Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis

L01BA, L04AA, L04AB, L04AC, L04AD, L04AX

Revideret: 10.11.2021

Methotrexat anvendes ved svære og udbredte former for psoriasis og vil ofte være førstevalgspræparat ved samtidig psoriasisartritis. Doseringen ved psoriasis er individuel, ofte 10-25(30) mg 1 gang ugentlig enten p.o eller s.c. 

 

Dimethylfumarat kan anvendes ved moderat til svær psoriasis, som alternativ til eller ved kontraindikation mod methotrexat. Dosistitrering er nødvendig grundet gastro-intestinale bivirkninger. 

 

Ciclosporin hæmmer specifikt det cellemedierede immunsystem gennem en suppression af T-lymfocytmedierede immunreaktioner. Ciclosporin kan anvendes ved udbredt og i øvrigt terapiresistent psoriasis vulgaris. På grund af irreversibel nefropati vil behandlingen ofte kun blive givet i 1-2 år. Sædvanlig dosis er 2,5-5,0 mg/kg dgl. 

 

Der er indikation for biologisk behandling (adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab pegol, ixekizumab, secukinumab, ustekinumab, guselkumab, brodalumab, tildrakizumab, risankizumab, bimekizumab) eller apremilast hos patienter med moderat til svær, kronisk psoriasis, hvis patienten ikke responderer på, har kontraindikationer over for eller er intolerant (uacceptable virkninger) over for methotrexat. Hvis der er kontraindikationer for methotrexat, bør patienten, før biologisk behandling påbegyndes, ligeledes have manglende respons, have kontraindikationer over for eller være intolerant over for acitretinbehandling. 

 

Ustekinumab er et antistof mod cytokinerne IL-12 og IL-23, tildrakizumab, risankizumab og guselkumab mod cytokin IL-23 og secukinumab, ixekizumab, brodalumab og bimekizumab er hæmmer af cytokinet IL-17, som forhindrer aktivering af cytokinkaskader, der er relevante for patogenesen ved psoriasis. 

 

Adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab pegol og golimumab hæmmer den biologiske aktivitet af TNF, som er opreguleret ved psoriasis og psoriasisartritis. Golimumab er kun registreret til behandling af psoriasisartritis. 

Apremilast hæmmer en fosfodiesterase og dermed inflammatoriske mediatorer, der er opreguleret ved psoriasis og psoriasisartritis. 

 

Psoriasisartritis, som ikke kan kontrolleres med NSAID og methotrexat, kan behandles med adalimumab, apremilast, etanercept, golimumab, infliximab, certolizumab pegol, ixekizumab, leflunomid, guselkumab, ustekinumab eller secukinumab. 

Anvendelsesområder

Svære tilfælde af psoriasis og psoriasisartritis. Bør kun anvendes af speciallæger med indgående kendskab til præparaterne. 

Præparatvalg

  • Behandling indledes sædvanligvis med methotrexat, smalspektret UVB eller acitretin.
  • Behandling med biologisk middel ved psoriasis bør som hovedregel forbeholdes patienter, der ikke tåler eller ikke responderer på førnævnte behandling.
  • Dimethylfumarat har via en anti-inflammatorisk og immunmodulerende virkning effekt ved psoriasis. Dimethylfumarat kan overvejes hos patienter, som skal i systemisk behandling, og hvor methotrexat og biologisk behandling enten ikke tolereres eller anses at være uhensigtsmæssig.

 

Der kan være regionale forskelle på, hvilke præparater der anbefales som første- og andenvalgs biologisk behandling. 

På området findes desuden en behandlingsvejledning fra Medicinrådet.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstof  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

nyrefunktion  

Kontraindiceret  

ved stærkt nedsat  

leverfunktion  

Adalimumab 

Nej 

Nej 

Apremilast 

Nej 

Nej 

Bimekizumab  

Nej 

Nej 

Ciclosporin 

Ja 

Nej 

Etanercept 

Nej 

Nej 

Golimumab 

Nej 

Nej 

Infliximab 

Nej 

Nej 

Ixekizumab 

Nej 

Nej  

Leflunomid 

Ja*  

Ja 

Methotrexat 

Ja 

(GFR < 20 ml/min.) 

