Softacort

S01BA02
 
 

Anvendelsesområder

Milde, non-infektiøse allergiske eller milde, non-infektiøse inflammatoriske lidelser i conjunctiva. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3,35 mg hydrocortisonnatriumphosphat. 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe i det påvirkede øje 2-4 gange dgl.
 • Gradvis nedtrapning til 1 dråbe hver anden dag for at undgå tilbagefald.
 • Behandlingsvarighed højst 14 dage.

 

Bemærk:  

 • En enkeltdosisbeholder indeholder tilstrækkelig opløsning til behandling af begge øjne.
 • Kun til engangsbrug.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for det aktive stof eller hjælpestoffer.
 • Kendt okulær hypertension (inkl. glukokortikoid-induceret).
 • Akut herpes-simplex virusinfektion og størstedelen af øvrige virusinfektioner i cornea med akut ulceration (bortset fra ved kombination med specifikke kemoterapeutika mod herpes virus), conjunctivitis med ulcerativ keratitis selv på det initiale stadie (positiv fluorescein-test).
 • Okulær tuberkulose.
 • Okulær mykose.
 • Akut okulær purulent infektion (fx conjunctivitis, blefaritis, bygkorn og herpesinfektion), som kan maskeres eller forværres ved anvendelse af anti-inflammatoriske lægemidler, medmindre infektionen behandles samtidig.

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres. Hos børn kan forhøjet intraokulært tryk forekomme hyppigere, i sværere grad og hurtigere end hos voksne.
 • Forsigtighed ved behandling af patienter med diabetes mellitus. Disse patienter kan være prædisponeret for øget intraokulært tryk og/eller katarakt dannelse.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Topikale kortikosteroider kan medføre langsom heling af sår på cornea.
 • Øjendråber bør ikke anvendes sammen med kontaktlinser, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Hos børn kan langvarig kontinuerlig kortikosteroid-behandling medføre adrenal suppression.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Øjne Allergiske reaktioner i øjet*, Corneal udtynding*, Corneaperforation**, Forhøjet intraokulært tryk*, Glaukom*, Katarakt*, Keratitis*, Ptose, Sløret syn, Uveitis* Pupildilatation*, Øjengener  (bl.a. brænden, svien)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer*
Immunsystemet Hypersensitivitet*
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner*

*Klasseeffekt ved topikale glukokortikoider til okulær brug. 

** Ved sygdomme, der forårsager atrofi af cornea, kan brugen af topikale steroider i nogle tilfælde medføre perforation. 

 

 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption hos moder er ringe og skønnes negligeabel hos et ammet barn.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Svagt virkende glukokortikoid.
Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner

hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevar enkeltdosisbeholderen i brevet for at beskytte mod lys.
 • Efter åbning af brevet: Enkeltdosisbeholderen kan opbevares i højst 1 måned i brevet.
 • Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Skal straks anvendes - er kun til engangsbrug.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, endosis 3,35 mg/ml 492507
30 x 0,4 ml
130,75 10,90

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

22.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...