Cosentyx

L04AC10
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humant monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

 • Psoriasis vulgaris af moderat til svær plaquetype.
 • Aktiv psoriasisartrit enten som monoterapi eller i kombination med methotrexat (MTX), når responset på tidligere behandling med sygdomsmodificerende antireumatika (DMARD) har været utilstrækkeligt.
 • Aktiv ankyloserende spondylitis (morbus Bechterew), når responset på konventionel terapi har været utilstrækkeligt.

 

Secukinumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen (SensoReady pen). 1 pen indeholder 150 mg secukinumab. 

Doseringsforslag

Plaque psoriasis 

 • Voksne. 300 mg s.c. ugentligt i ugerne 0, 1, 2 og 3, fulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering, der indledes i uge 4. Hver dosis på 300 mg gives som to subkutane injektioner á 150 mg.

 

Psoriasisartrit 

 • Voksne. 300 mg s.c. i ugerne 0, 1, 2 og 3, fulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering, der indledes i uge 4 til patienter med samtidig moderat til svær plaque psoriasis, eller som responderer utilstrækkeligt på TNF-hæmmere. Hver dosis på 300 mg gives som to subkutane injektioner på 150 mg.
 • Til andre voksne patienter er den anbefalede dosis 150 mg s.c. med initial dosering uge 0, 1, 2 og 3 efterfulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering, der indledes i uge 4.

 

Ankyloserende spondylitis 

 • Voksne.150 mg s.c. ugentligt i ugerne 0, 1, 2 og 3 fulgt af månedlig vedligeholdelsesdosering, der indledes i uge 4.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.
 • Ved manglende respons i op til 16 uger bør secukinumab seponeres.
 • Nogle patienter med initialt delvist respons kan efterfølgende bedres ved fortsat behandling ud over 16 uger.
 • Hudområder med udbrud af psoriasis, skal om muligt undgås som injektionssteder.

Kontraindikationer

 • Klinisk betydende, aktiv infektion.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved klinisk betydende infektioner.
 • Latent tuberkulose bør behandles, inden behandling med secukinumab indledes.
 • Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme skal følges tæt, da der er observeret nye udbrud eller forværring af Crohns sygdom og colitis ulcerosa under behandling med secukinumab.
 • Levende vacciner bør ikke gives sideløbende med secukinumab.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Diarré.
Rhinoré.
Herpes simplex.
Ikke almindelige (0,1-1%) Inflammatorisk tarmsygdom, Oral candidiasis.
Neutropeni.
Infektion i nedre luftveje.
Conjunctivitis, Øreinfektion.
Sjældne (0,01-0,1%) Eksfoliativ dermatitis.
Anafylaktisk reaktion, Candidiasis  (mucosal, kutan eller øsofageal).

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. Se endvidere Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 års karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge

Farmakodynamik

 • Humant monoklonalt antistof, som binder sig til cytokin-interleukin-17A (IL-17A). Det forhindrer derved, at IL-17A bidrager til immunaktivering og reducer den inflammatoriske respons lokalt i huden.
 • Det er blevet påvist, at secukinumab sænker (inden for 1-2 ugers behandling) koncentrationen af C‑reaktivt protein, som er en markør for inflammation.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 60-77 %.
 • Steady state efter 20 uger.
 • Plasmahalveringstid 18-46 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,1 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk stabil i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Dermatolog) injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 555196
2 stk.
10.712,40 357,08

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...