Benylan®

R06AA02
 
 
Antihistamin registreret som hostestillende middel.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1,4 mg eller 2,8 mg diphenhydraminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge over 15 år. 28 mg 3-5 gange dgl.
 • Børn 6-15 år. 14 mg højst 3-5 gange dgl.
 • Børn 2-5 år. 7 mg højst 3-5 gange dgl.

Forsigtighedsregler

 • På grund af diphenhydramins udprægede antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Forsigtighed ved astma, epilepsi og nedsat leverfunktion.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder 5 % v/v alkohol. 1 dosis af oral opløsning 1,4 mg/ml henholdsvis 2,8 mg/ml indeholder op til ca. 1 g henholdsvis ca. 0,5 g alkohol, der svarer til ca. 8 % henholdsvis ca. 4 % af én genstand.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Diphenhydramin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Sedation.
Almindelige (1-10 %) Mundtørhed.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Sløret syn.
Kramper.
Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tremor.
Agitation.
Vandladningsbesvær.
Hypotension.

Interaktioner

 • Forstærker den sederende virkning af anxiolytikaantipsykotikahypnotika og alkohol. 
 • Øger MAO-hæmmeres kardiotoksicitet. 
 • Forstærker tricykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af  kolinesterasehæmmere
 • På grund af alkoholindholdet er der risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.
 • Samtidig anvendelse af midler, der giver risiko for forlænget QTc-interval (fx lithium, visse antiarytmika, visse makrolider, moxifloxacin) bør undgås. - Se endvidere Antiarytmika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde eksponerede, heraf omkring 2.000 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Bør ikke anvendes den sidste uge af graviditeten, da der er risiko for bivirkninger hos barnet. 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 3711, 3878, 3905, 3906, 3907

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning. Virkningsvarighed 4-8 timer.  

Diphenhydramin er registreret som hostestillende middel med en centralt hostestillende effekt. En nylig opgørelse af studier, har dog ikke kunne påvise signifikant hostestillende virkning af diphenhydramin(504).  

Referencer: 504

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-9 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Smag: 

Oral opløsning 1,4 mg/ml: Hindbærsmag. 

Oral opløsning 2,8 mg/ml: Mentholsmag. 

Indholdsstoffer

Diphenhydraminoral opløsning  1,4 mg/mloral opløsning  2,8 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Karamel (E150a) : oral opløsning 2,8 mg/ml
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124) : oral opløsning 2,8 mg/ml
Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 1,4 mg/ml, oral opløsning 2,8 mg/ml
Smag:
Hindbær : oral opløsning 1,4 mg/ml
Menthol : oral opløsning 2,8 mg/ml
Andre:
Ethanol : oral opløsning 1,4 mg/ml, oral opløsning 2,8 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) oral opløsning 1,4 mg/ml 000815
125 ml
67,80 0,62 88,91
(HA) oral opløsning 2,8 mg/ml 000801
125 ml
77,75 0,70 50,14

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 27. oktober 2021)


3905. LiQ, Mitchell AA, Werler MM et al. Assessment of antihistamine use in early pregnancy and birth defects. J Allergy Immunol Pract. 2013; 1(6):666-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24565715 (Lokaliseret 24. oktober 2018)


504. Smith S, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895922 (Lokaliseret 26. maj 2016)


3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977; , https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.1320010113 (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3906. Parkin DE. Probable Benadryl withdrawal manifestations in a newborn infant. J Pediatr. 1974; 85(4):580, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4443870 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...