Moventig

A06AH03
 
 

Perifert virkende opioidantagonist til behandling af opioidinduceret obstipation. 

Anvendelsesområder

Opioidinduceret obstipation hos voksne, når andre laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 12,5 mg eller 25 mg naloxegol (som oxalat). 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg om morgenen mindst 30 minutter før dagens første måltid eller 2 timer efter dette. 

 

Bemærk 

 • Initialt gives 12,5 mg til patienter i samtidig behandling med moderate CYP3A4-inhibitorer. Hvis 12,5 mg er veltolereret, kan dosis øges til 25 mg. Se endvidere Interaktioner.
 • Indtages om morgenen for at undgå defækation om natten, men kan evt. tages fastende på andet tidspunkt af døgnet.
 • Tabletten kan evt. knuses og blandes i ½ glas vand, som straks drikkes. Derefter skylles glasset med yderligere ½ glas vand, som også drikkes.
 • Knust tablet blandet i ½ glas vand kan også straks gives via nasogastrisk sonde, CH8 eller højere. Efter administration af blandingen er det vigtigt at skylle sonden gennem med vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Initialt 12,5 mg. Hvis dosis er veltolereret, kan dosis øges til 25 mg. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kendt/mistænkt gastro-intestinal obstruktion eller øget risiko for recidiverende obstruktion pga. risiko for gastro-intestinal perforation. 
 • Underliggende cancer med øget risiko for gastro-intestinal perforation, fx:
  • cancer i gastro-intestinalkanalen eller peritoneum
  • recidiverende eller fremskreden ovariecancer
  • behandling med VEGF-hæmmere.
 • Samtidig administration af potente CYP3A4-inhibitorer, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Tilstande med øget risiko for gastro-intestinal perforation.
 • Tilstande med betydelig beskadigelse af blod-hjernebarrieren med øget passage til CNS.
 • Anamnese med fx nyligt (< 6 mdr.) myokardieinfarkt, symptomatisk kongestiv hjerteinsufficiens eller QTc-interval ≥ 0,5 sek.
 • Cancerrelaterede smerter pga. begrænset klinisk erfaring.
 • Risiko for opioidabstinenssyndrom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré.
Almindelige (1-10 %) Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Nasopharyngitis.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Opioid-seponeringslignende symptomer*.
Ikke kendt hyppighed Gastro-intestinal perforation**.
Hypersensitivitet.

* Der er set opioidabstinenssyndrom, der ligner opioidabstinenser. De fleste tilfælde er observeret kort tid efter opstart af behandlingen med naloxegol og var af mild til moderat grad. 

** Letale tilfælde af gastro-intestinal perforation er set. 

Interaktioner

 • Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af naloxegol med en faktor 9,6. Andre potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol og ritonavir, må forventes at have en lignende effekt. Kombination er kontraindiceret.
 • Diltiazem øger plasmakoncentrationen af naloxegol med en faktor 2,9. Andre moderate CYP3A4-inhibitorer må forventes at have en lignende effekt. Kombination kan anvendes med nedsat initial dosis, se Dosering.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af naloxegol med 76%. Derfor frarådes samtidig brug af naloxegol og potente CYP3A4-induktorer.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne). Obs. Indikation.

Farmakodynamik

Derivat af naloxon. Selektiv opioidantagonist med binding til perifere µ-receptorer i gastro-intestinalkanalen uden hæmning af den opioidmedierede analgetiske effekt i CNS. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer og igen efter 0,5-3 timer, formentligt pga. enterohepatisk cirkulation. Et fedtrigt måltid øger biotilgængeligheden med ca. 45%.
 • Fordelingsvolumen 14-31 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 6-11 timer.
 • < 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Naloxegolfilmovertrukne tabletter  12,5 mgfilmovertrukne tabletter  25 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 12,5 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 12,5 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 12,5 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

  

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 576509
30 stk. (unit-dose)
783,05 26,10 52,20
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 406061
10 stk. (unit-dose)
275,90 27,59 27,59
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 153951
30 stk. (unit-dose)
783,05 26,10 26,10
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 391980
90 stk. (blister)
2.239,75 24,89 24,89

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  12,5 mg

Præg:
nGL, 12.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
nGL, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 13
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

12.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...