Cosentyx

L04AC10
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humant monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

 • Psoriasis af moderat til svær plaquetype hos voksne og børn > 6 år.
 • Spondylartritis, hvor NSAID har haft utilstrækkelig effekt eller ikke tåles.
 • Psoriasis artritis, hvor behandling med methotrexat ikke er tilstrækkelig eller har medført uacceptable bivirkninger.
 • Juvenil idiopatisk artrit (JIA), der indbefatter juvenil psoriasis artrit (JPsA) og juvenil entesopatirelateret artrit (ERA), som monoterapi eller i kombination med methotrexat hos børn og unge > 6 år, når tidligere behandling med csDMARD har været utilstrækkelig.

 

Secukinumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 75 mg secukinumab. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SensoReady pen). 1 pen indeholder 150 mg secukinumab. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (UnoReady pen). 1 pen indeholder 300 mg secukinumab. 

Doseringsforslag

Plaque psoriasis 

 • Voksne. 300 mg s.c. ugentligt i uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Hos voksne > 90 kg kan vedligeholdelsesdosis på 300 mg hver anden uge overvejes.
 • Børn > 6 år: Dosering efter legemsvægt. Gives som s.c. injektion ugentligt i uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering.
  • Børn < 50 kg: 75 mg.
  • Børn > 50 kg: 150 mg. Dosis kan evt. øges til 300 mg.

 

Psoriasis artrit 

 • Voksne. 150 mg s.c. ugentligt i uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Dosis kan evt. øges til 300 mg. Ved samtidig moderat til svær plaque psoriasis er dosis 300 mg fra behandlingsstart.

 

Ankyloserende spondylitis og non-radiologisk aksial spondylartritis 

 • Voksne. 150 mg s.c. ugentligt i uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering. Dosis kan evt. øges til 300 mg.

 

Juvenil idiopatisk artrit (herunder juvenil psoriasis artrit og juvenil entesopatirelateret artrit)  

 

 • Børn > 6 år: Dosering efter legemsvægt. Gives som s.c. injektion ugentligt i uge 0, 1, 2, 3 og 4 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering.
  • Børn < 50 kg: 75 mg.
  • Børn > 50 kg: 150 mg.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 6 år.
 • Ved manglende respons i op til 16 uger bør secukinumab seponeres.
 • Ved initialt delvist respons kan bedring forekomme ved fortsat behandling ud over 16 uger.
 • Hudområder med udbrud af psoriasis, skal om muligt undgås som injektionssted.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved infektionstendens.
 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose. Latent tuberkulose bør behandles inden behandlingsstart.
 • Tæt monitorering ved inflammatoriske tarmsygdomme, da nye tilfælde eller forværring af Crohns sygdom og colitis ulcerosa er set.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås.
 • Patienter under 18 år anbefales at følge børnevaccinationsprogrammets anbefalinger for den enkelte aldersgruppe inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Fodsvamp, Herpes simplex
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinoré
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Øre og labyrint Øreinfektion
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Inflammatorisk tarmsygdom, Oral candidiasis
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje
Hud og subkutane væv Eksem  (kløende blærer på håndflader, fodsåler og langs kanten af fingre og tæer)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Hud og subkutane væv Allergisk vasculitis, Eksfoliativ dermatitis
Ikke kendt hyppighed
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis  (mucosal, kutan eller øsofageal)
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Pyoderma gangrenosum

Interaktioner

Samtidig brug af andre biologiske midler anbefales ikke pga. øget infektionsrisiko.  

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. Se endvidere Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 års karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge

Farmakodynamik

 • Humant monoklonalt antistof, som binder til IL-17A.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-77 %.
 • Steady state efter 20 uger.
 • Plasmahalveringstid 18-46 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,1 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan om nødvendigt opbevares uden for køleskab i op til 4 dage ved stuetemperatur (ikke over 30°C). Dette kan kun gøres én enkelt gang.
 • Tabt sprøjte bør kasseres.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Dermatolog) injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 555196
2 stk.
10.349,05 5.174,53 344,97
(NBS) (Dermatolog) injektionsvæske, opl. i pen 300 mg 445576
1 stk.
10.349,05 10.349,05 344,97
(NBS) (Dermatolog) injektionsvæske, opl. i sprøjte 75 mg 478929
1 stk.
2.599,90 2.599,90 346,65

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

13.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...