Revestive

A16AX08
 
 

Glucagon-lignende peptid-2 (GLP-2-analog) mod korttarmsyndrom. Teduglutid er fremstillet ved genteknologi. 

Anvendelsesområder

Korttarmsyndrom, hvor tilstanden er stabil, og hvor tarmen har adapteret sig maksimalt postoperativt. 

I sådanne tilfælde kan behandling med teduglutid overvejes til patienter med store, invaliderende stomioutput eller til patienter med et beskedent supplerende intravenøst behov, hvor parenteral ernæring vil kunne ophøre ved tilfredsstillende virkning af behandlingen.  

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til korttarmsyndrom. 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 5 mg teduglutid. 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • 0,05 mg/kg legemsvægt s.c. 1 gang dgl.
  • En reduceret dosis kan evt. være nødvendig for at optimere behandlingstolerancen.
  • Bemærk:
   • Før behandlingsstart skal patientens tilstand være stabil efter en periode med intestinal adaptation.
   • Virkningen af behandlingen skal evalueres senest efter 6 mdr.:
    • Hvis der ikke er opnået generel forbedring, bør behandlingen seponeres.
    • Fortsat behandling anbefales til patienter, der kan undvære parenteral ernæring under behandling med teduglutid.
 • Børn ≥ 1 år
  • 0,05 mg/kg legemsvægt s.c. 1 gang dgl.
  • En reduceret dosis kan evt. være nødvendig for at optimere behandlingstolerancen.
  • Bemærk:
   • Før behandlingsstart:
    • Skal barnets tilstand være stabil efter en periode med intestinal adaptation.
    • Fækalprøver skal undersøges for okkult blod.
    • Hos børn ≥ 12 år: Skal koloskopi/sigmoidoskopi udføres, hvis det ikke er blevet udført inden for det seneste år.
    • Hos børn < 12 år: Bør koloskopi/sigmoidoskopi udføres, hvis de har uforklarligt blod i fæces.
   • Virkningen af behandlingen skal evalueres senest efter 12 uger
    • Hvis der ikke er opnået generel forbedring, bør behandlingen seponeres.
    • Erfaring savnes vedr. behandlingstid > 12 uger hos børn ≥ 1 år.

Bemærk: 

 • Gives som subkutan injektion i en af de fire kvadranter på abdomen med daglig skift mellem de fire injektionssteder. Kan evt. gives i låret.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne og børn ≥ 1 år. 0,025 mg/kg legemsvægt s.c. 1 gang dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv eller mistænkt malign sygdom.
 • Malign gastro-intestinal sygdom inkl. i levergaldeveje inden for de foregående 5 år.

Forsigtighedsregler

 • Koloskopi med fjernelse af polypper bør foretages før behandlingsstart. Efterfølgende anbefales årligt i 2 år og derefter mindst hvert 5. år.
 • Hos børn: Under behandlingen skal fækalprøver årligt undersøges for okkult blod.
 • Ved malign sygdom bør behandlingen afbrydes.
 • Forsigtig justering af evt. parenteral ernæring er nødvendig for at undgå ødemer eller dehydrering. Elektrolytbalance monitoreres.
 • Seponering skal ske med forsigtighed pga. risiko for dehydrering.
 • Mave-tarmkanalens funktioner skal overvåges under behandlingen.
 • Fortsat behandling med teduglutid bør revurderes i tilfælde af symptomer fra galdeveje og pancreas samt intestinal obstruktion.
 • Patienter med kardiovaskulær sygdom bør monitoreres mht. væskeretention, især i starten af behandlingen.
 • Kendt overfølsomhed over for tetracyclin.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Meteorisme, Opkastning
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Komplikationer ved gastro-intestinal stomi Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Tarmobstruktion Flatulens
Lever og galdeveje Cholecystitis, Kolestase
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Angst Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Benigne gastriske polypper
Vaskulære sygdomme Synkope
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Vaskulære sygdomme Væskeretention

Interaktioner

Teduglutids farmakodynamik kan potentielt medføre forøget absorption af oralt indtagne lægemidler. Midler, der kræver titrering eller har et smalt terapeutisk indeks, bør derfor monitoreres tæt. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Stimulerer tarmvækst via en forøgelse af villushøjden og tarmkrypternes dybde. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 88 %
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 timer
 • Fordelingsvolumen 0,37 l/kg
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes al solvens i injektionssprøjten.
 • Hætteglasset må ikke omrystes, men kan rulles/vendes forsigtigt.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk stabil i højst 3 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,25 mg 149347
28 stk. + 28 spr. (Orifarm)
76.258,80 2.723,53 10.894,11
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1,25 mg 158153
28 stk. + 28 sprøjter
70.682,50 2.524,38 10.097,50
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 5 mg 463088
28 sæt
155.422,80 5.550,81 5.550,81
 
 

Revisionsdato

10.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...