Frivelle

G03AD01
 
 
Oralt kontraceptivum til postcoital kontraception.

Anvendelsesområder

Postcoital antikonception. 

Den antikonceptionelle sikkerhed er væsentlig mindre end ved de sædvanlige orale antikonceptionsmetoder. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1,5 mg levonorgestrel. 

Doseringsforslag

Voksne 

1,5 mg hurtigst muligt efter coitus (helst inden for 12 timer og ikke senere end 72 timer). 

 

Bemærk: 

Begrænsede data vedrørende anvendelse til kvinder < 16 år. 

Forsigtighedsregler

 • Ved opkastning mindre end 3 timer efter tabletindtagelsen er metoden usikker.
 • Bør højst anvendes én gang pr. cyklus på grund af risiko for bivirkninger.
 • Ved mere end 5 dages forsinket menstruation eller ved unormal blødning bør graviditetstest udføres. 
 • Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Kvinder, der har behov for postcoital svangerskabsforebyggelse, og som har indtaget et enzyminducerende lægemiddel inden for de seneste 4 uger (se evt. interaktioner), rådes til at bruge et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel (fx en kobber-spiral). Hvis brug af kobberspiral ikke er muligt, anbefales kvinderne at fordoble den almindelige dosis levonorgestrel fra 1,5 mg til 3 mg for at kompensere for reduktionen i plasmakoncentrationen af levonorgestrel.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Kvalme.
Brystspænding.
Hovedpine, Svimmelhed.
Amenoré, Gennembrudsblødning, Underlivssmerter, Vaginalblødning.
Almindelige (1-10%) Diarré, Opkastning.
Dysmenoré.
 • Overfølsomhedsreaktioner som faryngeal/ansigtsødemer og kutane reaktioner er rapporteret efter indtagelse af midlet.

Interaktioner

 • Ritonavir samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af lægemidler indeholdende ulipristalacetat anbefales ikke.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For brug a levenorgestrel som nødprævention er der data for 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Baseret på data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester, forventes ingen risiko ved at fortsætte graviditet.  

Referencer: 4099, 3711, 4100, 4109, 4098

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Maksimal koncentration i mælken forekommer efter 2-4 timer. Den relative vægtjusterede dosis er 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. På grund af den høje dosis bør amning dog undgås i mindst 8 timer efter indtagelsen.

Se endvidere

Farmakodynamik

Virker primært ved at hæmme ovulationen ved at undertrykke det maksimale LH-niveau, når midlet administreres før ovulation (før stigningen af LH begynder).  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Plasmahalveringstid ca. 43 timer.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.
 • Et farmakokinetisk studie har vist, at plasmakoncentrationen reduceres med 50% hos overvægtige kvinder (BMI > 30 kg/m2). Den kliniske relevans af disse data er uklar.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) tabletter 1,5 mg  (Orifarm Generics) 545204
1 stk. (blister)
66,65 76,65

Foto og identifikation

Tabletter  1,5 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
C, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 1,5 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4098 Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study BMJ 2016 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512


4099 Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study Eur J Epidemiol 2006 21(10) 777-81 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991


4100 Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis Obstet Gynecol 1995 85(1) 141-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312


4109 Zhang L, Chen J, Wang Y et al Pregnancy outcome after levonorgestrel-only emergency contraception failure: a prospective cohort study Hum Reprod 2009 24(7) 1605-11 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19336440

 
 

Revisionsdato

2019-01-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...