Ja 

Secukinumab 

Nej 

Nej 

Acitretin (retinoid) 

Ja 

Ja 

Brodalumab 

Nej 

Nej 

Guselkumab 

Nej 

Nej 

Dimethylfumarat 

Ja 

Ja 

Tildrakizumab  

Nej 

Nej 

Risankizumab 

Nej 

Nej 

* både ved moderat og stærkt nedsat nyrefunktion. 

 

For yderligere information om kontraindikationer, se de enkelte præparatbeskrivelser. 

Graviditet

Man kan ved let til moderat psoriasis behandle kortvarigt med et lokalmiddel eller anvende UVB. Ved svær psoriasis kan man anvende UVB, og er der tale om invaliderende psoriasis, hvor systemisk behandling er indiceret, bør man blandt de biologiske lægemidler primært anvende adalimumab hvor datagrundlaget er betydeligt (3957) (3966) (3961) (3959)

Sekundært kan certolizomab pegol anvendes. Datamængden er dog mindre end for adalimumab, men certolizumab pegol synes kun i ringe grad at passere placenta. 

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   227,40
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg 1 stk.   248,87
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   227,40
Leflunomid Arava®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   39,00
Leflunomid Arava®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk.   20,91
Leflunomid Arava®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk.   19,50
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   291,41
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   291,99
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   291,41
Bimekizumab Bimzelx
UCB Nordic
injektionsvæske, opl. i pen  160 mg 2 stk.  
Bimekizumab Bimzelx
UCB Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  160 mg 2 stk.  
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl.  200 mg 2 stk.  i fyldt sprøjte 344,09
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl.  200 mg 2 stk. (Abacus)   344,48
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl. i pen  200 mg 2 stk.   344,09
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
inj.væske, opl. i kassette. t. dos.disp.  200 mg/ml 2 stk.   344,09
Ciclosporin Ciqorin
TEVA
bløde kapsler  25 mg 50 stk. (blister)   108,60
Ciclosporin Ciqorin
TEVA
bløde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   102,24
Ciclosporin Ciqorin
TEVA
bløde kapsler  100 mg 50 stk. (blister)   95,35
Secukinumab Cosentyx
Novartis
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 2 stk.   355,10
Secukinumab Cosentyx
Novartis
injektionsvæske, opl. i pen  300 mg 1 stk.   355,10
Secukinumab Cosentyx
Novartis
injektionsvæske, opl. i sprøjte  75 mg 1 stk.   356,79
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 0,5 ml   56,66
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 0,75 ml   41,36
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1 ml   34,55
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1 stk. (0,375 ml)   71,97
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1,25 ml   28,32
Methotrexat Ebetrex
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 1,5 ml   24,15
Methotrexat Emthexate
TEVA
tabletter  2,5 mg 100 stk. (blister)   0,57
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Orifarm)   334,36
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Abacus)   335,07
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   338,61
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 spr. a 25 mg   339,19
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Abacus)   356,17
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Orifarm)   334,57
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (2care4)   338,69
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   338,61
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mg 4 htgl. x 10 mg  (til pædiatrisk brug) 340,98
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  25 mg 4 stk. (Orifarm)   376,95
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  25 mg 4 stk.   339,19
Etanercept Erelzi
Sandoz
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   298,87
Etanercept Erelzi
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   299,45
Etanercept Erelzi
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   298,87
Infliximab Flixabi
Biogen
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   120,67
Infliximab Flixabi
Biogen
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 3 stk.  
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  40mg/0,4 ml 2 stk.   350,70
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/0.2 ml 2 stk.   351,31
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40mg/0,4 ml 2 stk.   350,70
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   349,27
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   349,27
Tildrakizumab Ilumetri
Almirall
injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg 1 stk.   334,08
