Frovatriptan "Mylan"

N02CC07
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg frovatriptan (som succinat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 2,5 mg.
 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 2,5 mg efter mindst 2 timer.
 • Maksimal døgndosis er 5 mg.

 

Bemærk:  

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tages med mad.
 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat til svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter
Nervesystemet Dysæstesi, Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Sjældne (0,01-0,1 %)
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion
Vaskulære sygdomme Synkope

Interaktioner

Anden medicin sammen med Frovatriptan "Mylan"
 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå mindst 24 timer mellem indgift af ergotamin og frovatriptan. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af frovatriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af frovatriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med frovatriptan forlænger og forstærker virkningen af frovatriptan.
 • Samtidig brug naturlægemidler, der indeholder perikon, bør undgås på grund af risiko for serotonerg potensering.
 • Samtidig brug af SSRI, SNRI eller opoider giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Triptaner

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 26 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 26 timer.
 • Ca. 32 % udskilles gennem nyrerne i form af uomdannet stof og metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 2,5 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 169721
6 stk. (blister)
220,20 36,70 36,70

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
M, FR, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 7,3
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

04.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...