Velphoro®

V03AE05
 
 

Fosfatbindemiddel til behandling af hyperfosfatæmi. 

Anvendelsesområder

Kontrol af p-fosfat hos dialysepatienter med kronisk nyresygdom. 

Dispenseringsform

Tyggetabletter. 1 tyggetablet indeholder 500 mg jern (som sucroferrioxyhydroxid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år.  

 • Initialt 500 mg 3 gange dgl. i forbindelse med måltiderne.
 • Derefter individuelt ud fra p-fosfat med dosisjustering hver 2.-4. uge til højst 3.000 mg dgl.

 

Børn 2 år - 12 år 

 • Velphoro® findes som et oralt pulver (ikke markedsført).
 • Fra 6 år kan tyggetabletter evt. benyttes.
 • Dosering, se SPC.

 

Bemærk: 

 • Tyggetabletterne tygges grundigt.
 • Tyggetabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand
 • Tages til et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år.

Kontraindikationer

Hæmokromatose eller andre sygdomme med jernophobning. 

Forsigtighedsregler

Bør ikke anvendes ved malabsorption eller fructoseintolerans. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Afføringen farves sort Diarré
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Misfarvning af tænder og tunge, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-øsofageal refluks, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi, Hypocalcæmi
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Polynukleært jern(III)-oxyhydroxid binder fosfat ved ligandudveksling over hele det gastro-intestinale pH-område. 

Farmakokinetik

 • Jern(III)-oxyhydroxid er stort set uopløseligt og absorberes derfor ikke.
 • Metaboliseres til mononukleært jern, som kan absorberes, men den systemiske absorption af jern er lav.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af bøtte: Tyggetabletterne kan opbevares i højst 3 måneder. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tyggetabletter 500 mg, Vifor Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages til et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

Tygges.

OBS

Tabletterne tygges grundigt. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tyggetabletter 500 mg 587946
90 stk.
2.086,10 23,18 69,54

Foto og identifikation

Foto

Tyggetabletter  500 mg

Præg:
PA, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 20 x 20
tyggetabletter 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...