Fenylefrin "Aguettant"

C01CA06
 
 
Karkontraherende sympatomimetisk middel med α-receptorstimulerende virkning.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 50 mikrogram phenylephrin (som hydrochlorid). 

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mikrogram phenylephrin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

I.v. 

50-100 mikrogram gentaget inden for få minutter til effekt.  

 

Infusion 

Startdosis 25-50 mikrogram/min, kan øges til 100 mikrogram/min. 

 

Børn 

 • 1-10 mikrogram/kg gentaget til effekt.

Bemærk: 

 • Atropin skal være i beredskab
 • Bør ikke anvendes til børn < 1 år.

Kontraindikationer

 • Hypertension.
 • Raynauds syndrom.
 • Tyrotoksikose.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • Aneurisme
 • Angina pectoris
 • Arteriosklerose
 • Bradykardi
 • Diabetes mellitus
 • Fæokromocyton
 • Kroniske hjertelidelser
 • Obstruktiv kardiomyopati
 • Snævervinklet glaukom
 • Alvorlig hjerteinsufficiens pga. risiko for fald i hjerteminutvolumen.

 

Natriumindhold 

Fyldt injektionssprøjte: 1 ml injektionsvæske indeholder 0,16 mmol natrium, som svarer til 9,5 mg natriumchlorid. 

Hætteglas: 1 ml injektions-/infusionsvæske indeholder 0,15 mmol natrium, som svarer til 8,6 mg natriumchlorid. 

 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Der ordineres 1 ml af den lave styrke (0,1 mg/ml), men der gives i stedet 1 ml i styrken 1 mg/ml. Bemærk: Styrken 0,1 mg/ml fremstilles magistrelt. Svær bradykardi der behandles med atropin.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, Bradykardi, Myokardieiskæmi Palpitationer, Takykardi
Øjne Glaukom  (forværring)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Påvirkning af plasmaglucose
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion, Nervøsitet, Psykose, Somnolens Irritabilitet, Rastløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudreaktioner, Piloerektion, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Hypertension Bleghed

Interaktioner

 • Forsigtighed til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvorved den adrenerge virkning forstærkes og forlænges kraftigt. Kombinationen bør så vidt muligt undgås.
 • Samtidig anvendelse af halogenerede inhalationsanæstetika kan være årsag til hjertearytmi og ventrikelflimren.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Phenylephrininduceret hypertension kan behandles med α-receptorblokade, fx med phentolamin

Farmakodynamik

 • Stimulerer α-receptorer og virker karkontraherende.
 • Virkningsvarighed efter i.v. indgift 15-20 minutter og op til 2 timer efter s.c. eller i.m. administration.

 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 2-3 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 

 • Injektionsvæske: pH 4,7-5,3.
 • Injektions- og infusionsvæske: pH 4,5-5,5.

Håndtering

Injektionsvæske 

 • Den fyldte injektionssprøjte klargøres jf. instruktion i medfølgende brugsvejledning.

 

Injektions- og infusionsvæske 

 • Forligelighed ved infusion
  • Må ikke blandes med andre lægemidler.

Holdbarhed

Injektionsvæske 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Den fyldte injektionssprøjte er kun til engangsbrug.

 

Injektions- og infusionsvæske 

 • Opbevares beskyttet mod lys.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 50 mikrogram/ml 043939
10 x 10 ml
1.524,35 15,24 1.219,48
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 570080
10 x 20 ml
2.629,85 13,15 525,97

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mikrogram/ml

Mål i mm: 194 x 27
Fenylefrin "Aguettant" inj. v. i sprøjte 50 mikg/ml
 
 
 
 
 

Referencer

3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...