Fasenra

R03DX10
 
 

Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof til behandling af eosinofil astma.  

Anvendelsesområder

Tillægsbehandling ved svær eosinofil astma, der ikke har kunnet kontrolleres med højdosis inhaleret glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende B2-agonist.  

 

Bemærk: Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet og anbefaler anvendelse som mulig standardbehandling til svær, eosinofil astma. 

 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 30 mg benralizumab. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 injektionssprøjte indeholder 30 mg benralizumab. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 30 mg s.c. 1 gang hver 4. uge. Efter 3 måneder (3 doseringer) 30 mg s.c. hver 8. uge. 

 

Bemærk 

 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge 12-18 år. Doseringsforslag kan ikke gives.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 12 år.
 • Injiceres i overarm, lår eller abdomen.
 • Ved tidligere behandling med benralizumab og ingen anafylaksi i anamnesen kan injektion, efter oplæring, foretages af patienten selv eller en omsorgsperson.
 • Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør revurderes mindst en gang årligt.
 • Patienten bør instrueres i at søge læge ved forværring af astmasymptomer efter indledt behandling.
 • Parasitinfektioner med helminter (intestinale orme) bør behandles inden, benralizumab-behandlingen indledes. Hvis der opstår en infektion med helminter under behandlingen med benralizumab, og den ikke responderer på behandlingen, bør det overvejes at pausere benralizumab.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (fx urticaria)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (fx smerter og erytem)
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Pharyngitis
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof, der binder sig med høj affinitet og selektivitet til α-underenheden af den humane interleukin-5-receptor. Bindingen hindrer interaktion mellem interleukin-5 og receptoren. Herudover binder benralizumab sig samtidig til FcγIIIRa-receptoren på NK-cellerne, hvorved der induceres eosinofil apoptose. Resultatet er en reduktion af eosinofil-antallet i både luftveje og blodbane. 

Referencer: 4892, 3702

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 58 %
 • Fordelingsvolumen ca. 81 ml/kg.
 • Plasmahalveringstid ca.15 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Må ikke omrystes.

 

Holdbarhed  

 • Opbevares i køleskab (2-8° C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys. Må ikke genplaceres i køleskab. Dvs., at ikke-anvendte sprøjter eller penne skal kasseres efter 14 dage.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 30 mg 449697
1 stk.
20.498,60 20.498,60 368,97
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 30 mg 193975
1 stk.
20.498,60 20.498,60 368,97

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  30 mg

Mål i mm: 146 x 20
Fasenra inj. væske i pen 30 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  30 mg

Mål i mm: 123 x 50
Fasenra inj. væske i sprøjte 30 mg
 
 
 
 
 

Referencer

4892. Agache I, Rocha C, Beltran J et al. Efficacy and safety of treatment with biologicals (benralizumab, dupilumab and omalizumab) for severe allergic asthma. Allergy.. 2020; Feb 16:[Epub ahead of print], https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32064642 (Lokaliseret 3. marts 2022)


3702. Pelaia C, Calabrese C, Vatrella A, Busceti MT, Garofalo E, Lombardo N, Terracciano R, Pelaia G.. Benralizumab: From the Basic Mechanism of Action to the Potential Use in the Biological Therapy of Severe Eosinophilic Asthma.. Biomed Res Int. 2018; 4839230, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29862274 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

30.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...