Simponi

L04AB06
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Humant monoklonalt antistof mod tumor nekrosis faktor (TNF)

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv reumatoid artritis (i kombination med methotrexat).
 • Spondylartritis, hvor NSAID har haft utilstrækkelig effekt eller ikke tåles.
 • Psoriasis artritis, hvor behandling med methotrexat ikke er tilstrækkelig eller har medført uacceptable bivirkninger.
 • Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis (i kombination med methotrexat), hvor methotrexat-behandling alene har haft utilstrækkelig effekt.
 • Moderat til svær, aktiv colitis ulcerosa, hvor konventionel behandling har haft utilstrækkelig effekt eller ikke er egnet.

 

Golimumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

 • Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 sprøjte indeholder 50 mg golimumab.
 • Injektionsvæske, opløsning i pen (SmartJect). 1 pen indeholder 50 mg eller 100 golimumab.
 • Injektionsvæske, opløsning i pen (VarioJect). 1 pen indeholder 45 mg golimumab.

Doseringsforslag

Reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasis artritis 

 • Voksne. 50 mg s.c. 1 gang om måneden på samme dato.

 

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis 

 • Børn ≥ 2 år og ≥ 40 kg. 50 mg s.c. 1 gang om måneden på samme dato.
 • Børn ≥ 2 år og < 40 kg. 30 mg/m2 (dog højst 40 mg) s.c. 1 gang om måneden på samme dato.

 

Bemærk: 

 • For patienter > 100 kg, som ikke har opnået tilstrækkeligt respons efter 3-4 doser, kan dosisøgning til 100 mg overvejes. Ved manglende respons efter 3-4 ekstra doser på 100 mg, bør behandlingen revurderes.
 • VarioJect pen kan afgive 0,1-0,45 ml (10-45 mg golimumab) i intervaller på 0,05 ml.

 

Colitis ulcerosa 

 • Voksne < 80 kg. Initialt 200 mg efterfulgt af 100 mg i uge 2 og derefter 50 mg hver 4. uge. Ved utilstrækkeligt respons efter 2. dosis kan evt. fortsættes med 100 mg hver 4. uge.
 • Voksne ≥ 80 kg. Initialt 200 mg efterfulgt af 100 mg i uge 2 og derefter 100 mg hver 4. uge.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år for andre indikationer end polyartikulær juvenil idiopatisk artritis.

Kontraindikationer

 • Tuberkulose eller andre alvorlige infektioner
 • Moderat til svær hjerteinsufficiens (NYHA III/IV).

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingsstart skal der screenes for latent tuberkulose og for hepatitis B og C.
 • Forsigtighed ved infektionstendens og demyeliniserende lidelse.
 • Forsigtighed ved infektionstendens, hjerteinsufficiens (NYHA I/II), demyeliniserende lidelser og kirurgi.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.
 • Ved nuværende eller tidligere malign sygdom bør behandling som hovedregel undgås. Generelt bør der observeres for udvikling af malign sygdom, specielt i hud og lymfeknuder.
 • Ved gentagen behandling skal patienten følges nøje med henblik på udvikling af forsinket overfølsomhed.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Colitis, Stomatitis Dyspepsi, Gastritis, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget risiko for knoglebrud
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Astma
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Pancytopeni, Trombocytopeni
Hjerte Angina pectoris, Arytmier
Det endokrine system Thyroideapåvirkning
Øjne Allergiske reaktioner i øjet, Conjunctivitis, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Gastro-øsofageal refluks, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Lever og galdeveje Galdesten
Immunsystemet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Maligne tumorer
Nyrer og urinveje Pyelonefritis
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Debuterende eller forværret psoriasis
Vaskulære sygdomme Trombose Ansigtsrødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Lymfom
Hjerte Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Sarkoidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupuslignende syndrom
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Leukæmi, Malignt melanom
Nervesystemet Demyelisering
Nyrer og urinveje Blære- og urinvejssymptomer
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Lichenoide reaktioner
Vaskulære sygdomme Raynauds syndrom, Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Kaposis sarkom
Hud og subkutane væv Dermatomyositis

Interaktioner

Anden medicin sammen med Simponi

Samtidig brug af andre biologiske lægemidler anbefales ikke pga. øget infektionsrisiko. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 200 1. trimester eksponerede gravide. Hyppighed af alvorlige medfødte misdannelser synes på niveau med baggrundfrekvensen.  

Datamængden tillader ikke at udelukke en klinisk betydende risiko. 

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3803

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Simponi påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Simponi påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Golimumab binder det proinflammatoriske cytokin TNF (Tumor Necrosis Factor), der spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation. Herved hindres stimulation af immunologiske målceller og udvikling i den autoimmune inflammation. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 51 %. efter s.c. injektion.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 dage.
 • Plasmahalveringstid 9-15 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 30 dage ved højst 25°C, men må ikke genplaceres i køleskab. Evt. resterende præparat kasseres efter 30 dage.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Rheumatol.) injektionsvæske, opl. i pen 50 mg 112388
1 stk. (Abacus)
11.719,45 11.719,45 389,09
(NBS) (Rheumatol.) injektionsvæske, opl. i pen 50 mg 195587
1 stk.
11.141,65 11.141,65 369,91
(NBS) (Rheumatol.) injektionsvæske, opl. i pen 50 mg 529710
1 stk. (2care4)
Udgået 15-05-2023
(NBS) (Rheumatol.) injektionsvæske, opl. i pen 50 mg 562445
1 stk. (Orifarm)
9.315,20 9.315,20 309,27
(NBS) (Rheumatol.) injektionsvæske, opl. i pen 100 mg 177445
1 stk. (Abacus)
13.186,60 13.186,60 218,90
(NBS) (Rheumatol.) injektionsvæske, opl. i pen 100 mg 587522
1 stk.
13.186,60 13.186,60 218,90
(NBS) (Rheumatol.) injektionsvæske, opl. i pen 45 mg/0,45 ml 416533
1 stk.
10.029,15 10.029,15 369,97
(NBS) (Rheumatol.) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mg 179157
1 stk.
11.141,65 11.141,65 369,91

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  50 mg

Simponi inj. væske i pen (demo model)
 
 
 
 
Bagsiden
 
Simponi inj. væske i pen (demo model)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  100 mg

Simponi inj. væske i pen (demo model)
 
 
 
 
Bagsiden
 
Simponi inj. væske i pen (demo model)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg

Simponi inj. væske i sprøjte (demo model)
 
 
 
 
Efter brug
 
Simponi inj. væske i sprøjte (demo model)
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...