TNF-hæmmere (biologiske antireumatika)

L04AB

Revideret: 20.10.2021

 

Det proinflammatoriske cytokin TNF (Tumor Necrosis Factor) spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasisartritis/kutan psoriasis. 

Lægemidlerne adalimumab, certolizumab pegol, golimumab og infliximab er antistoffer, der specifikt binder cytokinet TNF. Etanercept er en solubel TNF-receptor. Alle hindrer stimulation af immunologiske målceller og udvikling i den autoimmune inflammation. 


Ved reumatoid artritis medfører binding af TNF en hurtigt indsættende (dage til uger) sygdomskontrol, som hos ca. 60 % fastholdes i flere år. Dette er signifikant bedre end den hidtidige effekt af DMARD-monoterapi. Hertil kommer, at den radiologisk påviste brusk- og knogleskade i leddene opbremses bedre med TNF-hæmmere end DMARD-monoterapi. For adalimumab, etanercept og golimumab er vist, at kombination med methotrexat potenserer effekten. 

 

Undersøgelser og behandling med infliximab er altid foregået i kombination med methotrexat for at mindske syntesen af antistoffet, der er rettet mod den murine del af infliximabmolekylet, og derved nedsætte risikoen for immunologiske bivirkninger. 

 

Der er udført undersøgelser på nydiagnosticerede RA-patienter og også på patienter med sygdomsvarighed på > 10 år. I den daglige klinik har præparaterne gradvis vundet indpas tidligere i behandlingsforløbet, og der foreligger dokumentation for gunstig effekt ved tidlig og mere langvarig reumatoid artritis. 


Ved psoriasisartritis/kutan psoriasis og juvenil idiopatisk artritis er der dokumenteret en hurtigt indsættende effekt vedr. inflammationskontrol, og den kan fastholdes i flere år hos en stor del af de patienter, hvor konventionel behandling har svigtet. Enkelte studier har vist en vedvarende effekt på radiologisk progression i op til to års follow-up. 


Ved spondylartritis (mb. Bechterew og aksial artritis som led i kronisk reaktiv artritis, psoriasisartritis og artritis ved inflammatorisk tarmsygdom) er der ligeledes påvist en hurtigt indsættende inflammationskontrol, der fastholdes i flere år. Data vedrørende radiologiske forandringer i det aksiale skelet tyder umiddelbart ikke på, at behandling med TNF-hæmmere påvirker den radiologiske progression inden for studiernes relative korte observationsperioder. Et enkelt nyligt publiceret studie finder imidlertid nogen effekt på den radiologiske progression (2576)

 

På området findes en klinisk vejledning fra Dansk Reumatologisk Selskab og behandlingsvejledning fra Medicinrådet

Anvendelsesområder

Behandling af aktiv reumatoid artritis, hvor der har været utilstrækkelig effekt af csDMARD som mono- og/eller kombinationsterapi, eller hvor csDMARD har medført uacceptable bivirkninger. 


Spondylartritis, psoriasisartritis og juvenil idiopatisk artritis, hvor der har været utilstrækkelig effekt af csDMARD som mono- og/eller kombinationsterapi. 

Alle TNF-hæmmere bør som udgangspunkt kombineres med methotrexat, men adalimumab, certolizumab pegol, etanercept og golimumab kan anvendes som monoterapi. 

 

Ved aksial artritis uden perifer artritis er der ikke dokumentation for effektøgning ved kombination med methotrexat. Ved spondylartritis med uveitis eller inflammatorisk tarmsygdom bør man behandle med et antistof (adalimumab, certolizumab pegol og golimumab). Se i øvrigt Medicinrådet

 

Præparaterne må, hvad angår effekt og bivirkninger, anses som ligeværdige fraset øget forekomst af uveitis hos etanercept-behandlede spondylartritis-patienter. 

 