Tildrakizumab Ilumetri
Almirall
injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg 2 stk.   333,99
Adalimumab Imraldi
Biogen
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   224,62
Adalimumab Imraldi
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   224,62
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 7,5 mg (0,15 ml)  (7,5 mg) 65,33
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 10 mg (0,20 ml)  (10 mg) 52,63
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 12,5 mg (0,25 ml)  (12,5 mg) 43,55
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 15 mg (0,30 ml)  (15 mg) 38,31
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 17,5 mg (0,35 ml)  (17,5 mg) 32,57
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 20 mg (0,40 ml)  (20 mg) 31,31
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 22,5 mg (0,45 ml)  (22,5 mg) 28,17
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 25 mg (0,50 ml)  (25 mg) 25,65
Methotrexat Injexate
Accord
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 30 mg (0,60 ml)  (30 mg) 21,88
Brodalumab Kyntheum®
LEO
injektionsvæske, opl. i sprøjte  210 mg 2 stk.   398,52
Leflunomid Leflunomide medac
Medac
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   40,69
Leflunomid Leflunomide medac
Medac
filmovertrukne tabletter  15 mg 30 stk.   25,04
Leflunomid Leflunomide medac
Medac
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk.   21,63
Leflunomid Leflunomide medac
Medac
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk   20,34
Leflunomid Leflunomide Zentiva
Zentiva
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   38,00
Leflunomid Leflunomide Zentiva
Zentiva
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk.   19,00
Ciclosporin Menelri
Sandoz
bløde kapsler  25 mg 50 stk. (blister)   108,60
Ciclosporin Menelri
Sandoz
bløde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   102,24
Ciclosporin Menelri
Sandoz
bløde kapsler  100 mg 50 stk. (blister)   101,06
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  7,5 mg 1 stk.   71,97
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  7,5 mg 4 stk.   67,75
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg 1 stk.   58,01
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg 4 stk.   54,85
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  12,5 mg 1 stk.   48,02
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  12,5 mg 4 stk.   45,50
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  15 mg 1 stk.   41,36
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  15 mg 4 stk.   39,26
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg 1 stk.   35,94
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  17,5 mg 4 stk.   34,13
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 1 stk.   34,55
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  20 mg 4 stk.   32,97
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 1 stk.   31,08
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 4 stk.   29,68
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  22,5 mg 6 stk.   29,53
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  25 mg 1 stk.   28,32
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  25 mg 4 stk.   27,05
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i pen  30 mg 1 stk.   24,15
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,15 ml  (7,5 mg) 67,29
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,25 ml  (12,5 mg) 45,22
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,15 ml  (7,5 mg) 71,97
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,2 ml  (10 mg) 58,01
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,3 ml  (15 mg) 42,26
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,4 ml  (20 mg) 34,55
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,5 ml  (25 mg) 28,32
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,45 ml  (22,5 mg) 29,53
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,4 ml  (20 mg) 32,80
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,3 ml  (15 mg) 39,02
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,5 ml  (25 mg) 26,91
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,35 ml  (17,5 mg) 35,94
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,25 ml  (12,5 mg) 48,02
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,35 ml  (17,5 mg) 33,93
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 6 x 0,2 ml  (10 mg) 54,50
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,6 ml  (30 mg) 24,15
Methotrexat Metex®
Medac
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg/ml 0,45 ml  (22,5 mg) 31,08
Methotrexat Methotrexat "Ebewe"
Sandoz
tabletter  2,5 mg 100 stk.   0,57
