TNF-hæmmere (biologiske antireumatika)

L04AB

Revideret: 09.02.2023

 

Det proinflammatoriske cytokin TNF (Tumor Necrosis Factor) produceres bl.a. af makrofager og Th1 lymfocytter og spiller en vigtig rolle i den autoimmune inflammation ved flere reumatologiske sygdomme inkl. reumatoid artritis, spondylartritis, psoriasis artritis samt inflammatoriske gastrointestinale og dermatologiske sygdomme. 

 

Lægemidlerne adalimumab, certolizumab pegol, golimumab og infliximab er antistoffer, der specifikt binder cytokinet TNF. Etanercept er en solubel TNF-receptor. Alle hindrer stimulation af immunologiske målceller og udvikling i den autoimmune inflammation. 


Ved reumatoid artritis opnås sygdomskontrol hos ca. 60 %, som indsætter efter uger og ofte fastholdes i flere år. Dette er ved nogle af sygdommene betydeligt bedre end den hidtidige effekt af DMARD-monoterapi. Hertil kommer, at den radiologisk påviste brusk- og knogleskade i leddene opbremses bedre med TNF-hæmmere end DMARD-monoterapi. Kombinationsbehandling med methotrexat er vist at potensere effekten af TNF-hæmmer behandling ved bl.a. at mindske syntesen af antistoffer mod den biologiske medicin. 

 

På baggrund af undersøgelser, som viser gunstig effekt på nydiagnostiserede og reumatoid artritis patienter med > 10 år sygdomsvarighed, har præparaterne gradvis vundet indpas tidligere i behandlingen. 


Ved psoriasis artritis og juvenil idiopatisk artritis er der dokumenteret en hurtigt indsættende effekt vedr. inflammationskontrol, og den kan fastholdes i flere år hos en stor del af de patienter, hvor konventionel behandling har svigtet. Enkelte studier har vist en vedvarende effekt på radiologisk progression i op til to års follow-up. 


Ved spondylartritis (mb. Bechterew og aksial artritis som led i kronisk reaktiv artritis, psoriasis artritis og artritis ved inflammatorisk tarmsygdom) er der ligeledes påvist en hurtigt indsættende inflammationskontrol, der fastholdes i flere år. Det er fortsat uafklaret, om behandling med TNF-hæmmere påvirker den radiologiske progression med knoglenydannelse. 

 

På området findes en klinisk vejledning fra Dansk Reumatologisk Selskab og behandlingsvejledning fra Medicinrådet

Anvendelsesområder

Behandling af reumatoid artritis, hvor der har været utilstrækkelig effekt af csDMARD behandling eller hvor csDMARD har medført uacceptable bivirkninger.  

 

Alle TNF-hæmmere bør ved reumatoid artritis som udgangspunkt kombineres med methotrexat


Psoriasis artritis og juvenil idiopatisk artritis, hvor der har været utilstrækkelig effekt af csDMARD behandling eller hvor csDMARD har medført uacceptable bivirkninger . 

 

Spondylartritis, hvor der har været utilstrækkelig effekt af NSAID behandling. 

 

Hos patienter med artrit og samtidig uveitis, kutan psoriasis eller inflammatorisk tarmsygdom har de antistof-baserede TNF-hæmmere (adalimumab, infliximab, certolizumab pegol og golimumab) vist bedre effekt end etanercept

 

Se endvidere Immunsupprimerende midler

Forsigtighedsregler

Patienter screenes før behandlingsstart for kronisk infektion, herunder specielt for tuberkulose, hepatitis B og C. Desuden også for HIV, hvis patienten tilhører risikogruppe. Med hensyn til alvorlige langtidsbivirkninger, viser forskning på området, at TNF-hæmmere ikke giver øget kræftrisiko samlet set. En lille risiko for udvikling af hudkræft kan dog ikke udelukkes, men afventer endelig afklaring (5807).  

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   2.959,98 214,60
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg 1 stk.   1.620,55 234,96
Adalimumab AMGEVITA
Amgen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   2.959,98 214,60
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   1.964,24 275,00
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   984,23 275,58
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   1.964,24 275,00
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl. i pen  200 mg 2 stk.   4.638,50 324,70
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  200 mg 2 stk.  i fyldt sprøjte 4.638,50 324,70
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl. i sprøjte  200 mg 2 stk. (Abacus)   4.884,50 341,92
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Orifarm)   1.627,50 227,85
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Paranova)   1.651,93 231,27
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Abacus)   1.637,58 229,26
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   2.282,34 319,53
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (2care4)   1.637,00 229,18
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   1.143,26 320,11
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk. (2care4)   1.104,91 309,37
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Abacus)   1.927,80 269,90
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Orifarm)   1.925,00 269,50
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (2care4)   2.068,45 289,59
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   2.282,34 319,53
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mg 4 htgl. x 10 mg  (til pædiatrisk brug) 459,83 321,89
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  25 mg 4 stk. (Orifarm)   1.202,40 336,67
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  25 mg 4 stk.   1.143,26 320,11
Etanercept Erelzi
Sandoz
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   2.118,91 296,65
Etanercept Erelzi
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   1.061,56 297,23
Etanercept Erelzi
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   2.118,91 296,65
Infliximab Flixabi
Biogen
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   3.037,20 113,89
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  40mg/0,4 ml 2 stk.   4.564,68 330,94
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  40mg/0,4 ml 2 stk. (Orifarm)   4.139,53 300,12
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  40mg/0,4 ml 2 stk. (2care4)   4.332,28 314,09
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/0.2 ml 2 stk. (2care4)   2.092,35 303,39
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/0.2 ml 2 stk.   2.286,55 331,55
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40mg/0,4 ml 2 stk. (Orifarm)   4.555,00 330,24
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40mg/0,4 ml 2 stk. (2care4)   4.554,18 330,18
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40mg/0,4 ml 2 stk.   4.564,68 330,94
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   3.113,28 225,71
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg 2 stk.   1.695,43 245,84
Adalimumab Hyrimoz
Sandoz
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   3.113,28 225,71
Adalimumab Imraldi
Biogen
injektionsvæske, opl. i pen  40 mg 2 stk.   2.923,78 211,98
Adalimumab Imraldi
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg 2 stk.   2.923,78 211,98
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl.   4.469,85 167,62
Infliximab Remsima
Orion Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   3.275,55 122,83
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk. (Abacus)   11.719,45 389,09
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk.   11.141,65 369,91
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk. (2care4)  
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk. (Orifarm)   9.315,20 309,27
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk. (Abacus)   13.186,60 218,90
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk.   13.186,60 218,90
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  45 mg/0,45 ml 1 stk.   10.029,15 369,97
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 1 stk.   11.141,65 369,91
Infliximab Zessly
Sandoz
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   4.933,65 185,01
Infliximab Zessly
Sandoz
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 3 stk.   4.922,42 184,59

Referencer

3614. Medicinrådet. Lægemiddelrekommandationer. 2019, http://www.medicinraadet.dk/anbefalinger-og-vejledninger/laegemiddel-rekommandationer (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

5176. Dansk Reumatologi. Dansk Reumatologi - NBV - sygdomme. , https://danskreumatologi.dk/nbv/sygdomme/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5807. Dansk Reumatologi. Dansk Reumatologi - Lægemidler. , https://danskreumatologi.dk/laegemidler/ (Lokaliseret 14. februar 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...