Velphoro®

V03AE05
 
 

Fosfatbindemiddel til behandling af hyperfosfatæmi. 

Anvendelsesområder

Kontrol af p-fosfat hos dialysepatienter med kronisk nyresygdom. 

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 500 mg jern (som sucroferrioxyhydroxid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år.  

  • Initialt 500 mg 3 gange dgl. i forbindelse med måltiderne.
  • Derefter individuelt ud fra p-fosfat med dosisjustering hver 2.-4. uge til højst 3.000 mg dgl.

 

Børn 2 år - 12 år 

  • Velphoro® findes som et oralt pulver (ikke markedsført).
  • Fra 6 år kan tyggetabletter evt. benyttes.
  • Dosering, se SPC.

 

Bemærk: 

  • Tyggetabletterne skal tygges grundigt eller knuses.
  • Tages til et måltid.
  • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

Kontraindikationer

Hæmokromatose eller andre sygdomme med jernophobning. 

Forsigtighedsregler

Bør ikke anvendes ved malabsorption eller fructoseintolerans. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Afføringen farves sort, Diarré.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Misfarvning af tænder og tunge, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypercalcæmi, Hypocalcæmi.
Dyspnø.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Polynukleært jern(III)-oxyhydroxid binder fosfat ved ligandudveksling over hele det gastro-intestinale pH-område. 

Farmakokinetik

  • Jern(III)-oxyhydroxid er stort set uopløseligt og absorberes derfor ikke.
  • Metaboliseres til mononukleært jern, som kan absorberes, men den systemiske absorption af jern er lav.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af bøtte: Tyggetabletterne kan opbevares i højst 3 måneder. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tyggetabletter 500 mg 165440
90 stk. (2care4)
2.053,65 68,46
(B) tyggetabletter 500 mg 587946
90 stk.
2.101,60 70,05

Foto og identifikation

Tyggetabletter  500 mg

Præg:
PA, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 20 x 20
tyggetabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...