CARBOMIX

A07BA01
 
 

Adjuvans til behandling af forgiftning med stoffer, som bindes til kul. 

Anvendelsesområder

Akut oral forgiftning eller overdosering af lægemidler og de fleste organiske kemikalier. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Granulat til oral suspension. 1 ml brugsfærdig suspension indeholder 125 mg aktivt kul. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 50-100 g (1-2 flasker) så hurtigt som muligt.
 • Der tilstræbes en gift:kul-ratio på mindst 1:10.
 • Ved indtagelse af mere end 5-10 g giftstof, slow-release-præparater eller stoffer med betydelig entero-hepatisk kredsløb gentages behandlingen i op til 2 døgn med en dosis på 20 g hver 4-6 time.

 

Børn 4-12 år 

 • Sædvanligvis 1 g/kg legemsvægt.
 • Der startes med 25 g (1/2 flaske).

 

Børn < 4 år 

 • Der startes med 12,5 g (1/4 flaske).
 • Dosis kan gentages, jævnfør ovenfor.

 

Bemærk: Dosis kan gentages, jævnfør ovenfor. 

Kontraindikationer

 • Ubeskyttede luftveje, medmindre der er anæstesiologisk assistance
 • Gastro-intestinal perforation eller obstruktion
 • Indtagelse af ætsende stoffer eller letflydende kulbrinter medmindre de er opløsningsmiddel for stærkt toksiske stoffer.

Forsigtighedsregler

En sjælden, men alvorlig komplikation er aspiration til luftvejene. Man bør derfor være særlig opmærksom på bevidsthedssvækkelse eller mangelfuld kooperation fra patienten. I sådanne tilfælde bør administration ske med anæstesiologisk assistance. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation

Interaktioner

Nedsætter virkningen af andre orale lægemidler, fx p-piller og specifikke antidoter mod den aktuelle forgiftning. Der bør derfor anvendes anden prævention efter behandlingen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Aktivt kul har stor indvendig overflade, der kan adsorbere skadelige, uønskede og sygdomsfremkaldende stoffer i mave-tarm-kanalen. 

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning 

 • Ryst flasken for at løsne granulatet.
 • Flasken fyldes op med vand til den røde streg og rystes i ca. 1 minut.
 • Herved fås ca. 400 ml suspension.
 • Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal det rystes hver gang for at modvirke bundfældning.
 • Kan også opblandes i fx is eller yoghurt (til børn).

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig suspension er holdbar i 24 timer opbevaret i køleskab (2-8°C).
 • Rystes før brug til en ensartet suspension.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) granulat til oral suspension  (Abacus) 140787
10 x 50 g
Udgået 20-03-2023
(HF) granulat til oral suspension  (Paranova Danmark) 521753
10 x 50 g
ikke fast pris

Substitution

granulat til oral suspension 
Norit Carbomix Abboxia, Kul (aktivt), granulat til oral suspension 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

27.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...