Zerbaxa

J01DI54
 
 

Cefalosporin kombineret med tazobactam, som hæmmer β-laktamaser.  

Anvendelsesområder

 • Komplicerede intraabdominale infektioner
 • Komplicerede urinvejsinfektioner herunder akut pyelonefritis.
 • Hospitalserhvervet pneumoni (HAP), herunder respirationsassocieret pneumoni (VAP).

 

Bør kombineres med metronidazol ved komplicerede intraabdominale infektioner. 

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g ceftolozan og 0,5 g tazobactam (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Komplicerede intraabdominale infektioner  

 • 1 g ceftolozan/0,5 g tazobactam i.v. hver 8. time i 4-14 dage.

Akut pyelonefritis og komplicerede urinvejsinfektioner  

 • 1 g ceftolozan/0,5 g tazobactam i.v. hver 8. time i 7 dage.

Hospitalserhvervet pneumoni, herunder respirationsassocieret pneumoni 

 • 2 g ceftolozan/1 g tazobactam i.v. hver 8. time i 8-14 dage.

 

Indgivelse  

 • Gives som infusion.
 • Infusionstid 1 time for 1 g ceftolozan/0,5 g tazobactam.

 

Bemærk  

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Hæmodialyse 

  • Voksne. Initialt 500 mg ceftolozan/250 mg tazobactam i.v.
  • Vedligeholdelsesdosis 100 mg ceftolozan/50 mg tazobactam hver 8. time i.v.
  • På dialysedage indgives ceftolozan/tazobactam straks efter afsluttet dialyse.
 • GFR 15-30 ml/min.

  Voksne. 250 mg ceftolozan/125 mg tazobactam i.v. hver 8. time. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne. 500 mg ceftolozan/250 mg tazobactam i.v. hver 8. time.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed overfor andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • I sjældne tilfælde kan ceftolozan give falsk positivt resultat af Coombs test.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas (1 g ceftolozan/0,5 g tazobactam) indeholder 10 mmol natrium, som svarer til 585 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Trombocytose.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Temperaturstigning.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjet ALAT/ASAT.
Hypokaliæmi.
Hovedpine.
Angst, Søvnløshed.
Hududslæt.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Angina pectoris, Atrieflimren.
Clostridioides difficile colitis, Paralytisk ileus.
Candidiasis.
Hyperglykæmi, Hypofosfatæmi, Hypomagnesiæmi.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Vulvovaginitis.
Dyspnø.
Apopleksi, Dyb venetrombose, Flebitis.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for anvendelse under graviditet.  

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Ceftolozan 

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.

Tazobactam 

 • Hæmmer mange klasse A-β-laktamaser.

 

Kombinationen ceftolozan/tazobactam 

 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftolozan/tazobactam har effekt over for:
   • Grampositive bakterier, fx:
    • Streptococcus anginosus
    • Streptococcus constellatus
    • Streptococcus salivarius
   • Gramnegative bakterier, fx:
    • Enterobacter cloacae
    • Escherichia coli
    • Klebsiella oxytoca
    • Klebsiella pneumoniae
    • Proteus mirabilis
    • Pseudomonas aeruginosa
    • Bacteroides fragilis.

Farmakokinetik

Ceftolozan 

 • Fordelingsvolumen 0,19 l/kg
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer
 • Ca. 95% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tazobactam 

 • Fordelingsvolumen 0,16 l/kg
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time
 • Metaboliseres delvis i leveren til inaktive metabolitter
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske
  • 1 g ceftolozan/0,5 g tazobactam opløses i 10 ml sterilt vand eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Hætteglasset rystes forsigtigt, indtil al pulveret er opløst.
  • Brugsfærdig koncentrat til infusionsvæske indeholder:
   • 88 mg/ml ceftolozan
   • 44 mg/ml tazobactam
   • volumen på ca. 11,4 ml.
  • Fortyndes derefter til infusionsvæske jf. nedenfor.
  • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke anvendes ufortyndet.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Nødvendig dosis tilberedes ved fortynding jf. skemaet:

Dosis
ceftolozan/tazobactam
 

Koncentrat  

til infusionsvæske*  

Fortyndingsvæske**  

1 g/0,5 g 

Ca. 11,4 ml*** 

100 ml 

500 mg/250 mg 

5,7 ml 

100 ml 

250 mg/125 mg 

2,9 ml 

100 ml 

100 mg/50 mg 

1,2 ml 

100 ml 

* Tilberedt ovenfor. 

** Isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

*** Hele indholdet i hætteglasset med koncentrat til infusionsvæske skal anvendes. 

 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske opbevaret beskyttet mod lys er kemisk og fysisk stabil i højst 24 timer ved stuetemperatur eller i højst 4 dage i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 1 g/0,5 g 392550
10 stk.
7.531,25 753,13 2.259,60
 
 

Revisionsdato

08.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...