Maxidex®

S01BA01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 1 mg dexamethason. 

Doseringsforslag

 

 • 1 dråbe 3-6 gange dgl. - i svære tilfælde hver time.
 • Aftrappes ved bedring.
 • Behandlingen bør ikke strækkes ud over 14 dage uden øjenlægekontrol.

 

Bemærk: 

 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Akut herpes simplex keratitis uden samtidig behandling med aciclovir
 • Varicellae og andre virussygdomme i cornea og conjunctiva
 • Okulær tuberkulose
 • Okulær svampeinfektion
 • Ubehandlede okulære bakterielle eller parasitære infektioner
 • Perforation, ulceration og læsion af cornea med ukompliceret epitelisering
 • Kendt glukokortikoid-induceret okulær hypertension
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres. Hos børn kan forhøjet intraokulært tryk forekommer hyppigere, i sværere grad og hurtigere end hos voksne.
 • Forsigtighed ved behandling af patienter med diabetes mellitus. Disse patienter kan være prædisponeret for øget intraokulært tryk og/eller katarakt dannelse.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Topikale kortikosteroider kan medføre langsom heling af sår på cornea.
 • Indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser. Øjendråber bør ikke anvendes sammen med kontaktlinser, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Øjensmerter Øjengener, Øjenirritation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Conjunctivitis, Corneal abrasio, Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Keratitis, Keratoconjunctivitis sicca, Okulær hyperæmi, Sløret syn Fotofobi, Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågsirritation, Øjentørhed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Allergiske reaktioner i øjet, Corneaperforation, Glaukom, Katarakt, Synsforstyrrelser
Ikke kendt hyppighed
Øjne Central serøs chorioretinopati, Corneaerosion, Corneal udtynding, Ptose Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens, Hyperkorticisme
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn. 
 • Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Cushings syndrom og/eller adrenal suppression forbundet med systemisk absorption af oftalmisk dexamethason kan forekomme efter intensiv eller langvarig kontinuerlig behandling hos prædisponerede patienter, herunder børn.

  

Se endvidere Glukokortikoider ved øjensygdomme

Interaktioner

Anden medicin sammen med Maxidex®
 • Ved samtidig anvendelse af øjendråber, som udvider pupillerne (atropin og øvrige antikolinerge lægemidler), kan der forekomme en forstærket intraokulær trykstigning.
 • Interaktioner mellem orale glukokortikoider  og kraftige CYP3A4-hæmmere (fx ritonavir) er beskrevet og kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af dexamethason. Dette er dog ikke påvist ved topikale midler.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er data for 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Stærkt virkende glukokortikoid.
Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:  

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Højst 1 måned efter anbrud.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml 486860
5 ml
37,50 7,50

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

11.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...