Anoro

R03AL03
 
 

Kombination af et langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA) og et langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer (LABA). 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i Ellipta®. 1 dosis indeholder 55 mikrogram umeclidinium (som bromid) og 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 sug 1 gang dgl. 

   

Bemærk:  

 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed bør udvises ved: 

 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Kardiovaskulære lidelser (fx myokardieinfarkt, koronar hjertesygdom, arytmier, hypertension)
 • Diabetes
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Epilepsi
 • Glaukom
 • Urinretention
 • Stærkt nedsat leverfunktion (manglende erfaring).

 

Må ikke anvendes ved astma (øget risiko for svære akutte forværringer ved behandling med LABA uden samtidig behandling med inhalationssteroid). 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Umeclidinium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Mundtørhed, Obstipation.
Infektion i øvre luftveje.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Hoste, Nasopharyngitis, Pharyngitis, Sinuitis, Smerter i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Atrieflimren, Idioventrikulær rytme, Supraventrikulær ekstrasystoli, Supraventrikulære arytmier.
Allergiske reaktioner.
Tremor.
Sjældne (0,01-0,1 %) Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Sløret syn.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Stranguri, Urinretention.
Bronkospasme.

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Forgiftning

Vilanterol: Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men der kan være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Umeclidinium 

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.

Vilanterol 

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne ved stimulation af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.

Farmakokinetik

Vilanterol 

 • Biotilgængelighed 27,3%.
 • Oral biotilgængelighed < 2%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter.
 • Distributionsvolumen ca. 2,4 l/kg.
 • Substrat for P-glykoprotein.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 2,5 timer (efter enkeltdosis) og 11 timer (efter multiple doser).

Umeclidinium 

 • Biotilgængelighed ca. 13%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter.
 • Distributionsvolumen ca. 1,2 l/kg.
 • Substrat for P-glykoprotein.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid 19 timer (efter multiple doser).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

 

Holdbarhed 

Efter ibrugtagning: Kan opbevares i højst 6 uger. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles tilstrækkeligt med langtidsvirkende β2-agonister (LABA) eller langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) i monoterapi samt KOL-patienter i GOLD D - se tabel 5 i Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 154976
30 doser
428,65
(B) inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 162084
90 doser (3 x 30)
1.187,00
(B) inhalationspulver 55 mikrg / 22 mikrg 567356
90 (doser) (3 x 30) (Paranova)
1.173,55

Foto og identifikation

Inhalationspulver  55 mikrg / 22 mikrg

Farve: Pink, Hvid
Mål i mm: 66 x 86
Set forfra
Anoro® Ellipta®, inhalationspulver, 55/22 mikrogram/dosis
 
 
 
 
Åben Ellipta, set oppefra
 
Anoro® Ellipta®, inhalationspulver, 55/22 mikrogram/dosis
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

05.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...