Methotrexat Methotrexat "Ebewe"
Sandoz
tabletter  2,5 mg 100 stk. (2 x 50)   2,74
Methotrexat Methotrexat "Paranova"
Parallelimport
tabletter  2,5 mg 100 stk.   2,06
Methotrexat Methotrexate "Accord"
Accord
tabletter  2,5 mg 100 stk. (unit-dose)   0,84
Methotrexat Occicel
Parallelimport
Udgået 15.11.2021
tabletter  2,5 mg 100 stk.  
Apremilast Otezla®
Amgen
filmovertrukne tabletter  10+20+30 mg 4 + 4 + 19 stk. (blister)   287,12
Apremilast Otezla®
Amgen
filmovertrukne tabletter  30 mg 56 stk. (blister)   243,94
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl.   177,61
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl. (Abacus)   210,36
Infliximab Remsima
Orion Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   123,75
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  25 mg 50 stk.   122,52
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  50 mg 50 stk.   115,33
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)  
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   115,34
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  100 mg 50 stk.   107,55
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  100 mg 50 stk. (blister)  
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
bløde kapsler  100 mg 50 stk. (blister)   106,45
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
oral opløsning  100 mg/ml 50 ml   104,53
Ciclosporin Sandimmun®
Novartis
oral opløsning  100 mg/ml 50 ml  
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk.   392,00
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk.   220,54
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  45 mg/0,45 ml 1 stk.   402,10
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 1 stk.   392,00
Dimethylfumarat Skilarence
Almirall
enterotabletter  30 mg 42 stk. (blister)   348,78
Dimethylfumarat Skilarence
Almirall
enterotabletter  120 mg 90 stk. (blister)   86,81
Dimethylfumarat Skilarence
Almirall
enterotabletter  120 mg 180 stk. (blister)   83,24
Risankizumab Skyrizi
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 1 stk.   379,02
Risankizumab Skyrizi
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  75 mg 2 stk.   379,02
Risankizumab Skyrizi
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  150 mg 1 stk.   379,02
Ustekinumab Stelara®
Janssen
injektionsvæske, opl.  45 mg/0,5 ml 1 stk   348,15
Ustekinumab Stelara®
Janssen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  45 mg 1 stk. (0,5 ml)   348,15
Ustekinumab Stelara®
Janssen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  90 mg 1 eng. spr. a 1 ml   174,07
Ixekizumab Taltz
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i pen  80 mg 1 stk.   360,26
Ixekizumab Taltz
Eli Lilly
injektionsvæske, opl. i sprøjte  80 mg 1 stk.   360,26
Guselkumab Tremfya
Janssen
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk.   375,59
Guselkumab Tremfya
Janssen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg 1 stk.   375,59
Methotrexat Trexan®
Orion Pharma
tabletter  2,5 mg 100 stk.   0,63
Infliximab Zessly
Sandoz
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   186,39
Infliximab Zessly
Sandoz
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 3 stk.   185,97

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 

3961. Luu M, Benzenine E, Doret M. Continuous Anti-TNFα Use Throughout Pregnancy: Possible Complications For the Mother But Not for the Fetus. A Retrospective Cohort on the French National Health Insurance Database (EVASION). Am J Gastroenterol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29961771 (Lokaliseret 14. november 2018)

 

3959. Bröms G, Granath F, Ekbom A. Low Risk of Birth Defects for Infants Whose Mothers Are Treated With Anti-Tumor Necrosis Factor Agents During Pregnancy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016; 14(2):234-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375613 (Lokaliseret 14. november 2018)

 

3957. Weber-Schoendorfer C, Oppermann M, Wacker E et al. Pregnancy outcome after TNF-α inhibitor therapy during the first trimester: a prospective multicentre cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2015; 80(4):727-39, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808588 (Lokaliseret 14. november 2018)

 

1788. Langley RG. Effective and sustained biologic treatment of psoriasis: what can we learn from new clinical data. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012; 26 Suppl 2:21-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22356632 (Lokaliseret 1. juli 2019)

 

1787. Dubertret L. Retinoid, methotrexate and cyclosporine. Curr Probl Dermatol. 2009; 38:79-94, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19710551 (Lokaliseret 13. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...