IL-6-receptorer.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 12-20 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses ved tilsætning af 5,2 ml sterilt vand. Dette koncentrat indeholder 20 mg/ml.
 • Ved dosis over 100 mg gentages proceduren med endnu et hætteglas med pulver.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.
 • Samlet mængde koncentrat fortyndes med isotonisk glucose-infusionsvæske til slutvolumen på 250 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 161783
1 stk.
5.111,00 5.111,00 1.890,86
 
 

Revisionsdato

25.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...