Benylan®

R06AA02
 
 
Antihistamin registreret som hostestillende middel.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 1,4 mg eller 2,8 mg diphenhydraminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge over 15 år. 28 mg 3-5 gange dgl.
 • Børn 6-15 år. 14 mg højst 3-5 gange dgl.
 • Børn 2-5 år. 7 mg højst 3-5 gange dgl.

Forsigtighedsregler

 • På grund af diphenhydramins udprægede antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved snævervinklet glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Forsigtighed ved astma, epilepsi og nedsat leverfunktion.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder 5 % v/v alkohol. 1 dosis af oral opløsning 1,4 mg/ml henholdsvis 2,8 mg/ml indeholder op til ca. 1 g henholdsvis ca. 0,5 g alkohol, der svarer til ca. 8 % henholdsvis ca. 4 % af én genstand.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Diphenhydramin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Sedation
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn*
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Tørhed i næse og hals
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension

* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning). 

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Benylan®
 • Forstærker den sederende virkning af anxiolytikaantipsykotikahypnotika og alkohol. 
 • Øger MAO-hæmmeres kardiotoksicitet. 
 • Forstærker tricykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætter effekten af  kolinesterasehæmmere
 • På grund af alkoholindholdet er der risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.
 • Samtidig anvendelse af midler, der giver risiko for forlænget QTc-interval (fx lithium, visse antiarytmika, visse makrolider, moxifloxacin) bør undgås. - Se endvidere Antiarytmika.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for flere tusinde eksponerede, heraf omkring 2.000 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Bør ikke anvendes den sidste uge af graviditeten, da der er risiko for bivirkninger hos barnet. 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 3905, 3906, 3907

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Der kan forekomme milde bivirkninger i form af irritabilitet og sedation. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Benylan®.Den sløvende effekt af Benylan® forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Benylan®. 

Den sløvende effekt af Benylan® forstærkes. 

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning. Virkningsvarighed 4-8 timer.  

Diphenhydramin er registreret som hostestillende middel med en centralt hostestillende effekt. En nylig opgørelse af studier, har dog ikke kunne påvise signifikant hostestillende virkning af diphenhydramin(504).  

Referencer: 5564, 504

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-9 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Smag: 

Oral opløsning 1,4 mg/ml: Hindbærsmag. 

Oral opløsning 2,8 mg/ml: Mentholsmag. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA18) oral opløsning 1,4 mg/ml 000815
125 ml
78,45 0,71 101,09
(HA18) oral opløsning 2,8 mg/ml 000801
125 ml
89,30 0,79 56,74

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5564. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in community settings. Cochrane Database Syst Rev. 2014; (11), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25420096/ (Lokaliseret 9. december 2021)


3905. Li Q, Mitchell AA, Werler MM et al. Assessment of antihistamine use in early pregnancy and birth defects. J Allergy Immunol Pract. 2013; 1(6):666-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24565715 (Lokaliseret 24. februar 2022)


504. Smith SM, Schroeder K, Fahey T. Over-the-counter (OTC) medications for acute cough in children and adults in ambulatory settings. Cochrane Database Syst Rev. 2012; (8), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22895922/ (Lokaliseret 7. december 2021)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)


3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajmg.1320010113 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3906. Parkin DE. Probable Benadryl withdrawal manifestations in a newborn infant. J Pediatr. 1974; 85(4):580, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4443870 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...