Clariscan®

V08CA02
 
 

Kontraststof med paramagnetiske egenskaber til intravenøs anvendelse ved magnetisk resonans imaging (MRI). Ionisk macrocyclisk chelat. 

Anvendelsesområder

MR-scanning (MRI) til påvisning af fokale processer i leveren, ved kraniel og spinal tomografi, ved helkrops-MRI, MR-angiografi hos voksne samt ved follow-up efter nyre- eller hjertetransplantation. 

Bemærk

Må kun anvendes, når den diagnostiske information er essentiel og ikke tilgængelig med ikke-kontrastforstærket MRI. 

 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 279,3 mg gadoterinsyre (Gd-DOTA) (svarende til 0,5 mmol/ml).
Injektionsvæske, opløsning i fyldt engangssprøjte. 1 ml indeholder 279,3 mg gadoterinsyre (Gd-DOTA) (svarende til 0,5 mmol/ml). 

Doseringsforslag

Voksne og børn. 0,1 mmol/kg legemsvægt i.v.
MRI kan foretages umiddelbart efter injektion. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Stoffet kan udløse krampeanfald hos disponerede patienter.  

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner.
Paræstesier.
Hypertension, Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angst.
Meget sjældne (< 0,01 %) Arytmier, Bradykardi, Hjertestop.
Conjunctivitis, Okulær hyperæmi, Sløret syn.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Ansigtsødem.
Kramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter.
Koma, Tremor.
Agitation.
Bronkospasme, Lungeødem, Respirationsstop.
Eksem, Erytem.
Synkope.

Ved paravasal injektion kan smerter vare ved op til 20 min. efter injektion.
Gadoliniumholdige kontrastmidler kan forårsage nefrogen systemisk fibrose (NSF). ESUR klassificerer midlerne som havende høj, intermediær eller lav risiko for NSF. Gadoterinsyre er klassificeret som havende lav risiko. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Gadoterinsyre har paramagnetiske egenskaber, som forøger kontrasten ved MR-scanning. 

Farmakokinetik

  • Fordeles i ekstracellulærvæsken.
  • Plasmahalveringstid ca. 90 minutter ved normal nyrefunktion.
  • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

  • Osmolalitet 1350 mosmol/kg
  • pH 6,5-8.

Indholdsstoffer

Gadoterinsyreinjektionsvæske, opl.  279,3 mg/mlinjektionsvæske, opl. i sprøjte  279,3 mg/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 159322
10 x 10 ml
3.325,55 33,26
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 370471
10 x 15 ml
4.959,70 33,06
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 436313
10 x 20 ml
6.499,75 32,50
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 553076
10 x 50 ml (USB)
19.250,35 38,50
(BEGR) injektionsvæske, opl. 279,3 mg/ml 578368
10 x 100 ml (USB)
38.483,85 38,48
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml 563192
10 x 10 ml
3.863,55 38,64
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml 483485
10 x 15 ml
5.786,90 38,58
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 279,3 mg/ml 157745
10 x 20 ml
7.710,25 38,55
 
 

Revisionsdato

29.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...