Ravicti

A16AX09
 
 

Anvendelsesområder

 • Som supplement ved behandling af defekter i urinstofcyklus, herunder defekter i karbamylfosfatsyntase, ornithintranscarbamylase, argininoravsyresyntetase, argininoravsyrelyase, arginase og ornithin-translokasemangel, hyperornithinæmihyperammoniæmi homocitrullinuri-syndrom, som ikke alene kan behandles ved begrænsning af protein i kosten og/eller tilskud af aminosyrer.
 • Glycerolphenylbutyrat skal anvendes i kombination med proteinrestriktion i kosten og i visse tilfælde med kosttilskud (fx essentielle aminosyrer, arginin, citrullin og proteinfri kalorietilskud).

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til metaboliske sygdomme, herunder defekter i urinstofcyklus. 

Dispenseringsform

Oral væske. 1 ml indeholder 1,1 g glycerolphenylbutyrat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

 • 5,3-12,4 g /m2 legemsoverflade dgl. fordelt på 3-6 lige store doser.
 • Hver dosis afrundes til nærmeste 0,1 ml for børn < 2 år og til 0,5 ml for patienter ≥ 2 år.
 • Initialt ved ikke tidligere behandling med phenylbutyrat
  • Legemsoverflade < 1,3 m2 . 9,4 g/m2 legemsoverflade dgl.
  • Legemsoverflade ≥ 1,3 m2 . 8 g/m2 legemsoverflade dgl.
 • Initialt ved skift fra natriumphenylbutyrat til glycerolphenylbutyrat
  • Dosis skal modsvare samme mængde phenylbutyrat som den hidtidige dosis af natriumphenylbutyrat.
  • Vedr. omregning mellem natriumphenylbutyrat tabletter/granulat og glycerolphenylbutyrat oral væske, se produktresumé.
 • Ældre og ved nedsat hjertefunktion
  • Lav initialdosis - sædvanligvis 5,3 g/m2 legemsoverflade dgl.
 • Dosisjustering og monitorering
  • Daglig justering af dosis jf. vurderet kapacitet af urinstofsyntese samt ammonium- og glutaminniveauer. Vedr. detaljeret beskrivelse, se produktresumé.

 

Bemærk: 

 • Skal tages sammen med et måltid.
 • Vedr. administration af oral væske, se detaljeret information under Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Relevant størrelse af sprøjte skal anføres på recepten.
 • Glemt dosis:
  • Voksne: Glemt dosis kan tages indtil 2 timer før næste dosis.
  • Børn: Glemt dosis kan tages indtil 30 minutter før næste dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn. Lav initialdosis - sædvanligvis 5,3 g/m2 legemsoverflade dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Lav initialdosis - sædvanligvis 5,3 g/m2 legemsoverflade dgl.  


Se endvidere

Kontraindikationer

Behandling af akut hyperammoniæmi. 

Forsigtighedsregler

 • Særlig opmærksomhed ved:
  • hjerteinsufficiens
  • natriumretention med ødemdannelse.
 • Plasma-ammonium monitoreres nøje ved pancreasinsufficiens, intestinal malabsorption eller samtidig brug af glukokortikoider.
 • Plasma-ammonium og essentielle aminosyrer skal holdes inden for normalområderne.
 • Plasma-elektrolytter bør monitoreres jævnligt.
 • Plasma-glutamin bør holdes < 1.000 mikromol/l.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning, Orale ulcera.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet anion-gap, Nedsat lymfocyttal.
D-vitaminmangel, Nedsat eller øget appetit.
Plantar fasciitis.
Hovedpine, Tremor.
Madlede.
Metroragi.
Acne, Ændret kropslugt.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ventrikulære arytmier.
Hypotyroidisme.
Gastro-intestinal virusinfektion, Steatoré, Stomatitis.
Letargi.
Ekg-forandringer, Forlænget prothrombintid.
Hyperkaliæmi, Hyperlipidæmi  (LDL), Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi.
Muskelkramper, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Paræstesier.
Afasi, Hyperaktivitet, Konfusion.
Blæresmerter.
Amenoré.
Dysfoni.
Alopeci.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Glycerolphenylbutyrat øger udskillelsen af glutamin, hvorved forhøjede plasma-ammonium- og glutaminkoncentrationer kan reduceres ved defekter i urinstofcyklus. 

Farmakokinetik

 • Glycerolphenylbutyrat er en prodrug, der først hydrolyseres til phenylbutyrat (PBA), som oxideres i lever og nyrer til fenylacetat (PAA). Derefter konjugerer PAA med glutamin til phenylacetylglutamin (PAGN).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (PBA), 4 timer (PAA) og 4 timer (PAGN).
 • PAGN udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Administration 

 • Oral væske bør sprøjtes direkte ind i munden.
  • Anvend 1 stk. sprøjte pr. dag.
  • Sprøjte og genlukkelig lågadapter må ikke skylles med vand, fordi vand vil få den orale væske til at blive uklar, fordi glycerolphenylbutyrat nedbrydes.
 • Kan blandes med lidt kold blød mad (fx æblemos, ketchup eller ernæringspræparat).
  • Blandingen kan opbevares i højst 2 timer ved stuetemperatur (25°C), men bør anvendes straks.
 • Kan blandes med visse ernæringspræparater, se produktresumé.
 • Kun doser > 1 ml bør gives via nasogastrisk eller nasojejunal sonde eller via gastrostomisonde af silikone.
  • Efter administration skylles sonden med 10 ml vand eller et ernæringspræparat, der også indgives.
  • Hvis det vurderes nødvendigt at give dosis < 1 ml, skal det tages i betragtning, at kun 70% genfindes ved dosis på 0,5 ml.
 • Se endvidere detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 14 dage. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Pædiatri) oral væske 1,1 g/ml 116572
25 ml
1.675,80 914,24
 
 

Revisionsdato

04.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...