Antistina®-privin®

S01GA51
 
 

Antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning kombineret med sympatomimetikum, der modvirker hævelse af slimhinde. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af sæsonbetinget conjunctivitis allergica

Dispenseringsform

Øjendråber. 1 ml indeholder 5 mg antazolin (som sulfat) og 0,25 mg naphazolin (som nitrat) i sterilt vand. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 5 år 

  • 1 dråbe 3-4 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Latent eller diagnosticeret snævervinklet glaukom (medmindre der er udført iridektomi eller iridotomi). 
  • Allergi over for indholdsstofferne
  • Samtidig brug af monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere).

Forsigtighedsregler

  • Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening, da lægemidlet kan medføre midlertidige synsforstyrrelser.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Øjenirritation.
Allergiske reaktioner.

Interaktioner

Sympatomimetiske lægemidler kan forårsage hypertensiv krise, hvis de anvendes samtidig med MAO-hæmmere. Da systemisk absorption af antazolin er mulig, bør antiallergiske øjendråber uden antazolin vælges ved samtidig indgift af MAO-hæmmere. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ingen data for systemisk absorption. Der er data for 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Forgiftning

Takykardi, hypertension, temperaturstigning, ekscitabilitet. I de sværeste tilfælde forekommer kredsløbskollaps, koma og kramper.
Behandling: Adrenerg α- og β-blokade kan blive aktuel. 

Farmakodynamik

Antazolin 

  • Selektiv H1-antagonist. Virkninger medieret af H1-receptorer inkluderer sammentrækning af glat muskulatur og udvidelse og øget gennemstrømning af kapillærerne.

Naphazolin 

  • Sympatomimetikum med α-adrenerg aktivitet. Reducerer rødmen og ødem ved allergisk conjunctivitis.

Indholdsstoffer

Antazolinøjendråber, opløsning  0,25 mg/ml + 5 mg/mløjendråber, opløsning  0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (2care4) øjendråber, opløsning  0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (Nordic Prime)
Naphazolinøjendråber, opløsning  0,25 mg/ml + 5 mg/mløjendråber, opløsning  0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (2care4) øjendråber, opløsning  0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (Nordic Prime)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (2care4) , øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (Nordic Prime)
Borax : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (2care4) , øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (Nordic Prime)
Borsyre  (E284) : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (2care4) , øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (Nordic Prime)
Andre:
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (2care4) , øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (Nordic Prime)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk conjunctivitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml 423703
10 ml
122,50
(HA) øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (2care4) 402387
10 ml
Udgået 03-05-2021
(HA) øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml  (Nordic Prime) 064137
10 ml
125,20

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

18.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...