Skyrizi

L04AC18
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humant monoklonalt antistof, som fremstilles i ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO) vha. rekombinant DNA-teknologi.  

Anvendelsesområder

Psoriasis af moderat til svær plaquetype. 

 

Risankizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelse. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte. 1 sprøjte indeholder 75 mg risankizumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 150 mg s.c. (2 x 75 mg) i uge 0 og uge 4, derefter en vedligeholdelsesdosis hver 12. uge.
 • Ved manglende respons efter 16 ugers behandling bør seponering overvejes. Nogle patienter med initialt delvist respons kan have gavn af fortsat behandling efter de første 16 uger.
 • Hudområder med aktiv psoriasis bør undgås som injektionssteder.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis bør indgives hurtigst muligt, og derefter fortsættes behandlingen med næste planlagte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år. Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.

Kontraindikationer

Klinisk betydningsfulde aktive infektioner. 

Forsigtighedsregler

 • Hvis patienten udvikler en klinisk betydningsfuld alvorlig infektion, skal risankizumab seponeres, indtil infektionen har fortaget sig eller er behandlet. Patienten skal informeres om at kontakte en læge ved tegn eller symptomer på infektion.
 • Patienter skal overvåges nøje for tegn og symptomer på aktiv tuberkulose under og efter behandling med risankizumab. Antituberkuløs behandling skal overvejes hos patienter med latent eller aktiv tuberkulose i anamnesen, hvor et tidligere adækvat behandlingsforløb ikke kan bekræftes.
 • Bør ikke anvendes sideløbende med levende vacciner. Der foreligger ingen data om respons på levende vacciner. Behandling med risankizumab skal seponeres mindst 21 uger inden vaccination med levende svækkede vira eller bakterier, og den kan genoptages tidligst 4 uger efter vaccination.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Svampeinfektioner  (bl.a. fod- og håndfladesvamp, ringorm, tinea versicolor og svamp i negle).
Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. erytem).
Hovedpine.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Folliculitis.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Se endvidere Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Humant monoklonalt IgG1λ-antistof (mAb), som binder selektivt til proteinet IL-23 med høj specificitet og affinitet. Ved plaque psoriasis ses forhøjede IL-23-niveauer i huden, og risankizumab hæmmer dermed bioaktiviteten af IL-23 ved at blokere IL-23-medierede signal-, aktiverings- og cytokinkaskader, der driver inflammatorisk sygdom. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-14 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,16 l/kg (i terminalfase).
 • Plasmahalveringstid ca. 28 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,2. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 75 mg 476529
2 stk.
34.916,35 388,74

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  75 mg

Skyrizi, inj. væske i sprøjte
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

15.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...