Cytarabine "Accord"

L01BC01
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit til cytidin og desoxycytidin. 

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, især akut leukæmi.

 

Cytarabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg cytarabin. 

Doseringsforslag

 • Mange doseringsskemaer er i anvendelse, fx
  • indgift af 100-200 mg/m2 legemsoverflade/døgn kontinuerligt eller hver 12. time i 5-7 døgn.
 • Ved leukæmi, hvor sygdommen er refraktær over for denne dosis, kan anvendes højdosisbehandling med fx 1.000 mg/m2 legemsoverflade hver 12. time som 1-3 timers infusion i 2-3 dage.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Alvorlig knoglemarvsinsufficiens. 

Forsigtighedsregler

Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Knoglemarvsdepression.
Kardiomyopati.
Conjunctivitis, Corneal lidelse, Konjunktival blødning.
Abdominalsmerter, Anale ulcera, Diarré, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera, Stomatitis.
Feber.
Leverpåvirkning.
Infektioner  (herunder sepsis).
Cerebrale og især cerebellare udfaldssymptomer, Koma.
Søvnighed.
Lungeødem, Respirationsdepression.
Alopeci, Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Colitis.
Urticaria.
Forhøjet bilirubin.
Nedsat appetit.
Hudkløe, Sårdannelse.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pericarditis.
Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis.
Svimmelhed.
Allergisk ødem, Anafylaktisk reaktion.
Neuritis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Artralgi.
Urinretention.
Ikke kendt hyppighed Bradykardi.
Ileus, Peritonitis.
Kramper.
Personlighedsændringer.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Tromboflebitis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Desoxycytidinanalog, som efter in vivo-aktivering intracellulært indbygges i DNA med defekt DNA-syntese til følge.

Farmakokinetik

 • Fosforyleres til aktiv antimetabolit, som hurtigt deamineres til det inaktive uracilarabinosid vha. cytidindeaminase, som især findes i lever og nyrer, men også i resistente tumorceller.
 • Passerer i mindre grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 10-15 minutter.
 • Pga. lav deaminaseaktivitet i cerebrospinalvæsken er halveringstiden for cytarabin 1-3 timer.
 • 4-10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne efter 12-24 timer, resten i form af uracilarabinosid.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

pH 7-9,5 

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektions-/infusionsvæske kan fortyndes med sterilt vand eller isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Fortyndet injektions-/infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i 8 dage ved stuetemperatur (20-25 °C), men bør anvendes umiddelbart.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cytarabin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 157562
10 ml
218,75 21,88
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 541648
20 ml
286,10 14,31

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

22.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...