Anoro Ellipta®

R03AL03
 
 

Kombination af et langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA) og et langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA). 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver i Ellipta®. 1 dosis indeholder 55 mikrogram umeclidinium (som bromid) og 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 sug 1 gang dgl. 

   

Bemærk:  

 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

Klik her for film med arabisk speak

Forsigtighedsregler

Forsigtighed bør udvises ved: 

 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Kardiovaskulære lidelser (fx myokardieinfarkt, koronar hjertesygdom, arytmier, hypertension)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Epilepsi
 • Glaukom
 • Urinretention
 • Stærkt nedsat leverfunktion (manglende erfaring).

 

Må ikke anvendes ved astma (øget risiko for svære akutte forværringer ved behandling med LABA uden samtidig behandling med inhalationssteroid). 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Umeclidinium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

 

Diabetes 

Alle β2-agonister er diabetogene (5872) og kan forårsage forhøjet blodsukker. Kontrol af blodsukker hos personer med diabetes. 

Referencer: 5872

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Obstipation
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste, Nasopharyngitis, Pharyngitis, Sinuitis, Smerter i øvre luftveje
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Atrieflimren, Idioventrikulær rytme, Supraventrikulær ekstrasystoli, Supraventrikulære arytmier Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Nervesystemet Tremor
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Forhøjet intraokulært tryk*, Glaukom, Sløret syn
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Nyrer og urinveje Stranguri, Urinretention Dysuri
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Anoro Ellipta®, komb.

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Doping

Restriktioner

Inhalationsbehandling med vilanterol er tilladt i doser op til 25 mikrogram pr. døgn. 

Forgiftning

Vilanterol: Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men der kan være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Umeclidinium 

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.

Vilanterol 

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Farmakokinetik

Vilanterol 

 • Biotilgængelighed 27,3 %.
 • Oral biotilgængelighed < 2 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter.
 • Distributionsvolumen ca. 2,4 l/kg.
 • Substrat for P-glykoprotein.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 2,5 timer (efter enkeltdosis) og 11 timer (efter multiple doser).

Umeclidinium 

 • Biotilgængelighed ca. 13 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter.
 • Distributionsvolumen ca. 1,2 l/kg.
 • Substrat for P-glykoprotein.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid 19 timer (efter multiple doser).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

Efter ibrugtagning: Kan opbevares i højst 6 uger. 

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg
Umeclidinium (55 mikg/dosis)
Vilanterol (22 mikg/dosis)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med langtidsvirkende β2-agonister (LABA) eller langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) i monoterapi samt KOL-patienter i GOLD D - se tabel 5 i Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 154976
30 doser
384,70 12,82
(B) inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 181704
30 doser (Orifarm)
384,60 12,82
(B) inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 162084
90 doser (3 x 30)
1.120,85 12,45
(B) inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 473607
90 doser (3 x 30) (Medartuum)
1.122,20 12,47
(B) inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 479333
90 doser (3 x 30) (Orifarm)
1.123,00 12,48

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulver  55 mikrg / 22 mikrg

Farve: Pink, Hvid
Mål i mm: 66 x 86
Set forfra
Anoro® Ellipta®, inhalationspulver, 55/22 mikrogram/dosis
 
 
 
 
Åben Ellipta, set oppefra
 
Anoro® Ellipta®, inhalationspulver, 55/22 mikrogram/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

5872. Lund LC, Jensen PH, Pottegård A et al. Identifying diabetogenic drugs using real world health care databases: A Danish and Australian symmetry analysis. Diabetes Obes Metab. 2023, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36683229/ (Lokaliseret 7. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...