Se endvidere Immunsupprimerende midler

Forsigtighedsregler

Patienter screenes før behandlingsstart for kronisk infektion, herunder specielt for tuberkulose, hepatitis B og C. Desuden også for HIV, hvis patienten tilhører risikogruppe. Med baggrund i mulig risiko for intensivering af malignitetsudvikling undlades som hovedregel behandling af patienter med cancersygdom og også af patienter, der tidligere er behandlet herfor inden for de sidste 5 år. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   221,94
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg 1 stk.   242,94
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   221,94
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   284,41
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   284,99
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   284,41
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl.  200 mg 2 stk.  i fyldt sprøjte 335,81
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl.  200 mg 2 stk. (Abacus)   344,80
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl. i pen  200 mg 2 stk.   335,81
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
inj.væske, opl. i kassette. t. dos.disp.  200 mg/ml 2 stk.  
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Orifarm)   315,00
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Paranova)   317,14
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Abacus)   321,15
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   330,47
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   331,04
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk. (2care4)   330,91
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Abacus)   330,33
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Orifarm)   336,67
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (2care4)   330,52
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   330,47
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mg 4 htgl. x 10 mg  (til pædiatrisk brug) 332,83
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  25 mg 4 stk. (Orifarm)   339,49
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  25 mg 4 stk.   331,04
Etanercept Erelzi
Sandoz
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   299,15
Etanercept Erelzi
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   299,73
Etanercept Erelzi
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   299,15
Infliximab Flixabi
Biogen
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   117,78
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  40mg/0,4 ml 2 stk.   342,27
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  40mg/0,4 ml 2 stk. (Orifarm)   339,12
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  40mg/0,4 ml 2 stk. (2care4)   337,32
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/0.2 ml 2 stk. (2care4)   381,87
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/0.2 ml 2 stk.   342,88
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40mg/0,4 ml 2 stk. (2care4)   341,73
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40mg/0,4 ml 2 stk.   342,27
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   227,61
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg 2 stk.   247,90
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   227,61
Adalimumab Imraldi
Biogen
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   219,22
Adalimumab Imraldi
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   219,22
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl.   173,34
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl. (Abacus)  
Infliximab Remsima
Orion Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   123,86
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk. (Abacus)   392,37
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk.   382,57
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk. (2care4)   381,91
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk. (Orifarm)   382,14
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk. (Abacus)   220,74
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk.   220,74
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  45 mg/0,45 ml 1 stk.   382,63
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 1 stk.   382,57
Infliximab Zessly
Sandoz
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   186,56
Infliximab Zessly
Sandoz
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 3 stk.   186,14

Referencer

3614. Medicinrådet. Lægemiddelrekommandationer. 2019; , http://www.medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/laegemiddel-rekommandationer (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3486. Jani M, Dixon WG, Chinoy H. Drug safety and immunogenicity of tumour necrosis factor inhibitors: the story so far. Rheumatology (Oxford). 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29325166 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3477. van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R et al. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2017; 76(6):978-91, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28087505 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3485. Ramiro S, Sepriano A, Chatzidionysiou K et al. Safety of synthetic and biological DMARDs: a systematic literature review informing the 2016 update of the EULAR recommendations for management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2017; 76(6):1101-36, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28298374 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3487. Wells AF, Curtis JR, Betts KA et al. Systematic Literature Review and Meta-analysis of Tumor Necrosis Factor-Alpha Experienced Rheumatoid Arthritis. Clin Ther. 2017; 39(8):1680-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28734661 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

2803. Cantini F, Niccoli L, Nannini C et al. Tailored first-line biologic therapy in patients with rheu-matoid arthritis, spondyloarthritis, and psoriatic arthritis. Semin Arthritis Rheum. 2016; 45:519-32, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26607440 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2805. Souto A, Maneiro JR, Gómez-Reino JJ. Rate of discontinuation and drug survival of biologic ther-apies in rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis of drug registries and health care databases. Rheumatology. 2016; 55:523-34, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26490106 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2804. Kuijper TM, Lamers-Karnebeek FB, Jacobs JW et al. Flare Rate in Patients with Rheumatoid Arthritis in Low Disease Activity or Remission When Tapering or Stopping Synthetic or Biologic DMARD: A Systematic Review. J Rheumatol. 2015; 42:2012-22, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26428204 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2806. Lahiri M, Dixon WG. Risk of infection with biologic antirheumatic therapies in patients with rheumatoid arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2015; 29:290-305, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26362745 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2576. Haroon N, Inman RD, Learch TJ et al. The impact of tumor necrosis factor α inhibitors on radiographic progression in ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum. 2013; 65:2645-54, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23818109 (Lokaliseret 16. februar 2022)

 

1745. Hetland ML, Christensen IJ, Tarp U et al. Direct comparison of treatment responses, remission rates, and drug adherence in patients with rheumatoid arthritis treated with adalimumab, etanercept, or infliximab: results from eight years of surveillance of clinical practice in the nationwide Danish DANBIO registry. Arthritis Rheum. 2010; 62(1):22-32, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20039405/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

5176. Dansk Reumatologi. Dansk Reumatologi - NBV - sygdomme. , https://danskreumatologi.dk/nbv/sygdomme/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...